wtorek, 6 marca 2018

BÓG JEST Z TOBĄ - BĄDŹ DOBREJ MYŚLI - WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE

Może miewasz czasami czarne myśli, które mówią ci na przykład, że nie dasz sobie w życiu rady z tym czy tamtym. może w ogóle myślisz.że nie dasz sobie rady z życiem, ale to są myśli pochodzenia szatańskiego.
Popatrzmy co na ten temat mówi Boże Słowo:
"WSZYSTKO mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie." (Filip.4:19)
Bóg ma o Tobie same dobre myśli:
"Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją."(Jerem.29:11)
Bóg mówi Tobie DASZ sobie RADĘ.Nie daj się oszukać negatywnym myślom. 
Możesz wszystko.Dasz sobie radę z wszystkim i we wszystkim.W Chrystusie masz swą siłę do życia tutaj na ziemi.On jest zainteresowany całym twoim życiem i troszczy się o każdą chwilkę twego życia. Jemu zależy na twoim  dobru i szczęściu.
W pierwszym liście Apostoła Piotra mamy zapisane takie słowa:
"Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On (Bóg)ma o was staranie."(1 Piotra  5:7)
W przekładzie  Biblii Tysiąclecia ten tekst tak brzmi:
"Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was."
Bogu zależy na tobie, nie jesteś Mu obojętny. Warto więc Jemu we wszystkim ufać.Bóg jest naszym nie zawodnym Przyjacielem, którego imię brzmi JEZUS CHRYSTUS. On dał za Ciebie to, co najważniejsze, najdroższe a jest to ŻYCIE. 
Nie bój się! Bóg  już zatroszczył  się o twoje jutro. Z Nim zawsze dasz radę. On jest tym, który we wszystkim Ci pomoże nawet jak myślisz inaczej. Bóg przeprowadzi przez każdą burze życiową do zwycięstwa tak jak w tej pieśni:


Pan Jezus Chrystus powiedział też:
"Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się" (Ew.Marka 11:23)
Wszelka góra jakakolwiek by ona nie była jest do pokonania w twoim życiu, cokolwiek ona oznacza. W Psalmie 97 i 5 wersecie mamy zapisane takie słowa:
"Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, Przed Panem całej ziemi." (Ps.97:5) 
 W drugim liście Apostoła Pawła do Koryntian mamy napisane:
"...Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa"(1Korynt.15:57)
Boże Słowo mówi nam w drugim Apostoła Pawła liście do Koryntian takie słowa:
" Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi." (2 Korynt.2:14)
Pan Bóg mówi:
"Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie;Pan, wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was ( 5 Mojż.1:29-30)
Pan Bóg mówi do Ciebie osobiście "NIE BÓJ SIĘ" "NIE LĘKAJ SIĘ"  "JESTEM Z TOBĄ"
" Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz." (Joz.1:9)
Bóg mówi do Ciebie:
"... Nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę." (Joz.1:5)
" Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. " (Hebr.13:5)
Bóg mówi też do Ciebie:
"Bądź mocny, bądź mocna, bądź mężny bądź mężna". To słowo jest kierowane do mężczyzn i kobiet do dzieci i starszych osób. Posłuchaj proszę także tego rozważania:Bóg jest z tobą  w każdym czasie, we wszystkim i wszystko będzie dobrze.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza