środa, 19 grudnia 2018

Co znaczy określenie "BRACIA I SIOSTRY W CHRYSTUSIE"

Określenie "Bracia i Siostry w Panu Jezusie Chrystusie" oznacza tych, którzy przyszli do Jezusa Chrystusa i przyjęli Go do swojego serca, jako swego Zbawiciela i Pana.
W Ewangelii Jana 1:12-13 mamy zapisane takie słowa:
"Tym zaś, którzy go (JEZUSA CHRYSTUSA) przyjęli, (BÓG) dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga." (Ew.Jana 1:12-13)
Szerzej na temat Co oznacza przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego serca zapraszam do artykułu tutaj: >>>KLIKNIJ<<<

 Wszyscy, którzy przyszli do Pana Jezusa Chrystusa  w ten sposób, narodzili się na nowo z Bożego Ducha i tak stał się ich Bóg ich Ojcem, a oni Jego dziećmi (synami i córkami) a wzajemnie Ci ludzie stali się dla siebie wzajemnie rodzeństwem w Duchu Chrystusowym, braćmi i siostrami w Panu Jezusie Chrystusie przez Jego Krew, łączy ich jedno Boże DNA.  Ci którzy przyszli do Pana Jezusa Chrystusa i powierzyli Mu w ten sposób ster swojego życia, aby On nim kierował narodzili się na nowo z Boga i to niezależnie z jakiego związku wyznaniowego, denominacji, kościoła. Każdy kto ten krok wiary uczynił w kierunku Boga jest dzieckiem Bożym. Wierzę, że  Bóg ma swoje dzieci w każdym kościele chrześcijańskim, osoby które dopuściły Jezusa Chrystusa, jako swego Zbawiciela, Pana i Boga do swojego serca.  Tak więc mamy wtedy jednego Ojca-Boga i wzajemnie sobie jesteśmy krewnymi na bazie przelanej krwi Pana Jezusa Chrystusa, a nie przynależności kościelnej, kto do jakiego kościoła należy.
Mając jednego i tego samego Ojca, którym jest Bóg na wskutek  więzi Krwi Pana Jezusa Chrystusa poprzez przyjęcie Go swojego serca  jesteśmy dla siebie rodzeństwem, Bożą rodziną, braćmi siostrami w Panu Jezusie Chrystusie przez wiarę w Niego, w jego zbawcze dzieło dokonane dla nas krzyżu Golgoty.

Jeżeli jeszcze nie uczyniłeś tego kroku wiary w kierunku Boga, jakim jest przyjęcie JEZUSA CHRYSTUSA, jako swego Zbawiciela i Pana to  poczytaj o czterech prawach duchowego życia
tutaj: 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz