czwartek, 13 czerwca 2013

„Nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów”

Tytuł tego tematu został zaczerpnięty z 1 listu do Tymoteusza 5:22, gdzie to właśnie jest zapisane. Wyobraźmy sobie historię pewnej kobiety, która pod pozorem pomocy pewnemu młodemu małżeństwu z dzieckiem doprowadziła do rozpadu ich małżeństwo biorąc sobie tego mężczyznę o wiele lat młodszego od siebie za męża i brali ślub w USC, ale  po jakimś czasie mieli w planach wziąć ślub także w kościele i podzielili się myślą o zaproszeniu mnie na tę uroczystość i ja oczywiście odmawiam. Nie chcę brać udziału w rzeczach, które się kłócą z Bogiem, z Jego wolą i są sprzeczne z nauczaniem Pisma Świętego. Pan Bóg mówi: „Nie przyłączaj się do większości ku złemu i nie składaj w spornej sprawie świadectwa za większością, by łamać prawo.” (2 Mojż.23:2). Jeżeli większość głosuje za rzeczą, która jest nie biblijna to chociażby nawet sam jako jeden miałeś być przeciwko to bardzo dobrze. Czyń to co podoba się Bogu, nawet kosztem przyjaciół. Pamiętaj, że lepiej mieć za sobą Boga, a przeciwko sobie tłum ludzi, niż za sobą tłum ludzi, a przeciwko sobie Boga, bo tak naprawdę nikogo nie mamy za sobą, a może być tak, że mamy przeciwko sobie cały tłum ludzi a po swojej stronie Boga, to tak naprawdę nikt nie jest przeciwko nam. W liście do Rzymian 8:31 Słowo Boże powiada: „Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?” Nie możemy przykładać ręki do grzechu – „…którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. „ (Rzym.1:32)
Mamy powstrzymywać się od zła i nie przykładać ręki do tego mimo,że większość jest za tym. Pamiętajmy na słowa: ” Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz.”  (Izaj. 5:20).
Dzisiejszy świat ma totalnie odwrócone wartości. Polecam artykuł: ZEPSUCIE MORALNE. Niech zawsze nasze wartości są wynikające z Pisma Świętego i naszą podstawą życia na codzień a także naszego patrzenia na świat. Pismo Święte powinno wpływać na nasze codzienne wybory i podejmowane decyzje. Boże Słowo ma także wpływać na nasz wybór władz Państwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz