sobota, 29 lutego 2020

JEDEN PASTERZ I JEDNA OWCZARNIA

Pan Jezus Chrystus powiedział:

"Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie 
 JEDNA OWCZARNIA i JEDEN PASTERZ."  
(Ew.Jana 10:16)Ten Pasterz to Pan Jezus Chrystusa a ta owczarnia to Jego owieczki. 

Co znaczą więc słowa: "JEDNA OWCZARNIA i JEDEN PASTERZ"?
Wszyscy ci, którzy oddali swoje życie pod kierownictwo i panowanie Jezusa tworzą jedną owczarnię, której na czele jest jeden pasterz.
Tę owczarnie tworzą wszyscy niezależnie od denominacji, związku wyznaniowego takiego czy innego kościoła.
Na pewno nie jest to żadna ludzka organizacja na której stoi jeden jakiś człowiek, który skupia wokół siebie ludzi, jak chociażby kościół katolicki i papież, albo w protestanckich kościołach ksiądz, pastor, prezbiter, biskup.
Mowa o osobach, których łączy najwyższy autorytet osoby Pana Jezusa Chrystusa, jako tego najlepszego Pasterza, który pasie nasze dusze obfitym zdrowym pokarmem.
Czy jesteś tą dobrą owieczką należącą do dobrego Pasterza JEZUSA CHRYSTUSA ?
Nie pytam się Ciebie czy należysz do kościołach, ale czy do owczarni dobrego Pasterza ?
Tylko są w tej Bożej owczarni karmieni przez dobrego Pasterza Pana Jezusa Chrystusa i ci będą w Bożym królestwie.
Jeżeli nie to już teraz pozwól Panu Jezusowi Chrystusowi być twoim dobrym pasterzem, który będzie Cię pasł na pięknie, bujne zielone pastwiska na których znajdziesz pokój swojej duszy.
Zachęcam Ciebie do tego byś już teraz dołączył do Chrystusa oddając się Jemu do dyspozycji, a On będzie się o Ciebie troszczył.
Pan Jezus Chrystusa będzie dla Ciebie najlepszym duszpasterzem, psychologiem, psychiatrą i lekarzem twojego ciała i duszy, który będzie Ci przynosił uzdrowienie z każdego zraniena twojego serca i duszy a także uzdrawiać będzie twoje ciało.
Oddaj się w ręce Chrystusa i niech On Ci przewodzi.

niedziela, 23 lutego 2020

CO LUB KOGO WYZNAJESZ ?

Co lub kto jest twoim wyznaniem? 
Twoja religia? Kościół taki czy inny?

W liście do Rzymian Apostoła Pawła mamy zapisane takie słowa:

" Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (Rzym.10:9)


Natomiast w liście do Filipian tak mamy napisane:

".. aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. "  (Filip.2:11)To nie twój Kościół powinien być twoim wyznaniem, ani nawet nie twoja wiara, 
ale JEZUS CHRYSTUS jako twój PAN.

sobota, 22 lutego 2020

KLĘKAJ TYLKO PRZED ŻYWYM BOGIEM

Bóg mówi:
"Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą. " ( 2 Mojż.20:4-5)
(Biblia Tysiąclecia)

Na profilu strony bloga fecboookowej ktoś dał taki komentarz:

"Dobrze że choć te figurki przypominają o Bogu jak zdjęcie o ukochanej osobie."
źródło: Facebook

Prawda jest jest jednak inna. Obrazy i figurki rzekomo przedstawiające Boga mówią o braku społeczności z Nim i dlatego człowiek tworzy sobie tego typu rzeczy i pragnie ich posiadania, bowiem gdyby miał człowiek miał świadomość tego, że BÓG ŻYJE i jest BLISKO KAŻDEGO CZŁOWIEKA szybko  bez namysłu  by zrezygnował z tych martwych wizerunków  aby mieć kontakt realnie z żywym Bogiem.
Ponieważ Bóg jest, Pan Jezus Chrystus Żyje i Duch Święty jest tym, który chce Ci o tym powiedzieć, że nie musisz przychodzić do Żywego Boga za pośrednictwem martwych obrazków, figur i różnego rodzaju rzeźb, które tak naprawdę nie przedstawiają Boga, ale jakiegoś człowieka.
Z reguły kiedy dwojga kochających siebie wzajemnie ludzi, czy to w małżeństwie czy jacyś sobie bliscy w sercu zostają rozdzieleni w różnych okolicznościach jak poprzez śmierć lub wyjazd to pragnieniem jest  chociaż mieć w pobliżu jej zdjęcie.  I gdyby tylko była możliwość znów spotkać się z tą osobą na żywo to szybko byśmy pozbyli się tej fotografii bo zdecydowanie lepiej realnie mieć kontakt z osobą niż patrzeć w martwy obraz przedstawiającą tę osobę i tak ma się sprawa z Bogiem, ponieważ BÓG JEST, BÓG ŻYJE i nie potrzeba szukać Jego wizerunków skoro można się z Nim na żywo spotkać i mieć z Nim cały czas społeczność, relację w modlitwie, czyli w rozmowie z Nim, także czytając Biblię z pomocą i ze zrozumieniem Ducha Świętego.
Zapraszam Cię drogi czytelniku odwróć się od martwych wizerunków, obrazów i figur do realnie istniejącego ŻYWEGO BOGA.
      
KLĘKAJ TYLKO PRZED ŻYWYM BOGIEM 
A NIE ODDAWAJ POKŁONU MARTWYM WIZERUNKOM.

środa, 19 lutego 2020

CZY CZŁOWIEK MA WŁADZĘ W ODPUSZCZANIU GRZECHÓW DRUGIEGO CZŁOWIEKA - CO ZNACZĄ SŁOWA EWANGELII JANA?

W Ewangelii Jana w 20 rozdziale i 23 wersecie zapisane są takie słowa Pana Jezusa Chrystusa:

Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane.”

W przekładzie współczesnym Nowego Testamentu tak ten werset brzmi:

" Kogo uwolnicie od grzechów, będzie od nich wolny, kogo nie uwolnicie, pozostanie w grzechach."


A kto  tak naprawdę jest w stanie uwolnić człowieka od jego grzechu?
Odpowiedź jest prosta. Tą Osobą jest Pan JEZUS CHRYSTUS, On uwalnia człowieka od grzechu i On już tego dokonał.
W Ewangelii Jana 8:36 mamy napisane:
"Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. "
 Mowa tu o Synu Bożym Jezusie Chrystusie.

W liście do Galacjan Apostoł Paweł napisał:
"Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli." (Gal.5:1)


W jaki sposób człowiek może drugiego człowieka uwolnić od grzechu ? 
Odpowiedź brzmi: przez przyprowadzenie tej osoby do Jezusa Chrystusa, ale jeżeli dana osoba nie posłucha i nie przyjdzie ze swoim życiem do Chrystusa to grzechy takiej osoby są zatrzymane.


Kontynuując  dalej ten temat więcej na ten temat napisałem w artykule poniższym zatytułowanym:"W Y Z N A W A N I E   G R Z E C H Ó W"

(Kliknij w powyższy tytuł artykułu)

wtorek, 18 lutego 2020

TYLKO W JEZUSIE CHRYSTUSIE JEST PEŁNE PRZEBACZENIE I WOLNOŚĆ OD GRZECHU

Bóg mówi: "Ja, jedynie Ja, mo przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę."  (Izaj.43:25)

Dawid powiedział: "Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty (BOŻE)odpuściłeś winę grzechu mego." (Ps.32:5)

U Boga jest odpuszczenie twoich grzechów:

" Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? 
 Lecz u Ciebie (u BOGA) jest odpuszczenie, aby się ciebie bano." (Ps.130:3-4)

W pierwszym liście Apostoła Jana mamy zapisane takie słowa:

" Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest BÓG i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. "  ( 1 Jana 1:9 )


Dlaczego tak ? Ponieważ: "...krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.(1 list Jana 1:7)


"Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna." (Izaj.1:18)

Przyjdź do Jezusa z wyznaniem swoich grzechów a On Ci przebaczy.

Pan Jezus Chrystus powiedział:

"Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy." (Ew.Mat.9:6)

Tym Synem Człowieczym jest nie kto inny jak nasz Pan JEZUS CHRYSTUS
Przyjdź tylko do Niego i oddaj Mu swoje życie pod Jego kierownictwo, a On wprowadzi Cię do życia wiecznego.

ŻYCIE Z PANEM JEZUSEM CHRYSTUSEM MA PRAWDZIWY SENS I CEL
BO ON SAM NADAJE WŁAŚCIWY SENS I CEL ORAZ KIERUNEK TWEMU ŻYCIU.


niedziela, 16 lutego 2020

ŻYJ TAK, ABY INNI PRZEZ CIEBIE BYLI SZCZĘŚLIWI

Może słyszałeś lub słyszałaś stwierdzenie, albo jesteś osobą, która żyje według tej zasady i innym ją przekazuje:

"Żyj tak, aby nikt przez Ciebie nie płakał".

Wydaje się to być w porządku.Wszystko wygląda pięknie i ładnie, ale słysząc takie stwierdzenie czuję niedosyt i uważam, że jest to połowa sukcesu, ponieważ powinniśmy nie tylko tak żyć, żeby inni przez nas nie płakali, ale żyć tak,  aby przez nas inni doświadczali radości .
A więc:

"Żyj tak, aby inni przez Ciebie byli szczęśliwi doświadczając radości i zawsze mieli uśmiech na twarzy".


Czy to jest łatwe ?  Zapewne nie, ale myślę, że łatwiej jest sprawić by ktoś przez na nie płakał chociaż i z tym bywa różnie, ale jednak uważam, że to jest łatwiejsze niż, żeby ktoś przez nas się cieszył.
Moje osobiste powiedzenie jest takie, że "Jeśli nie możesz pomóc to chociaż nie przeszkadzaj".
Niestety powinniśmy bardziej myśleć pod kątem jak pomóc osobie, która w danej chwili znajduje się w potrzebie, a nie od razu stawiać siebie w pozycji "nie mogę pomóc".
To jest najprostsza droga, wycofanie się z trudnej dla nas sytuacji.
Prawdą jest, że czasami znajdujemy się w sytuacji niemożności, jako ludzie i naprawdę nie wiemy jak pomóc mimo, że chcemy i mamy w sercu pragnienie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. 
Osobiście, kiedy widzę drugą osobę w potrzebie i nie umiem jej pomóc bardzo mnie taka sytuacja boli, psychicznie dołuje i wzdycham w swojej duszy do  Boga o pomoc.

Drogi czytelniku, jednak mimo tego spróbujmy żyć tak, by wnosić radość do serc innych ludzi 😀

niedziela, 9 lutego 2020

CZEGO SZUKASZ ? - SPEŁNIENIE MASZ W BOGU

Może należałoby zadać pytanie: Co, czego lub kogo szukasz?
Szukasz idealnego kościoła ? To śpieszę Ci z wiadomością, że nie ma takiego, bo jeślibyś Ty sam go założył już będzie niedoskonały ponieważ Ty jesteś niedoskonałym i dlatego Chrystus przyszedł na ziemię rodząc się, jako człowiek, który zarazem miał naturę boską. On Pan nasz Jezus Chrystus wszedł w nasze miejsce wziąwszy na siebie nasze grzechy, a Jego sprawiedliwość została nam przypisana.
Może szukasz dla siebie pastora, który by spełniał twoje oczekiwania? I tutaj możesz się zawieść bo żaden człowiek nie jest wstanie dogodzić drugiemu człowiekowi. 
Jeżeli nie chcesz doświadczać zawodu i czuć sfrustrowaną to zacznij szukać Boga i wtedy staniesz się osobą spełnioną.

" Szukajcie Pana i mocy jego, Szukajcie zawsze oblicza jego! " (Ps.105:4)

W jaki sposób szukać Boga ? Czy gdzieś On się schował, że trzeba Go szukać ? NIE!
 Tutaj rozchodzi się o relacje, przebywanie z Nim sam na sam, jak to mówił Pan tak zwana komora modlitwy czyli osobista indywidualna społeczność z Bogiem, połączenie serc dwojga osób.
Apostoł Paweł napisał:

"Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem." 
 (1 Korynt.6:17)

Szukanie Boga to także rozważanie z Bogiem Duchem Świętym Jego słowa, bowiem to On DUCH ŚWIĘTY daje nam objawienie tego słowa, właściwe zrozumienie czytanego tekstu Pisma Świętego.
Trzeba rozważać czytany fragment Pisma Świętego a nie tylko go przeczytać.
Apostoł do Tymoteusza napisał między innymi takie słowa:

"ROZWAŻ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego."
(2 Tym.2:7)


Pan Bóg chce, abyśmy zanurzali się w Nim, w Jego obecności, w Jego słowie rozważając je w swoim sercu, drążyli je w swym duchu pytając Ducha Świętego o znaczenie i prosząc Go o zrozumienie a przyjdzie odpowiedź. Pan Jezus Chrystus powiedział:

"Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam." 
(Ew.Mat.7:7)

Wiele otrzymuje z relacji z Bogiem i to z tego wynika.
W Psalmie 25 i 14 wersecie mamy zapisane takie słowa:

" Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją, On też obwieszcza im przymierze swoje."

Obwieszcza znaczy ogłasza, oznajmia. Pan Jezus Chrystus powiedział o Duchu Świętym:


" lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi..On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi."
 (Ew.Jana 16:13-14)To właśnie czyni Boży Duch Święty Pana Jezusa Chrystusa, kiedy my z Nim mamy relację.

Módl się, rozmawiaj z Bogiem, miej z Nim czas, rozważaj spisane Jego Boże słowo, czyli Biblię.
Pozwól Duchowi Świętemu do Ciebie przemawiać i zmieniać twoje serce w Boże, tak abyś był lub była osobą według serca BOŻEGO bo takie serce jest miłe Bogu i jest wrażliwe na Boży głos.
W takim sercu mieszka Bóg i do takiego serca On przemawia i takie serce, czyli wnętrze człowieka słyszy Boga i jest w Nim spełnione.
Pan Jezus Chrystus powiedział:


"Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą."  
(Ew.Mat.5:8)

piątek, 7 lutego 2020

WPADŁEŚ W GRZECH ? - NIE DAJ MU SIĘ OPANOWAĆ !

" Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni."   (2 list Piotra 2:20)Czasem bywa tak, że przychodzi pokusa i człowiek upadnie, potknie się na drodze swojego życia o kamień grzechu i bywa tak czasami w życiu wierzącego, odrodzonego człowieka, ale taka osoba szybko powstaje z tego grzechu i dalej podąża z Bogiem przez życie.

Człowiek dał się skusić, uwikłać w przeróżne złe rzeczy, ale nie dał się temu opanować i szybko powstaje z grzechu i odwraca się od niego biegnąc do Pana Jezusa Chrystusa.

Rzeczą ludzką jest upaść, ale rzeczą diabelską jest trwać w upadku.

W księdze proroka Jeremiasza zapisane są takie słowa:


"... Tak mówi Pan: Gdy ktoś upadnie, czy się znowu nie podniesie? Gdy ktoś odejdzie, czy znowu nie powraca? 
Dlaczego więc ten lud jeruzalemski trwa nieustannie w odstępstwie? Trzymają się kłamstwa, nie chcą się nawrócić. 
 Uważałem na to, co mówią, i słyszałem: Mówią nieprawdę. Nikt nie ubolewa nad swoją złością w słowach: Cóż to uczyniłem? Każdy pędzi na oślep w swoim biegu, jak koń cwałujący w bitwie."    (Jer.8:4 -6)
Żabę jeżeli włoży się ją do zimnej wody i zacznie się ją podgrzewać to się ugotuje, natomiast, jeżeli wrzuci się ją do wrzącej wody to wyskoczy z niej.
Tak powinno być, jeżeli człowiek wierzący upadnie powinien szybo wyskoczyć, wyjść z tego grzechu zmierzając w stronę Pana Jezusa Chrystusa, a Bóg jest hojny w odpuszczaniu:

"Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? 
Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy."
(Mich.7:18-19)

"On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje.
Miłosierny i łaskawy jest Pan, Cierpliwy i pełen dobroci.
 Nie prawuje się ustawicznie, Nie gniewa się na wieki. 
 Nie postępuje z nami według grzechów naszych ani nie odpłaca nam według win naszych. 
 Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. 
Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze."
(Ps.103:3.8-12)

"Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów. On (Bóg) jest wierny i sprawiedliwy - przebaczy nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości" ( 1 list Jana 1:9)  

 (Tłumaczenie Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego )
"Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. " (Hebr.8:12)


 "...mówi Pan - odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę." (Jer.31:34)

czwartek, 6 lutego 2020

MIŁOŚĆ GOTOWA DO POŚWIĘCEŃ

Jeżeli miłujesz nie kalkulujesz. MIŁOŚĆ nie oblicza kosztów, jeśli kochasz gotów jesteś położyć ŻYCIE,  jeżeli to tylko może pomóc drugiej osobie to uczynisz to, ponieważ tak jest MIŁOŚĆ widzi drugą osobę, pozbawiona jest samolubstwa, egoizmu, koncentrowania się na sobie bo szczęście drugiej osoby jest priorytetowe.
Jeżeli miłujesz Boga to jesteś gotów dla Niego żyć na 100%.
WARTO ŻYĆ DLA BOGA !!!
MIŁOŚĆ nie liczy ceny, jaką trzeba zapłacić, ale widzi drugą osobę i jej szczęście jest najważniejsze i jeżeli w twoim życiu tą Osobą jest Bóg to twoje życie wokół Niego się obraca.
Pan Jezus Chrystus powiedział:
"Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze."  (Ew.Łuk.12:34)
Jeżeli Jezus Chrystus jest twoim skarbem to wszystko wokół Niego się kręci.
Twoje myśli zajmuje Osoba Jezusa Chrystusa i twoje serce wypełnione jest Jego osobą.
Pragnienia twojej duszy będą ciągnąć Cię do Jego osoby.
Rozmowa z Bogiem stanie się dla Ciebie przyjemnością, czymś radosnym.
Czytanie Biblii stanie się rozkoszą twojej duszy.
W księdze proroka Jeremiasza w 15 rozdziale i wersecie 16 mamy zapisane takie słowa:
"Ilekroć pojawiały się twoje słowa, pochłaniałem je; twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż twoim imieniem jestem nazwamy, Panie, Boże Zastępów.
Wykonywanie woli Bożej stanie się twoją radością.
W Psalmie 40:9 czytamy:
"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu."
 [ Biblia Tysiąclecia ]


Posłuszeństwo Bogu stanie się treścią twojego życia z MIŁOŚCI do Jezusa Pana i Boga.

środa, 5 lutego 2020

ODWAŻNI LUDZIE

1 lutego (sobota) gdzieś około godziny 10:30 byłem na mieście i natrafiłem na osoby, które na rynku miasta dzieliły się Ewangelią z ludźmi, którzy tamtędy przechodzili czy znajdowali się w tym miejscu bo wiele osób przez rynek miasta  przechodzi.


Jest także wiele osób takich po całym kraju, które wychodzą na ulice miast i głoszą ludziom Dobrą Nowinę zbawienia w Jezusie Chrystusie. Głoszą na ulicach, ale też w pociągach, autobusach i metrach:
Także po różnych placach i ulicach :W szpitalach:
I w wielu jeszcze innych różnych miejscach ludzie się udzielają pomagając innym. 


Polecam również artykuł pt.: 


Wejdź proszę w powyższy artykuł klikając na tytuł.

poniedziałek, 3 lutego 2020

POLSKA BEZPIECZNA TYLKO W DŁONIACH CHRYSTUSA

"W niedzielę 2 lutego odbyła się 31. pielgrzymka polskich parlamentarzystów na Jasną Górę. Po raz pierwszy w funkcji marszałkini Sejmu uczestniczyła w niej Elżbieta Witek. W jednym z wywiadów stwierdziła ona, że parlamentarzyści chcą powierzyć Polskę Matce Boskiej. "   - źródło: gazeta.pl

To niestety bardzo poważny BŁĄD. Mamy powierzać swój kraj jedynemu Panu i Bogu JEZUSOWI CHRYSTUSOWI i nikomu innemu więcej bo prawdziwe powodzenie i szczęście, błogosławieństwo jest w rękach Chrystusa.
 W Świętym słowie Boga zapisane są takie słowa:

"Błogosławiony naród, którego Bogiem jest PAN, Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. " (Ps.33:12)

"Błogosławiony lud, któremu tak się powodzi, Błogosławiony lud, którego Bogiem jest PAN! " (Ps.144:15)


Tym PANEM  jest nie kto inny jak JEZUS CHRYSTUS.
Tylko Polska w rękach Bożych Pana Jezusa Chrystusa jest bezpieczna.


Post Scriptum:
Ja nigdy nie należałem, nie należę i nigdy nie będę należeć do innej osoby jak tylko JEZUS CHRYSTUS. Więc mnie nigdy nikomu nie powierzą, bowiem nie mają nade mną władzy by mnie komuś innemu powierzyli niż ja samego siebie, a powierzyłem siebie Jezusowi Chrystusowi.


Drodzy Polacy OPAMIĘTAJCIE SIĘ  i biegnijcie w stronę Chrystusa, bo to tylko w Nim jest nasz ratunek.
W księdze Dziejów Apostolskich 4: 12 mamy zapisane taki tekst:

"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. " - TYLKO JEZUS CHRYSTUS

"Matka Boska" o której jest wspomniane powyżej nie ma nic wspólnego z Marią matką Jezusa jest to raczej kult artemidy efeskiej opisanej w 19 rozdziale księgi Dziejów Apostolskich. To jest kult pogański, który z Bogiem nie ma nic wspólnego, ani z Jezusem ani z Jego matką, która Go urodziła.

Czas zawrócić i czcić jedynego i jedynie istniejącego prawdziwego Boga.