wtorek, 9 lipca 2013

KOŚCIÓŁ IDĄCY Z DUCHEM CZASÓW

 Dziś wierzący mówią: „trzeba iść z duchem czasów czasów i dostosować kościół do istniejących czasów i warunków XXI wieku” ale jest tutaj pewne niebezpieczeństwo, bowiem kościół powinien iść z Bożym Duchem Świętym i dostosować wszystko pod Chrystusa i Boże upodobanie a tak idąc z „duchem czasów” kościół zacznie iść w kierunku mody tego świata i stosować cielesne środki by przyciągną ludzi do kościoła, już nie mówiąc do Chrystusa. Świeckość wchodzi coraz bardziej w kościół. Łódź ma być na wodzie, a nie woda w łodzi. Otóż kościół w swoich początkach szedł z Duchem Świętym i ludzie nawracali się i przychodzili do Pana Jezusa Chrystusa i niepotrzebowali sztucznych środków i metod by ludzi zachęcić do Chrystusa a czynił to sam Bóg – Dzieje Ap.9:31. Sam Duch Święty wspomagał kościół i pomnażał się, ludzie przychodzili do Boga i powierzali swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. Kościół się dziś za daleko zapędził i czas zawrócić do Chrystusa. Jest ostrzeżenie:
Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.” (2 list Jana 9).
Kościół, który idzie z duchem czasów staje się bardziej liberalny i tolerancyjny wobec grzechu i toleruje rzeczy, które według Słowa Bożego są złe i idzie na kompromis z duchem czasów i tenże duch czasów prowadzi kościół do odstępstwa od Boga i prowadzi w kierunku tego co jest pisane w księdze Objawienia Jana (zwana Apokalipsa) w 17 rozdziale. Niektóre „kościoły” tak daleko zaszły, że optują za związkami niemoralnymi. Ekumenizm prowadzi do otwarcia się na inne religie w których nie ma Boga, a jest to ów duch czasów, który przygotowuje na przyjęcie Antychrysta i wszystko sobie podporządkowuje. Czas więc wrócić do Chrystusa i do Jego Ewangelii jako fundamentu naszej wiary i normy życia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz