środa, 26 listopada 2008

BIBLIJNE POJĘCIE SERCA CZŁOWIEKA

„Serce” człowieka jest zatem centralnym punktem jego osobowości a także źródłem życia w znaczeniu fizjologicznym. Serce jest symbolem życia. Jest ono punktem, w którym zlegają się  wszystkie szlaki życia, zarówno duchowe, jak i te związane z duszą. Serce jest źródłem pragnień, woli i osądu. Mówi się, że cokolwiek odczuwamy w duszy, wywodzi się z serca. Jest ono jakby magazynem doświadczeń i rzeczy zasłyszanych, fabryką produkującą myśli i cele, czy to dobre, czy złe. Serce jest również centralnym punktem życia emocjonalnego moralnego. W sercu skupia się zarówno miłość do Boga (Ps.73:26) jak i bluźniercza pycha (Ezech.28:2.5) w sercu powstają także myśli złe jak i dobre oraz złe słowa i uczynki. W sercu mieszka sumienie (Hebr.10:22)  Które reaguje na grzech (1 Jana 3:19-21) Wiara zbawiająca (Rzym.10:10) lub niewiara są związane z sercem. W sercu zamieszkuje Chrystus (Efez.3:17) Duch Święty (2 Korynt.1:22) i pokój Boży (Kol.3:15). Słowo Boże (Przyp.Sal.4:23)

Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!

wtorek, 25 listopada 2008

SUMIENIE – czym jest i jak funkcjonuje

Sumienie - wnętrze, jest to funkcja wnętrza człowieka, która pozwala na odczucia człowiekowi czy postępuje zgodnie lub niezgodnie z pewnymi zasadami moralności, co uważamy za dobre a co za złe. Prawidłowe funkcjonowanie sumienia umożliwia więź z Bogiem. Prawidłowo funkcjonujące sumienie posiada i rozróżnia właściwy system wartości, rozeznaje postępowanie kiedy jest oparte na Słowie Bożym i kierownictwie Ducha Świętego. Zatem sumienie działa jako sędzia naszego nastawienia i działania. Sumienie nas oskarża, albo też podpowiada właściwy wybór właściwej decyzji, Inspirowanej przez Ducha Świętego.

sobota, 1 listopada 2008

*****

Zawsze tam, gdzie Boże dzieło jest wykonywane, diabeł posyła swoje sługi,aby się temu sprzeciwić, ale Wy nie upadajcie na duchu !!!Bóg niech Wam błogosławi i uwolni Was od wszystkich Waszych wrogów !!!!!