sobota, 19 lipca 2014

W RĘKU TWOIM SĄ LOSY MOJE

W ręku twoim są losy moje,….” (Psalm 31:16)
Moje życie jest w rękach Pana Jezusa Chrystusa i to są najpewniejsze dłonie z których nikt i nic nie jest wstanie wyrwać - I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.” (Ew.Jana 10:28). Nic nie jest wstanie nas odłączyć od Chrystusa: Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce,ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. „ (List do Rzymian 8:38-39). Nie dzięki mojej sile i mocy lecz dzięki mocy i sile Pana Jezusa Chrystusa. Mój uścisk dłoni jest zbyt słaby by utrzymać się dłoni Pana, ale kiedy mą dłoń trzyma Pan Jezus Chrystus nikt i nic nie wstanie oddzielić mnie od Boga. Moja ręka jest zbyt słaba i mimo moich szczerych chęci moja ręka drętwieje zaczyna boleć i mimo wszelkich sił uścisk mej dłoni zaczyna popuszczać Bożą dłoń, ale kiedy to Boża dłoń uchwyci mojej dłoni nic nie może oddzielić mnie od Boga, jako mego Ojca. Warto pozwolić Bogu siebie prowadzić i swoje życie Jemu powierzyć. Psalmista napisał: W ręku twoim są losy moje,…” ( Psalm 31:16 ). Losy mojego życia są w rekach Pana Jezusa Chrystusa i nie muszę się martwić o los mego życia, jak będzie to życie wyglądać w przyszłości. Nie muszę szukać porad u wróżbitów lub czytając horoskop by wiedzieć co mnie czeka w przyszłości, bo moją przyszłość tworzy i kieruje nią sam Pan Jezus Chrystus. Nie muszę szukać szczęścia w czterolistnej koniczynie lub podkowie zawieszonej, gdzieś na drzwiach mieszkania czy na przodzie samochodu czy jeszcze gdzieś indziej i również nie trzeba trzymać się guzika na szczęście jak się zobaczy kominiarza. Mogę być pewny, że w Jego dłoniach jest najbezpieczniejsze miejsce i nie trzeba martwić się o przyszłość skoro jest ona w rękach tego, który jest MIŁOŚCIĄ - „…Bóg jest miłością.”(1 list Jana 4:8) Właśnie Pan Jezus Chrystus jest tym Bogiem -„Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.” Drogi czytelniku czy możesz powiedzieć, że losy twojego życia są w rękach twojego Boga, którym jest Pan Jezus Chrystus? Czy losem twojego życia kieruje Bóg? Może powiadasz: „Taki jest już mój biedny los”ale on nie musi taki być jeśli powierzysz swoje życie Bogu. Zapraszam do artykułu:CO TO JEST PRZYJĘCIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA CO ONO OZNACZA I CZYM JEST ?Uczyń Jezusa Chrystusa Panem swojego życia.

piątek, 11 lipca 2014

PAN NADCHODZI

Żyjemy w przededniu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i możemy widzieć jak przed nami realizują się słowa prorocze zapisane w Biblii jak chociażby: Ew.Mateusza 24. Marka 13. Łukasza 21 i wiele innych miejsc. Wiem, że dla wielu jest to śmieszne, ale przecież Pismo Święte o takich osobach mówi: „Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia” (2 list Piotra 3:3-4). W dniach ostatecznych będzie wiele różnych trendów i zwiedzeń.