czwartek, 31 grudnia 2015

CZAS

 ”Moim imieniem jest Czas. Nie byłem zawsze i nie będę zawsze.Teraz jeszcze jestem i mam wpływ na całą ziemię.Ludzie czekają na mnie i poddają mi się,ogarnięci lękiem przede mną.Nikt nie jest w stanie mnie powstrzymać,jedynie Bóg.Jestem pod jego kontrolą.On mówi, że mój koniec się zbliża.A potem?- potem będzie za późno…za późno,żeby się nawrócić, za późno, by pojednać się z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa,jego Syna.Za późno,żeby uwierzyć, nie tylko w Boga ale w jego Słowo a więc uwierzyć Bogu,łzy,strach i niewypowiedziana żałość będą wypełniać całą wieczność,nieprzerwanie .Moim imieniem jest czas kroczę naprzód bez ustanku ku końcowi,zabieram także i Ciebie do wieczności,czy chcesz ,czy nie .Przemijam nieubłaganie A Bóg mówił”Oto teraz jest czas przyjemny: oto teraz dzień zbawienia”(2Kor.6,2) Moim imieniem jest Czas….? „
Czas płynie niczym rzeka bezpowrotnie, którego nurtu zatrzymać nie można. Czas to pewien odcinek życia, który ma swój początek i koniec. Odcinek życia wyznaczony nam tutaj przez Boga na ziemi. Bóg dał nam wolną wolę dysponowania czasem na ziemi. Czas zmierza do przodu, mknie, biegnie nieubłaganie i każda chwila, sekund jego jest ważna, bowiem nie idzie zatrzymać czasu ani go cofnąć. Dlatego trzeba żyć w taki sposób, aby nie żałować ani sekundy naszego życia. Dlatego Pan Bóg dzisiaj mówi: ” Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy,WYKORZYSTUJĄC czas,…” (Efez.5:15-16). Straconego czasu nie idzie odzyskać.Każda chwila życia umyka bezpowrotnie. Nie ma czasu na marnowanie czasu. Ile razy pomyślałeś lub powiedziałeś sobie: „Gdyby tylko można było cofnąć czas”, lecz niestety nie idzie cofnąć czasu i naprawić błędu, które się w przeszłości popełniło, lecz na przyszłość żyć tak by ich więcej nie popełniać. Żyjmy tak byśmy swego czasu nie żałowali, swoich czynów. Tracąc czas nie szanujemy życia, które daje nam Bóg. Dobrze wykorzystany czas, to czas przeżyty na Bożą chwałę. Oto w jakim celu Bóg nas stworzył: ” Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. „ (Izaj,43:7). W liście do Efezjan 1:4 mamy napisane: ” w (Chrystusie) nim bowiem wybrał nas (Bóg) przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego;..” Jeżeli masz inny cel niż Boży to rozmijasz się z Bożą wolą i celem Bożym i grzeszysz bo grzech gr. słowo „hamartia” znaczy chybić celu. Jaki jest twój cel. Co jest twoim celem do tego celu dążysz i poświęcasz jemu swój czas. Jeżeli to jest BÓG to zyskujesz, a jeśli wszystko inne to tracisz. A więc dobrze wykorzystany czas, to czas dla Boga: „… aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. „ (1 Piotra 4:2).  W tłumaczeniu Biblii Gdańskiej fragment z listu do Efezjan 5:16 brzmi: „… Czas ODKUPUJĄC….”. Odkupując lub wykupując oznacza koszt,cena. Trudno jest dzisiaj odnaleźć czas dla Boga w tym zabieganym świecie. Jednym z metod szatana jest zająć myśli człowieka byle  tylko nie miał czasu żyć dla Boga. Wszystko inne jest ważne dla człowieka tylko nie Bóg Czasami trzeba zrezygnować z tego co się lubi i co wcale nie wygląda na złe, a jest dla człowieka ważne, lecz jednak oddala od Boga. Natomiast przekład Biblii Tysiąclecia ten tekst tak oddaje: WYZYSKUJCIE chwilę sposobną, ..”  Mamy dysponować tak każdą sekundą swojego życia by przynieść Bogu zadowolenie. Mamy wykorzystywać każdą chwilę by przynieść Bogu chwałę przez nasze życie.  Pięknie ten tekst brzmi w parafrazie Nowego Testamentu „Słowo Życia” w tłumaczeniu na współczesny język polski: WYKORZYSTUJCIE,  każdą sposobność by dobrze czynić”. Życie ludzkie na ziemi jest zbyt krótkie by je marnować na nicości, na ułudę tego świata, który mami swymi rozkoszami. Życie jest zbyt krótkie, by przez to zmarnować całą wieczność. Teraz jesteśmy a za chwilkę nas nie ma: „ wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika.” (Jak.4:14). W 1 liście Piotra 1:24 jest napisane: „Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki.”  Natomiast w księdze proroka Izajasza 40:7-8 jest zapisane takie słowo: „Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą! Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki.”  Czas to nie jest film Video czy nagranie audio, które można cofnąć i oglądnąć lub odsłuchać na nowo. Czas nigdy się nie zatrzymuje tylko biegnie do przodu bezlitośnie. Każda setna sekundy naszego życia się liczy, każda chwileczka naszego życia się liczy bo mimionego czasu nie idzie przywrócić i nie znamy przyszłości, nie wiemy ile czasu mamy przed sobą, lecz wiemy co jest obecnie, w tym momencie, teraz: „Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia. (2 Korynt.6:2). Dziś i teraz jest ten stosowny czas na to, aby naprawdę nawrócić się do Chrystusa, jeżeli tego kroku wiary w kierunku Boga nie uczyniłeś lub nie uczyniłaś. Wiele osób mówi dzisiaj „jeszcze mam czas” lub „Póżńiej pomyślę o Bogu,” lecz dla nich już nie było później, zmarli przedwcześnie i nie zdążyli przyjść do Chrystusa i się z Nim pojednać. Drogi czytelniku przemyśl to! Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym wierzącym w Chrystusa Jezusa, to czy cały czas twego życia przynosi Jemu jako Bogu chwałę. Niema czasu na marnowanie czasu. Wykorzystujmy czas póki jeszcze go mamy. Póki jeszcze czas łaski trwa. 
Polecam przesłanie Bożego Słowa i zapraszam do Jego wysłuchania:


Zapraszam również do artykułu pt. OTO TERAZ CZAS NA UPAMIĘTANIE

środa, 23 grudnia 2015

PREEGZYSTENCJA CHRYSTUSA

Słowo „Preegzystencja” oznacza, że coś istniało wcześniej. W przypadku Chrystusa oznacza nie tylko, że istniał przed narodzeniem się jako człowiek z niewiasty na przykład za Starego Testamentu, ale od zawsze, nie mający początku ani końca. Jesteśmy teraz w okresie świąt pamiątki narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wielu z nas może nie zastanawia się, czy nie rozmyśla nad stwierdzeniem „Narodzenie Jezusa” nad znaczeniem tych słów. Niektórzy z nas mogą myśleć, że to jest dzień początku istnienia Chrystusa, dzień w którym Chrystus został stworzony, jednakże nic bardziej mylnego, bowiem Chrystus nie został stworzony, a raczej jest stwórcą wszystkiego. Chrystus Pan istniał nie tylko w czasach Starego Testamentu, lecz od zawsze, nie mający początku ani końca swego istnienia. W liście do Hebrajczyków 7:1-3 mamy o tym napisane:
„Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu, Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. „
Należało by zatem zadać pytanie: „Czy Bóg ma początek?” Odpowiedź jest prosta: On nie ma początku ani końca, On jest wieczny bowiem nasz Pan Jezus Chrystus jest Bogiem:
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. (Ew.Jana 1:1-3)
„Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. (1 list Jana 5:20).
„Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.” (Rzym.9:4-5).
„ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości .” (Kol.1:19).
„…gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. „ (Kol.2:9)
„lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. „ (Hebr.1:8-9).
Już w starotestamentowym proroctwie zapowiadające narodzenie się Jezusa na wiele, wiele set lat a nawet tysiące lat mówiono już o narodzeniu się Mesjasza i jednym z takich miejsc księga proroka Izajasza, gdzie Mesjasz jest nazwany nawet Bogiem:
” Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izaj.9:5).
W księdze Daniela możemy zobaczyć Pana Jezusa Chrystusa. To Chrystus Pan objawił się Danielowi. W księdze Daniela w rozdziale 10:5-6 czytamy:
„A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż, ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota z Ufas. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. „
Zobaczmy teraz do nowotestamentowej księgi zwane księgą „Objawienie św. Jana” lub „Apokalipsa”. To jest ta sama osoba, która ukazała się Danielowi, to jest ten Jezus Chrystus Pan z księgi Daniela i Objawienia Jana. Ten sam Jezus Chrystus objawił się Janowi co Danielowi. Spójrzmy teraz do księgi objawienia Jana 1:12-16:
” I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie; a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem; głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku.”
Drogi czytelniku czy dostrzegasz tutaj podobieństwo?
Zobaczmy na porównanie:
Pas ze złota„A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż, ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota z Ufas.’ – (Dan.10:5).
„a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem;”- (Obj.1:13)
Oblicze jak błyskawica: – „Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu”. – (Dan.10:6).
Oblicze Jego jak słońce w pełnym blasku: – „W prawej dłoni swej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku.” (Obj.1:16).
Pochodnie płonące„Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu.” (Dan.10:6).
Płomień ognisty - ” głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty (Obj.1:14).
Nogi błyszczące jak miecz wypolerowana„Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu.” (Dan.10:6).
Nogi jako mosiądz w piecu rozżarzony„a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód.” (Obj.1:15).
Głos jak wrzawa mnóstwa ludu„Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. „ (Dan.10:6).
Jak szum wielu wód” a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. „ (Obj.1:15).
Boga jako Ojca, Syna i Ducha Świętego zobaczyć można już w Starym Testamencie i w 1 Mojż.1:26 mamy zapisane między innymi takie słowa „rzekł Bóg” jako jeden Bóg, a nie jako wielu „bogowie” Jeden Bóg, lecz mówi dalej „Uczyńmy” jako liczba mnoga. O kim tu mowa? Tutaj nie ma mowy o aniołach lecz o Panu Jezusie Chrystusie:
„w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.” (Kol.1:16). Jest tutaj także obecny Duch Boży, który powołuje wszystko do istnienia, powołując także do życia człowieka. Job wyznaje:
„Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie. „
Więcej na ten temat można poczytać w artykule zatytułowanym BÓG JEST JEDEN zapraszam do zapoznania się także i z tym tematem. Wracając jednak wracając do obecnego tematu. Możemy zobaczyć Pana Jezusa Chrystusa w Starym Testamencie towarzyszącego Izraelowi a zapisane to jest w Nowym Testamencie bo Nowy Testament jest objawieniem i wypełnieniem się Starego Testamentu. Polecam również artykuł pt. NOWY TESTAMENT OBJAWIENIEM I WYPEŁNIENIEM SIĘ STAREGO TESTAMENTU. Nowy Testament przychodzi nam z wyjaśnieniem w 1 iście do Koryntian 10:1-4:
” A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus.”
Chrystus był dla Mojżesza największym skarbem, najwyższą wartością:
„Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona, i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu; skierował bowiem oczy na zapłatę.” (Hebr.11:24-26).
Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, ale także i Ojcem:
„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.
Kiedy Filip zwrócił się do Pana Jezusa słowami: ” Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam.” Pan Jezus Chrystus odpowiedział mu: ” Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? (Ew.Jana 14:7-9). Parafrazując słowa Pana Jezusa mówi do Filipa: „Halo, Filipie patrzysz właśnie na Ojca, to ja”. Pan Jezus Chrystus mówi w Ewangelii Jana 10:30:
„Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”
Nie można wierzyć w Boga pomijając osobę Pana Jezusa Chrystusa, bo Jezus Chrystus to Bóg. Wierząc w Pana Jezusa Chrystusa wierzymy w Boga Ojca:
„Jezus zawołał donośnym głosem: Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.” (Ew.Jana 12:44-45.
„Kto mnie nienawidzi, i Ojca mego nienawidzi.” (Ew.Jana 15:23).
„aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. „ (Ew.Jana 5:23).
” A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał.” (Łuk.10:16).
„…kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał.” (Ew.Maat.10:40).
„Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca.” (1 Jana 2:23).
W 1 liście Jana 4:3 w tłumaczeniu Biblii tysiąclecia ten tekst brzmi:
„Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. „
A w przekładzie Biblii Warszawsko-Praskiej tak jest on oddany:
„Nie ma zaś nic wspólnego z Bogiem ten, kto nie uznaje Jezusa. Pozostaje on raczej na usługach Antychrysta. Słyszeliście kiedyś o tym, że ma przyjść. Otóż on już przebywa na świecie. „
Narodzenie się Jezusa, które miało miejsce ponad 2000 lat temu nie jest początkiem Jego istnienia, lecz objawieniem się Boga w ciele. W Ewangelii Jana 1:1-3.14 mamy napisane:
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.”
W 1 liście do Tymoteusza 3:16 apostoł Paweł napisał:
” Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. „
Jeszcze lepiej ten tekst brzmi w przekładzie Biblii Gdańskiej – ” A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały. „
Zachęcam do wysłuchania kazania:


poniedziałek, 21 grudnia 2015

WIARA WYNIKAJĄCA ZE SŁOWA BOŻEGO

Wiara opierająca się na Słowie Bożym to wiara fałszywa, ale wiara wynikająca ze Słowa Bożego to wiara prawdziwa. Słowo Boże to Biblia, Pismo Święte przez które przemawia Bóg.
Wiara opierająca się na Słowie Boga, a nie wywodząca ze Słowa Bożego nie ma swojego korzenia w Biblii, źródłem tej wiary nie jest Pismo Święte, a więc Bóg. Pismo Święte to słowo pisane przez które przemawia do nas sam Bóg. Wiara która tylko opiera się na Słowie Bożym, a nie jest przez Słowo Boga zrodzone dostosowuje je do siebie, a nie siebie do Słowa i może manipulować słowami Boga. Człowiek który opiera swoją wiarę na Piśmie Świętym manipuluje nim tworząc własną jego interpretację, lecz człowiek, którego wiara wynika ze Słowa Bożego myśli, wierzy i żyje tak jak naucza Pismo Święte. Taka osoba, której wiara zrodzona jest przez Słowo Boże tak jak uczy Biblia w 1 liście Piotra 1:23: „jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa.” W liście Jakuba 1:18 mamy napisane:„Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń.” Taki człowiek automatycznie rodzi owoc w którym uwielbia się Bóg zgodnie ze słowami Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział:„Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie…” (Ew.Jana 15:8) A przecież Bóg oczekuje nie tylko pięknych, zielonych i bujnych liści na drzewie naszego życia, ale owocu. Na przykład drzewo jabłoni ma rodzić owoc jabłka a nie tylko wypuszczać na wiosnę liście bo inaczej z tego drzewa żadnego pożytku mimo pięknych i bujnych zielonych liści. Oto wiara wynikająca ze słów Boga zapisanych w Piśmie Świętym, która rodzi owoc życia, którym jest posłuszeństwo Bogu, życie które podoba się Bogu. Wiara, którą kształtuje Słowo Boże, czyli Pismo Święte rodzi owoc o którym mówi Apostoł Paweł pisząc list do Galacjan 5:22-23:„… miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,  łagodność, wstrzemięźliwość.” Tak jak działa Duch Święty kształtując naszą wiarę przez Słowo Boże. Drogi czytelniku życzę Tobie, aby twoja wiara wynikała z nauczania Pisma Świętego, by Biblia, Boże Słowo kształtowało twoją wiarę i by źródłem twej wiary i jej korzeniem było Słowo Boga – Pismo Święte. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 10:17 napisał:
„Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.”

wtorek, 15 grudnia 2015

CHRZEŚCIJANIN POLITYKUJĄCY ZAMIAST EWANGELIZUJĄCY

Ostatnio jakiś czas obserwując co moi bracia i siostry w Chrystusie wypisują na facebooku i z jakim zaangażowaniem politykują zacząłem się zastanawiać się czy to jest rolą wierzącego Chrystusowi człowieka? Kiedy z sobą wierzący zacięcie dyskutują spierając się, a nawet wzajemnie obrażając bo ktoś ma inne poglądy polityczne i nerwy, złość zaczynają przeważać w owej dyskusji, gdzie też czytają osoby z poza królestwa Chrystusowej i robi przez to zło Chrystusowi i wierzący stają się antyświadectwem dla nienawróconych do Chrystusa i jest to czas stracony. Pomyślałem sobie, gdybyśmy z takim zaangażowaniem zajęli się ewangelizowaniem, świadczeniem im o Panu Jezusie Chrystusie ile można by było w tym czasie zyskać i znacznie pożyteczniej spędzony czas. Polecam moi umiłowany bracia siostry w Chrystusie do przestudiowania i uważnego rozważenia tematu:DLACZEGO CHRZEŚCIJANIN POWINIEN GŁOSIĆ EWANGELIĘ?” Jeżeli jesteś na nowo narodzonym z Ducha Bożego dzieckiem Boga. Pan Jezus Chrystus dał nam misje do spełnienia i mówi: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię…” (Ew.Mar.16:15)oraz „Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody…” (Ew.Mat.28:19) i to mamy czynić wszędzie gdzie się tylko znajdzie taka okazja i gdzie się tylko da, także za pośrednictwem internetu i wszelkich środków masowego przekazu 21 wieku.
Zapraszam również do wpisu na facebooku pt.Chrześcijanie wyruszyli na wojnę – polityczną autorstwa Włodka Tasaka