piątek, 22 stycznia 2010

Czy odrodzony napełniony Duchem Świętym chrześcijanin może być opętany przez demony ?

Spójrzmy do Słowa Bożego zapisanego w drugim liście do Koryntian 6:14-15   ” co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem,…” Albo to co pisze Jakub w rozdziale 3 werset 11 Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? „  Czy z tego samego źródła może wypływać woda słodka i gorzka?  Absolutnie, gdyż albo wypływa ze źródła woda słodka albo woda gorzka. Nie może z jednego źródła wypływać  wypływać słodka i gorzka, albo słodka, albo gorzka nie zaś słodka i gorzka woda. Osoba nawrócona do Pana Jezusa Chrystusa, narodzona z Boga w której zamieszkuje Boży Duch Święty  nie może mieszkać również szatan. Bóg nie dzieli swojego miejsca ze współlokatorem, bowiem Duch Święty jak sama nazwa wskazuje jest ŚWIĘTY czyli niema nic wspólnego z grzechem, jest osobą świętą,czystą nieskazitelną. Czyli Bóg Duch Święty, który jest w swojej naturze Święty nie może dzielić się miejscem z kimś kto jest zły w swojej naturze i zepsuty. Duch Święty jest Bogiem. ” Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem, Wszechmocny z nieprawością. „  ( Job 34:10 ) W księdze Habakuka 1:13 jest napisane: ” Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie.”  On jest Świętym Bogiem „… Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść.” ( Obj.4:8 ) Bóg jest Święty ” …Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego. „  ( Izaj.6:3 )   ” Synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnice, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła, i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, tak że zmarli przed Panem. I rzekł Mojżesz do Aarona: Oto, co Pan rzekł: Na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. I Aaron zamilkł. „  ( 3 Mojż.10:1-3 )   ” Nadto powiedział: Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan: Oto miejsce przy mnie. Stań na skale. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę, a gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. „  ( 2 Mojż.33:20-23 )  Czy przed taką świętością może się ostać coś nieczystego, brudnego, zepsutego i grzesznego ?  Czy w obliczu Świętego Boga może się ostać grzech ?   Absolutnie NIE ! w żadnym wypadku !  W obliczu Świętego Boga grzech ucieka z przed oblicza Bożego i jeżeli ten Bóg zamieszkuje w Tobie nie ma możliwości by coś innego mogło mieszkać w Tobie, bowiem pierzcha przed obliczem Boga z twojego serca wszelkie zło, gdy zamieszkuje w Tobie Pan Jezus Chrystus. Tak więc mój drogi czytelniku, jeżeli narodziłeś się na nowo i zamieszkuje w Tobie Duch Święty nie może w twoim wnętrzu diabeł ponieważ Bóg nie może przebywać w obecności grzechu a grzech w obecności Boga. W pieśni zatytułowanej Imię Jezus wiecznie świeże…” która znajduje się m.in w śpiewniku pielgrzyma pod nr. 141  w drugiej zwrotce tak śpiewamy: …Przed Jezusem złość ucieka, Przed Jezusem pierzcha noc, Bo w imieniu Jego tylko znajdziesz do zwycięstwa moc.”