czwartek, 6 lutego 2020

MIŁOŚĆ GOTOWA DO POŚWIĘCEŃ

Jeżeli miłujesz nie kalkulujesz. MIŁOŚĆ nie oblicza kosztów, jeśli kochasz gotów jesteś położyć ŻYCIE,  jeżeli to tylko może pomóc drugiej osobie to uczynisz to, ponieważ tak jest MIŁOŚĆ widzi drugą osobę, pozbawiona jest samolubstwa, egoizmu, koncentrowania się na sobie bo szczęście drugiej osoby jest priorytetowe.
Jeżeli miłujesz Boga to jesteś gotów dla Niego żyć na 100%.
WARTO ŻYĆ DLA BOGA !!!
MIŁOŚĆ nie liczy ceny, jaką trzeba zapłacić, ale widzi drugą osobę i jej szczęście jest najważniejsze i jeżeli w twoim życiu tą Osobą jest Bóg to twoje życie wokół Niego się obraca.
Pan Jezus Chrystus powiedział:
"Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze."  (Ew.Łuk.12:34)
Jeżeli Jezus Chrystus jest twoim skarbem to wszystko wokół Niego się kręci.
Twoje myśli zajmuje Osoba Jezusa Chrystusa i twoje serce wypełnione jest Jego osobą.
Pragnienia twojej duszy będą ciągnąć Cię do Jego osoby.
Rozmowa z Bogiem stanie się dla Ciebie przyjemnością, czymś radosnym.
Czytanie Biblii stanie się rozkoszą twojej duszy.
W księdze proroka Jeremiasza w 15 rozdziale i wersecie 16 mamy zapisane takie słowa:
"Ilekroć pojawiały się twoje słowa, pochłaniałem je; twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż twoim imieniem jestem nazwamy, Panie, Boże Zastępów.
Wykonywanie woli Bożej stanie się twoją radością.
W Psalmie 40:9 czytamy:
"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu."
 [ Biblia Tysiąclecia ]


Posłuszeństwo Bogu stanie się treścią twojego życia z MIŁOŚCI do Jezusa Pana i Boga.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz