poniedziałek, 21 grudnia 2015

WIARA WYNIKAJĄCA ZE SŁOWA BOŻEGO

Wiara opierająca się na Słowie Bożym to wiara fałszywa, ale wiara wynikająca ze Słowa Bożego to wiara prawdziwa. Słowo Boże to Biblia, Pismo Święte przez które przemawia Bóg.
Wiara opierająca się na Słowie Boga, a nie wywodząca ze Słowa Bożego nie ma swojego korzenia w Biblii, źródłem tej wiary nie jest Pismo Święte, a więc Bóg. Pismo Święte to słowo pisane przez które przemawia do nas sam Bóg. Wiara która tylko opiera się na Słowie Bożym, a nie jest przez Słowo Boga zrodzone dostosowuje je do siebie, a nie siebie do Słowa i może manipulować słowami Boga. Człowiek który opiera swoją wiarę na Piśmie Świętym manipuluje nim tworząc własną jego interpretację, lecz człowiek, którego wiara wynika ze Słowa Bożego myśli, wierzy i żyje tak jak naucza Pismo Święte. Taka osoba, której wiara zrodzona jest przez Słowo Boże tak jak uczy Biblia w 1 liście Piotra 1:23: „jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa.” W liście Jakuba 1:18 mamy napisane:„Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń.” Taki człowiek automatycznie rodzi owoc w którym uwielbia się Bóg zgodnie ze słowami Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział:„Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie…” (Ew.Jana 15:8) A przecież Bóg oczekuje nie tylko pięknych, zielonych i bujnych liści na drzewie naszego życia, ale owocu. Na przykład drzewo jabłoni ma rodzić owoc jabłka a nie tylko wypuszczać na wiosnę liście bo inaczej z tego drzewa żadnego pożytku mimo pięknych i bujnych zielonych liści. Oto wiara wynikająca ze słów Boga zapisanych w Piśmie Świętym, która rodzi owoc życia, którym jest posłuszeństwo Bogu, życie które podoba się Bogu. Wiara, którą kształtuje Słowo Boże, czyli Pismo Święte rodzi owoc o którym mówi Apostoł Paweł pisząc list do Galacjan 5:22-23:„… miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,  łagodność, wstrzemięźliwość.” Tak jak działa Duch Święty kształtując naszą wiarę przez Słowo Boże. Drogi czytelniku życzę Tobie, aby twoja wiara wynikała z nauczania Pisma Świętego, by Biblia, Boże Słowo kształtowało twoją wiarę i by źródłem twej wiary i jej korzeniem było Słowo Boga – Pismo Święte. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 10:17 napisał:
„Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz