poniedziałek, 22 października 2007

BÓG NAS KOCHA I CHCE ABYŚMY BYLI JEGO ŚWIĄTYNIĄ

Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok: Niebo jest tronem moim, a ziemia podnóżkiem stóp moich; jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, albo jakie jest miejsce odpocznienia mego?(Dz.Ap. 7:48-49).

W Piśmie Świętym czytamy: Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście ( 1 list do Korynt. 3:17-18 ) oraz również w 1 liście do Koryntian 6:19 : Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nienależycie do samych siebie?” Za /wielką/ bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!
Bóg chce abyśmy my byli Jego świątynią, miejsce przebywania Jego chwały .
Pan Jezus Chrystus pragnie w nas wejść i zamieszkać w naszym wnętrzu i uczynić nas w ten sposób swoja świątynią, bo tylko w ten sposób możemy stać się świątynią Boga Żywego poprzez przyjęcie do swojego serca Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela ( nie mam tutaj na myśli przyjmowania komunii tak jak to ma miejsce np. w kościele rzymsko-katolickim ) ale mam tutaj na myśli podjęcie decyzji pójścia za Panem Jezusem Chrystusem naśladując Go w Jego charakterze, naturze, postępowaniu i stosowaniu się do słów i nauk Pana Jezusa Chrystusa.
Bóg nas bardzo kocha i pragnie być nie tylko blisko Ciebie czy też przy tobie, ale On chce zamieszkać w Tobie i uczynić Cię swoim miejscem zamieszkania i pragnie byś wiedział że jest blisko Ciebie jest w Tobie i zawsze jest gotów Ci pomóc.
Otwórz się dla Boga , otwórz się na Niego  i przyjmij Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca, oddaj się Jemu, powierz Bogu ster swoje życia aby On w tobie zamieszkał abyś był(a) Jego świątynią i Ciebie prowadził i Tobą kierował a wówczas doprowadzi Ciebie do swojego Królestwa wiecznego szczęścia i wiecznej radości i w nim się znajdziesz na zawsze będąc w obecności cudownego i wspaniałego Boga przepełnionego miłością.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz