niedziela, 9 lutego 2020

CZEGO SZUKASZ ? - SPEŁNIENIE MASZ W BOGU

Może należałoby zadać pytanie: Co, czego lub kogo szukasz?
Szukasz idealnego kościoła ? To śpieszę Ci z wiadomością, że nie ma takiego, bo jeślibyś Ty sam go założył już będzie niedoskonały ponieważ Ty jesteś niedoskonałym i dlatego Chrystus przyszedł na ziemię rodząc się, jako człowiek, który zarazem miał naturę boską. On Pan nasz Jezus Chrystus wszedł w nasze miejsce wziąwszy na siebie nasze grzechy, a Jego sprawiedliwość została nam przypisana.
Może szukasz dla siebie pastora, który by spełniał twoje oczekiwania? I tutaj możesz się zawieść bo żaden człowiek nie jest wstanie dogodzić drugiemu człowiekowi. 
Jeżeli nie chcesz doświadczać zawodu i czuć sfrustrowaną to zacznij szukać Boga i wtedy staniesz się osobą spełnioną.

" Szukajcie Pana i mocy jego, Szukajcie zawsze oblicza jego! " (Ps.105:4)

W jaki sposób szukać Boga ? Czy gdzieś On się schował, że trzeba Go szukać ? NIE!
 Tutaj rozchodzi się o relacje, przebywanie z Nim sam na sam, jak to mówił Pan tak zwana komora modlitwy czyli osobista indywidualna społeczność z Bogiem, połączenie serc dwojga osób.
Apostoł Paweł napisał:

"Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem." 
 (1 Korynt.6:17)

Szukanie Boga to także rozważanie z Bogiem Duchem Świętym Jego słowa, bowiem to On DUCH ŚWIĘTY daje nam objawienie tego słowa, właściwe zrozumienie czytanego tekstu Pisma Świętego.
Trzeba rozważać czytany fragment Pisma Świętego a nie tylko go przeczytać.
Apostoł do Tymoteusza napisał między innymi takie słowa:

"ROZWAŻ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego."
(2 Tym.2:7)


Pan Bóg chce, abyśmy zanurzali się w Nim, w Jego obecności, w Jego słowie rozważając je w swoim sercu, drążyli je w swym duchu pytając Ducha Świętego o znaczenie i prosząc Go o zrozumienie a przyjdzie odpowiedź. Pan Jezus Chrystus powiedział:

"Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam." 
(Ew.Mat.7:7)

Wiele otrzymuje z relacji z Bogiem i to z tego wynika.
W Psalmie 25 i 14 wersecie mamy zapisane takie słowa:

" Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją, On też obwieszcza im przymierze swoje."

Obwieszcza znaczy ogłasza, oznajmia. Pan Jezus Chrystus powiedział o Duchu Świętym:


" lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi..On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi."
 (Ew.Jana 16:13-14)To właśnie czyni Boży Duch Święty Pana Jezusa Chrystusa, kiedy my z Nim mamy relację.

Módl się, rozmawiaj z Bogiem, miej z Nim czas, rozważaj spisane Jego Boże słowo, czyli Biblię.
Pozwól Duchowi Świętemu do Ciebie przemawiać i zmieniać twoje serce w Boże, tak abyś był lub była osobą według serca BOŻEGO bo takie serce jest miłe Bogu i jest wrażliwe na Boży głos.
W takim sercu mieszka Bóg i do takiego serca On przemawia i takie serce, czyli wnętrze człowieka słyszy Boga i jest w Nim spełnione.
Pan Jezus Chrystus powiedział:


"Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą."  
(Ew.Mat.5:8)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz