piątek, 11 lipca 2014

PAN NADCHODZI

Żyjemy w przededniu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i możemy widzieć jak przed nami realizują się słowa prorocze zapisane w Biblii jak chociażby: Ew.Mateusza 24. Marka 13. Łukasza 21 i wiele innych miejsc. Wiem, że dla wielu jest to śmieszne, ale przecież Pismo Święte o takich osobach mówi: „Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia” (2 list Piotra 3:3-4). W dniach ostatecznych będzie wiele różnych trendów i zwiedzeń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz