środa, 24 października 2007

Dziesięć rzeczy o które Bóg Cię nie spyta

1.) . . . Bóg nie zapyta Cię jakim samochodem jeździłeś, ale ile osób podwiozłeś ?

2.) . . . Bóg nie zapyta Cię jaki miał metraż Twój dom, ale ile w nim osób gościłeś ?

3.) . . . Bóg Cię nie spyta w co się ubierałeś, ale zapyta kogo Ty przyodziałeś ?4.) . . . Bóg nie zapyta ile zarobiłeś, ale w jaki sposób ?5.) . . . Bóg Cię nie spyta jakie piastowałeś stanowisko, ale zapyta jak pracowałeś ?6.) . . . Bóg Cię nie spyta ilu miałeś przyjaciół, ale zapyta dla jak wielu byłeś przyjacielem ?7.) . . . Bóg Cię nie spyta w jakim otoczeniu mieszkałeś, ale zapyta jak traktowałeś swego
           sąsiada ?
8.) . . . Bóg Cię nie spyta o kolor twej skóry, ale zapyta o kolor twego charakteru.9.) . . . Bóg Cię nie spyta dlaczego tak długo zwlekałeś z przyjęciem wiarą Zbawienia.
           On z miłością poprowadzi Cię do twego niebiańskiego mieszkania, zamiast do bram
           piekielnych.
10.) . . . Bóg Cię nie spyta jak wielu ludziom to wysłałeś, bo On już o tym wie.


Otrzymałem to od kogoś kto uważa mnie za człowieka godnego zaufania i wysyłam to do ludzi, o których myślę tak samo.


                                                  Teraz twoja kolej.
                                             Dobry przyjaciele są jak
                                                           gwiazdy . . .
                                             Nie zawsze ich oglądasz, ale
                                                       wiesz, że są.
                                                   Pamiętaj o nich !


DZIESIĘĆ RZECZY, O KTÓRE BÓG CIĘ NIE SPYTA

1.) . . . Bóg nie zapyta Cię jakim samochodem jeździłeś, ale ile osób podwiozłeś ?
2.) . . . Bóg nie zapyta Cię jaki miał metraż Twój dom, ale ile w nim osób gościłeś ?
3.) . . . Bóg Cię nie spyta w co się ubierałeś, ale zapyta kogo Ty przyodziałeś ?

4.) . . . Bóg nie zapyta ile zarobiłeś, ale w jaki sposób ?
5.) . . . Bóg Cię nie spyta jakie piastowałeś stanowisko, ale zapyta jak pracowałeś ?
6.) . . . Bóg Cię nie spyta ilu miałeś przyjaciół, ale zapyta dla jak wielu byłeś przyjacielem ?
7.) . . . Bóg Cię nie spyta w jakim otoczeniu mieszkałeś, ale zapyta jak traktowałeś swego
           sąsiada ?
8.) . . . Bóg Cię nie spyta o kolor twej skóry, ale zapyta o kolor twego charakteru.
9.) . . . Bóg Cię nie spyta dlaczego tak długo zwlekałeś z przyjęciem wiarą Zbawienia.
           On z miłością poprowadzi Cię do twego niebiańskiego mieszkania, zamiast do bram
           piekielnych.
10.) . . . Bóg Cię nie spyta jak wielu ludziom to wysłałeś, bo On już o tym wie.
Otrzymałem to od kogoś kto uważa mnie za człowieka godnego zaufania i wysyłam to do ludzi, o których myślę tak samo.
                                                  Teraz twoja kolej.
                                             Dobry przyjaciele są jak
                                                           gwiazdy . . .
                                             Nie zawsze ich oglądasz, ale
                                                       wiesz, że są.
                                                   Pamiętaj o nich !

ZOBACZ CO PAN JEZUS CHRYSTUS DLA CIEBIE ZROBIŁ

Pierwsi ludzie (Adam i Ewa) zgrzeszyli i utracili społeczność
z Bogiem
„Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej”
(Rz. 3:23)

„Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli
(Rz. 5:12)

Od tej pory nad każdym człowiekiem wypisany jest Boży wyrok śmierci

„zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz. 6:23)
Od tego wyroku nie możemy się uwolnić własnymi siłami. Możemy jednak zostać ułaskawieni na podstawie warunków ustanowionych przez Tego, który ten wyrok ustanowił. Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz
„chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni”
(1Tym 2:4)
Dlatego dokonał zbawienia człowieka. Słowo Boże mówi:
„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”
(Dz. Ap. 4:12)
 Mowa tu o imieniu Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział:
„Ja jestem droga i prawda, i żywot; nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Jan 14:6)
Poprzez męczeńską śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie dowiódł On prawdziwości swojej nauki. Jezus umarł za grzechy całej ludzkości, lecz tylko ci, którzy przyjęli Jezusa i zaakceptowali Jego dzieło zbawienia są pojednani z Bogiem i mają prawo nazywać się dziećmi Bożymi
„Tym zaś, Którzy Go przyjęli, dał prawo stać się Dziećmi Bożymi tym którzy wierzą w imię jego”
(Jan 1:12)


  Chrystus przyszedł na ziemię, aby uwolnić nas od kary za grzechy poprzez ofiarowanie samego siebie. Stał się doskonałą ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, złożoną raz na zawsze

„Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu”
(Hbr. 9:28)

Nie możemy składać już Bogu żadnej ofiary za grzechy, gdyż w ten sposób unieważniamy to, co uczynił Chrystus.


Biblia mówi, że:

wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej”
(Rz. 3:23)

 To właśnie grzech oddzielił nas od Boga

„Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego
Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy”

(Iz. 59:2)

Jezus, który grzechu nie popełnił, zakosztował śmierci za nas wszystkich, aby nas przywieść do Boga

„Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga”
 
(1P. 3:18)

Kiedy uwierzysz, że Jezus umarł na krzyżu za twoje grzechy, zostaniesz uwolniony od kary za grzechy i pojednany z Bogiem

„Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa”
(Rz. 5:1)

Kto nie przyjmuje tego, co uczynił Chrystus, sam będzie musiał ponieść karę – wieczne oddzielenie od Boga.


Kto uwierzy w Chrystusa ma życie wieczne

„Tym zaś, Którzy Go przyjęli, dał prawo stać się Dziećmi Bożymi tym którzy wierzą w imię jego” (Jan 1:12)

Opamiętanie i nawrócenie się do Jezusa Pismo Święte nazywa
„narodzeniem się na nowo, z Ducha”

 
(Jan 3:5)
Przez to duchowe przeżycie człowiek odnawia swoją relację z Bogiem, którą utracił w wyniku grzechu. Zbawienie jest darem łaski Bożej
„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie
z was: Boży to dar”

(Ef. 2:8)
 Nie możemy sobie na nie zasłużyć
„Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił” (Ef. 2:9)
To Bóg, który jest miłością  obdarza nas życiem wiecznym na podstawie naszej wiary w Chrystusa.


  Chcesz mieć życie wieczne? Przyjmij to, co Bóg uczynił dla Ciebie w Chrystusie. Módl się i proś Boga, aby przebaczył wszystkie twoje grzechy i stał się Panem twojego życia.

wtorek, 23 października 2007

poniedziałek, 22 października 2007

BÓG NAS KOCHA I CHCE ABYŚMY BYLI JEGO ŚWIĄTYNIĄ

Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok: Niebo jest tronem moim, a ziemia podnóżkiem stóp moich; jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, albo jakie jest miejsce odpocznienia mego?(Dz.Ap. 7:48-49).

W Piśmie Świętym czytamy: Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście ( 1 list do Korynt. 3:17-18 ) oraz również w 1 liście do Koryntian 6:19 : Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nienależycie do samych siebie?” Za /wielką/ bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!
Bóg chce abyśmy my byli Jego świątynią, miejsce przebywania Jego chwały .
Pan Jezus Chrystus pragnie w nas wejść i zamieszkać w naszym wnętrzu i uczynić nas w ten sposób swoja świątynią, bo tylko w ten sposób możemy stać się świątynią Boga Żywego poprzez przyjęcie do swojego serca Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela ( nie mam tutaj na myśli przyjmowania komunii tak jak to ma miejsce np. w kościele rzymsko-katolickim ) ale mam tutaj na myśli podjęcie decyzji pójścia za Panem Jezusem Chrystusem naśladując Go w Jego charakterze, naturze, postępowaniu i stosowaniu się do słów i nauk Pana Jezusa Chrystusa.
Bóg nas bardzo kocha i pragnie być nie tylko blisko Ciebie czy też przy tobie, ale On chce zamieszkać w Tobie i uczynić Cię swoim miejscem zamieszkania i pragnie byś wiedział że jest blisko Ciebie jest w Tobie i zawsze jest gotów Ci pomóc.
Otwórz się dla Boga , otwórz się na Niego  i przyjmij Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca, oddaj się Jemu, powierz Bogu ster swoje życia aby On w tobie zamieszkał abyś był(a) Jego świątynią i Ciebie prowadził i Tobą kierował a wówczas doprowadzi Ciebie do swojego Królestwa wiecznego szczęścia i wiecznej radości i w nim się znajdziesz na zawsze będąc w obecności cudownego i wspaniałego Boga przepełnionego miłością.

PAN JEZUS CHRYSTUS ZMIENIA WSZYSTKO CO NEGATYWNE NA POZYTYWNE


TO, CO SIĘ DZIEJE W TWOIM ŻYCIU
- MOŻE BYĆ POZYTYWNE DZIĘKI JEZUSOWI 
- BÓG BARDZO CIĘ KOCHA!
- DLATEGO JESTEŚ ZAPROSZONY BY TO ODKRYWAĆ!

niedziela, 21 października 2007

sobota, 20 października 2007

EWANGELIA – DOBRA NOWINA

Słowo „Ewangelia” pochodzi z greckie słowa εὐαγγέλιον, euangelion, czyli oznacza dosłownie „Dobra Nowina”
Żyjemy w okresie, gdzie na bieżąco możemy śledzić różnego rodzaju informacje przekazywaną przez środki masowego przekazu jak telewizja, radio czy internet, ale także możemy czytać różne rzeczy w prasie, czyli gazety. Większość informacji tam podawanych są złe, jakieś wojny, konflikty, morderstwa i inne złe rzeczy. Wiadomości, różnego rodzaju programy informacyjne są już tym przesiąknięte i bardzo mało jest tych dobrych informacji przekazywanych przez obecne media TV, Radio czy Internet a także w prasie. Ewangelia jest czymś przeciwnym temu. Ewangelia to dobra nowina w tym pełnym złych informacji świecie. Na przykład ktoś zachorował i diagnoza lekarska mówi jednoznacznie, że nie ma się co łudzić, bowiem jest źle i oto coś takiego mówi o naszym stanie duszy Pismo Święte, że wszyscy zachorowaliśmy, każdy człowiek żyjący na ziemi. W liście do Rzymian 3:10-12 . 23 mamy taki zapis:
„Nie ma ani jednego sprawiedliwego,nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga;wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego,gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,”
Apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian 6:9 (a) napisał:
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się!…”
Nie ma szans, wszyscy zgrzeszyliśmy i jesteśmy winni przed Bogiem. W liście do Rzymian 6:23 Apostoła Pawła Bóg mówi:
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć,…”
Zapłatą za grzech jest śmierć, a więc kara śmierci i na nią w pełni wszyscy zasługujemy, ale to nie wszystko. Wróćmy do naszej historii człowieka chorego, którego diagnoza była beznadziejna, choroba ta była nieuleczalna nie było na nią lekarstwa w której konsekwencji groziła śmierć, ale oto pojawia się ktoś i mówi Ci, że jest lek, które jest w stanie w pełni wyleczyć Cię z choroby i uratować od śmierci. I człowiek w beznadziejnej sytuacji w obliczu śmierci dowiaduje się, że jest lek życia, który jest w stanie uratować Cię od śmierci i to jest DOBRA NOWINA.
Grzech – jest to choroba duszy, która w konsekwencji wiedzie do śmierci, czyli do oddzielenia od Boga, który jest miłością na wieczne potępienie.
Lek – to dar łaski Bożej żywota wiecznego, który jest w Chrystusie Jezusie.
Na przykład człowiek, który wpadł do dołu (studni) potrzebuje kogoś kto by go wyciągnął. Nie potrafi sam sobie pomóc by wyjść, potrzebuje pomocy drugiej osoby. W Psalmie 40:3
Wyciągnął mnie z dołu zagłady, Z błota grzązkiego. Postawił na skale nogi moje. Umocnił kroki moje.”
I tą Osobą jest Pan Jezus Chrystus. Tonącemu Piotrowi to Pan Jezus Chrystus podał ratującą dłoń i wyratował z topieli śmierci darując mu życie – (Ew.Mat.14:22-31)
Ewangelia jest najcenniejszą nowiną jaką współcześnie możemy usłyszeć  na naszej planecie. 2000 lat temu padły  Słowa, które mają moc przemiany życia, każdego współczesnego człowieka,wówczas gdy on przyjmie to niezmienne poselstwo. 
Oto przesłanie, wskazujące każdemu człowiekowi jak uzyskać więź z Bogiem. Przesłanie wyjaśniające sposób, w jaki Bóg pragnie posiadać więź z każdym z nas – to jest dobra nowina.    
Ewangelia została spisana w tym celu aby pomóc nam: uwierzyć w to kim jest Chrystus i przyjąć to co On nam oferuje.
Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
1 Kor. 2,9
Pan Jezus Chrystus przyszedł człowiekowi znajdującemu się w śmierci dać życie.

POTRZEBUJESZ PANA JEZUSA CHRYSTUSA


wtorek, 2 października 2007

STWORZENIE CZŁOWIEKA I JEGO UPADEK

STWORZENIE CZŁOWIEKA I JEGO UPADEK

Gdy czytamy w Biblii o stworzeniu człowieka, w księdze Rodzaju,możemy zauważyć dwa etapy tego stworzenia, na pozór przeciwne sobie. W1 rozdziale czytamy: Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży stworzył go: stworzył mężczyznę i niewiastę (w.27). Dalej czytamy: Po czym Bóg im błogosławił (w.28). Stworzenie człowieka jako mężczyzny i niewiasty nastąpiło w szóstym dniu, gdy wszystko inne było  już stworzone.
W 2 rozdziale zaś czytamy: Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła – bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby – wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia,wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła (w.4-9).
Wrażenie jest takie, że jest zupełnie odwrotnie niż w pierwszym opisie. Najpierw Bóg stworzył człowieka, dając mu życie; później umieścił go w ogrodzie Eden, a na końcu wyrosły wszelkie drzewa.
Wbrew pozornej sprzeczności porządek stworzenia jest taki, że człowiek został stworzony jako ostatni. Aby to zrozumieć, musimy zwrócić się do Nowego Testamentu, gdzie przeczytamy, że: Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych (Hbr.11:3). Z tego rozumiemy, że zanim człowiek otrzymał swoją materialną powłokę, ciało,istniał już jako istota duchowa, jako dusza. Dusza jest jedną z trzech części, z których składa się człowiek.
Apostoł Paweł mówi o troistości człowieka: duchu, duszy i ciele (1Tes.5:23). Mówi też o wewnętrznym człowieku, który jest w ciele (Rz.7:22; 2Kor.5:1-4).
Wracając do stworzenia człowieka widzimy, że w chwili, gdy Bóg ulepił ciało człowieka z prochu ziemi, wtedy wszystkie elementy połączyły się w jedno. Duch, który ożywił ciało. Dusza, nasz wewnętrzny człowiek. Ciało, które w sobie ma ducha i duszę. W tej chwili ciało miał tylko mężczyzna. Ciało niewiasty zostało ukształtowane później z boku mężczyzny.
Człowiek dostał nakaz od Boga, którego nie mógł złamać: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz,niechybnie umrzesz (Rdz.2:16-17).
Po upadku, gdy pierwsi ludzie spożyli owoc z drzewa poznania dobra i zła, oni nie umarli od razu cieleśnie. Cieleśnie zmarli znacznie później, ale duchowo stali się martwi w tej samej chwili, jak Bóg im to mówił. Wtedy człowiek stał się grzeszny i grzech zaczął panować nad nim oraz nad światem. Od tej pory mężczyzna w Biblii jest nazywany Adamem,tj. czerwoną ziemią, gliną, z której został ulepiony.
Człowiek jako stworzenie Boże stał się obcy i wrogi Bogu. Utracił swoją społeczność z Bogiem, swoją pozycję i swoje dziedzictwo. Został wygoniony z ogrodu Eden, a jego życie stało się pełne znoju, przelewu krwi, chorób, śmierci itd. Ziemia z powodu niego została przeklęta.Słowo Boże mówi: W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz! (Rdz.3:19). Człowiek dla Boga stał się tylko prochem. W Rdz.6:3 czytamy: Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną; niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat.
Pomimo tego wszystkiego, Bóg w miłości i łasce swojej dał człowiekowi już wtedy obietnicę odkupienia i zbawienia (Rdz.3:15).Chociaż ciało umierało i wracało do ziemi, to jednak nieśmiertelna dusza potrzebowała i potrzebuje zbawienia Bożego, aby po śmierci ciała całą pozostałą wieczność spędzić przy Bogu i w społeczności z Nim, żeby nasycać się i Nim cieszyć.

CZY SŁYSZAŁEŚ O CZTERECH PRAWACH DUCHOWEGO ŻYCIA?

CZY SŁYSZAŁEŚ O CZTERECH PRAWACH DUCHOWEGO ŻYCIA?

1
Obok praw fizycznych, które rządzą światem materialnym, istnieją także prawa duchowe, które regulują nasz stosunek do Boga.

PRAWO PIERWSZE:

Bóg miłuje ciebie i ma dla twojego życia wspaniały plan.
(Podane teksty biblijne należy w miarę możliwości czytać – łącznie z kontekstem – bezpośrednio z Pisma Świętego).

MIŁOŚĆ BOŻA

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”
     (Jan.3:16).

BOŻY PLAN

Chrystus Pan mówi: „Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości”. (Chodzi tu o życie mające pełną wartość i cel)      (Jan.10:10).
Dlaczego jednak większość ludzi nie posiada życia w obfitości?

 2 Ponieważ:

PRAWO DRUGIE:

Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga,dlatego też nie może znać ani przeżywać Bożej miłości i planu dla swojego życia.

CZŁOWIEK JEST GRZESZNY

„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”
(Rzymian3:23). Człowiek został stworzony do wspólnoty z Bogiem, ale samowolnie wybrał niezależną drogę życia. W rezultacie tego – wspólnota z Bogiem została zerwana.
Ta samowola, wyrażająca się w buncie lub obojętności wobec Boga, jest przejawem tego, co Biblia nazywa grzechem.

CZŁOWIEK JEST ODDZIELONY OD BOGA

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć”
(To znaczy duchowe odłączenie od Boga)    (Rzymian 6:23).


3 Trzecie prawo daje nam jedyny sposób pokonania tej przepaści.

PRAWO TRZECIE:

Jezus Chrystus jest jedynym, Bożym rozwiązaniem problemu grzechu i winy człowieka. Przez Niego możesz poznać Bożą miłość i plan dla twego życia.

ON ZMARŁ ZA NAS…

„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”
(Rzymian 5:8).

I ZMARTWYCHWSTAŁ…

„Chrystus umarł za grzechy nasze… został pogrzebany…zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem… ukazał się Kefasowi,potem dwunastu. Potem ukazał się więcej, niż pięciuset braciom naraz”
   (1 Koryntian 15:3-6).


„Chrystus umarł za grzechy nasze… został pogrzebany…zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem… ukazał się Kefasowi,potem dwunastu. Potem ukazał się więcej, niż pięciuset braciom naraz”
   (1 Koryntian 15:3-6).

I DLATEGO ON JEST JEDYNĄ DROGĄ

„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”
(Jan.14:6).
 Jednakże nie wystarczy tylko intelektualna znajomość tych trzech praw…

 4

PRAWO CZWARTE:

Musimy osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana.Wtedy dopiero możemy poznać i przeżywać Bożą miłość i Jego plan dla naszego życia.

MUSIMY PRZYJĄĆ CHRYSTUSA:

„A wszystkim, którzy Go przyjęli, tym, którzy wierzą w imię Jego, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi”
   (Jan.1:12).

PRZYJMUJEMY CHRYSTUSA PRZEZ WIARĘ:

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”
   (Efezjan 2:8-9).

PRZYJMUJEMY JEZUSA PRZEZ OSOBISTE ZAPROSZENIE GO DO NASZEGO SERCA I ŻYCIA

Chrystus Pan mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną”    (Apokalipsa Jana 3:20).
Przyjęcie Chrystusa zawiera w sobie: odwrócenie się od swego „ja” i nawrócenie się do Boga, pozwolenie Jezusowi na wejście do naszego życia, przebaczenie naszych grzechów i przekształcenie nas według Jego woli.
Nie wystarczy tylko rozumieć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i umarł za nasze grzechy. Nie chodzi też o religijne wzruszenia. Musimy przyjąć Jezusa Chrystusa przez wiarę, aktem naszej woli. Różne dziedziny życia poddane własnemu „ja”, co często prowadzi do niezadowolenia i niezaspokojenia.
Dziedziny życia pod kierownictwem Chrystusa, co prowadzi do harmonii z Bożym planem.
Które z tych kół przedstawia twoje życie?
Czy drugie koło przedstawia życie, jakiego pragniesz?
Dalsze uwagi wyjaśnią ci, w jaki sposób możesz przyjąć Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela.

MOŻESZ PRZYJĄĆ JEZUSA TERAZ PRZEZ MODLITWĘ
(Modlitwa jest rozmową z Bogiem)

Bóg zna twoje serce i nie zależy Mu na pięknych oraz starannie dobranych słowach, lecz na szczerości twego serca.

Oto przykład modlitwy:

„Panie Jezu. Potrzebuję Cię. Uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz”.
Czy taka modlitwa wyraża pragnienie twojego serca? Jeśli tak, to módl się w tej chwili, w taki sposób, a Pan Jezus – według swojej obietnicy – zamieszka w twoim sercu i życiu.

JAK MOŻESZ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE JEZUS CHRYSTUS ZAMIESZKAŁ W TOBIE I W TWOIM ŻYCIU?

Czy prosiłeś Pana Jezusa Chrystusa, aby wszedł do twojego życia? Czy uczyniłeś to szczerze? Jeśli tak, to pamiętając o Jego obietnicy zawartej w Apokalipsie Jana 3:20 – gdzie On teraz jest w stosunku do ciebie?
Chrystus powiedział, że wejdzie do twojego życia. Czy mógłby cię zawieść? Na czym jednak opierasz swoje przekonanie, że Bóg wysłuchał twojej modlitwy? (Podpowiadamy ci: na podstawie wierności i wiarygodności samego Boga i Jego Słowa).

SŁOWO BOŻE OBIECUJE ŻYCIE WIECZNE TYM, KTÓRZY PRZYJĘLI JEZUSA CHRYSTUSA JAKO OSOBISTEGO ZBAWICIELA

„A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne”
   (1Jana 5:11-13).
Dziękuj często Bogu za to, że Chrystus wszedł do twojego życia i nigdy cię nie opuści (Hebrajczyków 13:5). Możesz być pewien, że od tego momentu, gdy opierając się na Jego obietnicy zaprosiłeś Go, Chrystus mieszka w tobie i że masz już życie wieczne. On nigdy cię nie zawiedzie.

NIE POLEGAJ NA UCZUCIACH

 Nie nasze uczucia, lecz obietnice Boże zawarte w Piśmie Świętym, są naszym autorytetem i podstawą. Chrześcijanin żyje wiarą (ufnością) w niezmienność Boga i Jego Słowa.

 Parowóz może jechać bez wagonu. Jednakże bezcelowe byłoby usiłowanie ciągnięcia pociągu przez wagon. W podobny sposób my, jako chrześcijanie, nie polegamy na uczuciach czy doznaniach, lecz pokładamy naszą ufność w wierności Boga i obietnicach Jego Słowa – Pisma Świętego(2Koryntian 5:7).

 


A TERAZ, GDY PRZYJĄŁEŚ CHRYSTUSA

Z chwilą, gdy przyjąłeś Chrystusa przez akt wiary, w twoim życiu zaszło wiele zmian, a przede wszystkim:
  1. Jezus Chrystus zamieszkał w twoim życiu (Apokalipsa Jana 3:20 i Kolosan 1:27).
  2. Grzechy twoje zostały przebaczone (Kolosan 1:14).
  3. Stałeś się dzieckiem Bożym (Jan.1:12)
  4. Zaczęła się w twoim życiu wielka przygoda, dla której Bóg cię stworzył i przeznaczył (Jan.10:10; 2Koryntian 5:17; 1Tesaloniczan 5:18).
Czy mogłoby zdarzyć się coś wspanialszego w twoim życiu niż przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela? Czy chciałbyś w tej chwili podziękować Bogu w modlitwie za to, co dla ciebie uczynił?Akt dziękczynienia Bogu wyraża bowiem naszą wiarę i posłuszeństwo.
A co dalej?

WSKAZÓWKI DO WZRASTANIA W WIERZE

„Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela”
(2Piotra 3:18). Duchowy wzrost jest wynikiem naszego zaufania Chrystusowi. Pomogą ci w tym następujące rzeczy:
  1. Codzienne przychodzenie do Boga w modlitwie (Jan.15:7).
  2. Codzienne czytanie Pisma Świętego (Dzieje Apostolskie 17:11) – zaczynając od Ewangelii Jana.
  3. Posłuszeństwo Bogu w każdej chwili życia (Jan.14:21).
  4. Dawanie świadectwa o Chrystusie życiem i słowem (Mateusza 4:19; Jana 15:8).
  5. Ufanie Bogu w każdej sprawie naszego życia (1Piotra 5:7).
Źródłem wzrostu chrześcijańskiego jest Duch Święty. Pozwalaj Mu kierować sobą i wzmacniać twoje życie oraz świadectwo o Jezusie(Galacjan 5:16-17; Dzieje Apostolskie 1:8).

KONIECZNOŚĆ UCZĘSZCZANIA DO KOŚCIOŁA

W Liście do Hebrajczyków 10:25 jesteśmy napominani, abyśmy nieopuszczali „wspólnych zebrań” chrześcijańskich. Kilka razem płonących żagwi tworzy duże, jasno płonące ognisko; natomiast jedna żagiew -wyjęta z tego ogniska i położona na wilgotnej ziemi – szybko gaśnie.Podobnie ma się sprawa, jeśli chodzi o nasz związek z innymi chrześcijanami. Zacznij jeszcze w tym tygodniu uczęszczać na nabożeństwa i czyń to regularnie.

CZY CHCIAŁBYŚ OPOWIEDZIEĆ INNYM LUDZIOM O SWOIM ODKRYCIU?

Jeśli ten artykuł pomógł ci poznać Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela lub przyniósł jakiś inny pożytek, postaraj się podzielić tym z kimś innym.