środa, 18 lipca 2018

WSPIERANIE ZŁA = UKŁAD Z DIABŁEM

Jeżeli jesteś świadomie wierzącym chrześcijaninem, wyznawcą Pana Jezusa Chrystusa to nie można wspierać tego, co jest złe wobec Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Wspieranie zła to działanie przeciw Bogu, podążanie za złem to podążanie za szatanem, czynienie tego, co złe jest wchodzenie w układ z diabłem. Polecam artykuły do których zapraszam by się z nim zapoznać pt.:
   


W psalmie 16 Dawid mówi do Boga:'Tyś Panem moim, Nie ma dla mnie dobra poza tobą."(Ps.16:2) 
Pan Jezus Chrystus powiedział: "Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg." (Ew.Marka10:18) 
Dobry jest tylko Bóg i tylko On jest dobrem i wszystko co poza Nim to jest zło.Człowiek zrodzony z Bożego Ducha nie tyka się niczego, co nie pochodzi od Boga i nie jest z Jego Bożego Ducha Świętego. Ten, który jest własnością Boga i należy do Jezusa Chrystusa, jako swego Zbawiciela i Pana podąża za Nim w swoim życiu, naśladuje Go i jest Mu posłuszny cokolwiek mówi. Tak więc nie będzie czynił nic taki człowiek, co by się nie podobało Chrystusowi i wbrew Jego woli ponieważ ma w sobie Boże życie Chrystusa Jezusa i taka osoba ma pragnienie w swoim sercu czynienie Bożej woli i raduje się, że może czynić to, co się Bogu podoba i czyni to z radością i z miłości do Boga. W psalmie 40: 9 Dawid powiada:
"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu." (BT)

Osoba, która narodziła się na nowo z Bożego Świętego Ducha Chrystusowego nie ma ochoty na grzech, lecz by żyć Bogu na chwałę i nie tylko nie wspiera zła, ale zawsze stoi po stronie Boga, Jego zasad i praw.Co znaczy narodzić się na nowo to wyjaśniam w artykule pt.:


Osoba na nowo narodzona z Boga nigdy nie stoi po stronie złą, lecz zawsze po stronie dobra i czyni dobro bo dobry jest Bóg.

Po jakiej stronie Ty jesteś? Dobra czy zła?
Co wspierasz? Dobre czy złe inicjatywy?
Jakie są twoje wybory? Co wybierasz?
Dobro czy zło?

Zastanów się na chwilę nad tym i podejmij właściwą decyzję w swoim życiu!

sobota, 14 lipca 2018

LUDZKA TRADYCJA W BOŻYM KOŚCIELE

Dzisiaj w wielu kościołach stosuje się różne techniki i różne metody, praktyki by przyciągnąć ludzi do Chrystusa i kościoła, lecz czy w tym wszystkim zawsze jest Duch Święty? Ja nie krytykuję tych metod, ale nie mogą żadne metody przysłaniać nam Osoby Ducha Świętego bo chociaż byśmy używali najwspanialszych metod ewangelizacji, jeżeli nie ma w tym Ducha Świętego to nic nie pomoże i jest to daremny trud. To przecież Duch Święty ma moc przekonać człowieka o grzechu, sądzie i sprawiedliwości - Ew.Jana 16:8.
Tylko Duch Święty ma taką możliwość, żaden człowiek i żadne metody nie są w stanie człowieka przekonać, jeżeli nie działa w tym Duch Święty.
Dzisiaj w kościele jest wiele ustaw, praw i zasad lecz nie ma w tym życia Bożego, ponieważ są to ludzkie pomysły a nie Boże myśli i związku z tym nie może w tym być Ducha Świętego, który jest Bogiem, a więc nie ma w tym Boga i to jest tragedia dzisiejszego kościoła funkcjonującego XXI wieku szczególnie w Polsce, ale nie tylko w Polsce, którym podąża z duchem czasów zamiast z Bożym Duchem Świętym  Pana Jezusa Chrystusa.
Polecam związku z tym artykuł mówiący o tym, który znajduje się pod tytułem: "KOŚCIÓŁ IDĄCY Z DUCHEM CZASÓW"  <<<  Kliknij w tytuł tego artykułu.
Ci, którzy czytacie Pismo Święcie znacie o czym mowa w księdze proroka Ezechiela 37:1-14.
Mowa jest o dolinie suchych kości, które zostały obleczony w ciało, a ciało w Nowym Testamencie symbolizuje Kościół Pana Jezusa Chrystusa - 1 Korytn.12:12-27. Efez.5:29-30.
Kościół dzisiaj potrzebuje na nowo Ducha Świętego, którego na skutek swoich własnych ludzkich pomysłów, programów, i planów "wypchnął" na zewnątrz swoich zgromadzeń i w końcu swojego życia a owoce tego są tragicznie i kościół w skutek czego umiera pozbawiony Bożej mocy. Człowiek wymyśla różne schematy , co zrobić, żeby Ewangelia była skuteczna i żeby się nawracali i tworzy różne a i te plany spełzają na niczym, a miało być tak fajnie, a skończyło się fiaskiem. Nie ma się co dziwić skoro człowiek Boże metody zamienił na ludzkie i jakie metody takie efekty. Ludzkie metody i zasady nigdy nie zadziałają w Bożym królestwie tutaj działają tylko i wyłącznie, jedynie BOŻE metody, które przynoszą właściwy dla Boga skutek. Trzeba odrzucić nasze ludzkie pomysły na rzecz Bożego planu i Bożych pomysłów. Jednak, aby je znać człowiek musi więcej czasu spędzać z  Bogiem na modlitwie, w społeczności z Nim i w relacji z Bogiem, ale w obecnym XX1 wieku zagonionym, zabieganym coraz mniej czasu jest na to, aby szukać Boga pytać o Jego wolę i to czego On chce i jak to widzi i zastępuje się Boże metody ludzkimi i w ten sposób zasmucamy Bożego Ducha Świętego i gasimy Jego działanie w naszym osobistym życiu i w kościele.Tak naprawdę sami usuwamy Jego obecność z naszych kościołów, które stają się suche, mdłe, pozbawiony mocy Boży stowarzyszenia, organizacje religijne martwych zasad nie dające nikomu życia. Czas się drogi kościele się nawrócić i zawrócić na Bożą drogę i prawdziwie uznawać za swoją głowę Jezusa Chrystusa, jako Pana i Władcę. Czas stać się kościołem relacji z Bogiem Duchem Świętym, szukać Jego dróg i Jego rozwiązań. Może czasami trzeba założyć post, aby bardziej się wsłuchać w Boży głos i móc Go usłyszeć podążać za tym głosem dobrego Pasterza Chrystusa Jezusa, zanurzać się w czytaniu Pisma Świętego, Bożego Słowa razem z Jego Autorem, który jest tego słowa najlepszym wykładowca, a jest nim sam Duch Święty. Sam Pan Jezus Chrystus powiedział:
"Lecz Pocieszyciel, DUCH ŚWIĘTY którego Ojciec pośle w imieniu moim, NAUCZY was WSZYSTKIEGO i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, WPROWADZI WAS WE WSZELKĄ PRAWDĘ, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi." (Ew.Jana14:26. 16:13)
Czas stać się kościołem Ducha Świętego, który ma relacje z Bogiem i wszystko co czyni, to czyni z Bożego objawienia, to czego Bóg pragnie, wykonujący wolę Bożą, którą objawia właśnie Boży Duch Święty Pana Jezusa Chrystusa. Czas, aby nasz duch był nastrojony na Ducha Bożego, aby odbierać od Niego informacje czego oczekuje od nas Pan Bóg, szukać Jego dróg, Jego Bożych rozwiązań i Jego prowadzenia i kierownictwa we wszystkim. Niech On będzie to głową, czyli wydający dyrektywy, a my wprowadzający je w czyn a wtedy Bóg będzie się do wszystkiego przyznawał i kościół nie będzie musiał szukać zastępczych metod na przykład w ewangelizacji których nie ma efektu a tak naprawdę to zasmuca to Boże serce, kiedy Boży lud zastępuje Boże, perfekcyjnie, idealnie doskonałe metody ludzkimi niedoskonałymi mającymi wiele wad nieskutecznymi ludzkimi zasadami. Szukajmy więc u Boga wszelkich rozwiązań i Jego metody działania niech będą stu procentowo wprowadzane w czyn, a wtedy będziemy dożywać Bożych błogosławieństw w obfitości.