sobota, 20 października 2007

EWANGELIA – DOBRA NOWINA

Słowo „Ewangelia” pochodzi z greckie słowa εὐαγγέλιον, euangelion, czyli oznacza dosłownie „Dobra Nowina”
Żyjemy w okresie, gdzie na bieżąco możemy śledzić różnego rodzaju informacje przekazywaną przez środki masowego przekazu jak telewizja, radio czy internet, ale także możemy czytać różne rzeczy w prasie, czyli gazety. Większość informacji tam podawanych są złe, jakieś wojny, konflikty, morderstwa i inne złe rzeczy. Wiadomości, różnego rodzaju programy informacyjne są już tym przesiąknięte i bardzo mało jest tych dobrych informacji przekazywanych przez obecne media TV, Radio czy Internet a także w prasie. Ewangelia jest czymś przeciwnym temu. Ewangelia to dobra nowina w tym pełnym złych informacji świecie. Na przykład ktoś zachorował i diagnoza lekarska mówi jednoznacznie, że nie ma się co łudzić, bowiem jest źle i oto coś takiego mówi o naszym stanie duszy Pismo Święte, że wszyscy zachorowaliśmy, każdy człowiek żyjący na ziemi. W liście do Rzymian 3:10-12 . 23 mamy taki zapis:
„Nie ma ani jednego sprawiedliwego,nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga;wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego,gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,”
Apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian 6:9 (a) napisał:
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się!…”
Nie ma szans, wszyscy zgrzeszyliśmy i jesteśmy winni przed Bogiem. W liście do Rzymian 6:23 Apostoła Pawła Bóg mówi:
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć,…”
Zapłatą za grzech jest śmierć, a więc kara śmierci i na nią w pełni wszyscy zasługujemy, ale to nie wszystko. Wróćmy do naszej historii człowieka chorego, którego diagnoza była beznadziejna, choroba ta była nieuleczalna nie było na nią lekarstwa w której konsekwencji groziła śmierć, ale oto pojawia się ktoś i mówi Ci, że jest lek, które jest w stanie w pełni wyleczyć Cię z choroby i uratować od śmierci. I człowiek w beznadziejnej sytuacji w obliczu śmierci dowiaduje się, że jest lek życia, który jest w stanie uratować Cię od śmierci i to jest DOBRA NOWINA.
Grzech – jest to choroba duszy, która w konsekwencji wiedzie do śmierci, czyli do oddzielenia od Boga, który jest miłością na wieczne potępienie.
Lek – to dar łaski Bożej żywota wiecznego, który jest w Chrystusie Jezusie.
Na przykład człowiek, który wpadł do dołu (studni) potrzebuje kogoś kto by go wyciągnął. Nie potrafi sam sobie pomóc by wyjść, potrzebuje pomocy drugiej osoby. W Psalmie 40:3
Wyciągnął mnie z dołu zagłady, Z błota grzązkiego. Postawił na skale nogi moje. Umocnił kroki moje.”
I tą Osobą jest Pan Jezus Chrystus. Tonącemu Piotrowi to Pan Jezus Chrystus podał ratującą dłoń i wyratował z topieli śmierci darując mu życie – (Ew.Mat.14:22-31)
Ewangelia jest najcenniejszą nowiną jaką współcześnie możemy usłyszeć  na naszej planecie. 2000 lat temu padły  Słowa, które mają moc przemiany życia, każdego współczesnego człowieka,wówczas gdy on przyjmie to niezmienne poselstwo. 
Oto przesłanie, wskazujące każdemu człowiekowi jak uzyskać więź z Bogiem. Przesłanie wyjaśniające sposób, w jaki Bóg pragnie posiadać więź z każdym z nas – to jest dobra nowina.    
Ewangelia została spisana w tym celu aby pomóc nam: uwierzyć w to kim jest Chrystus i przyjąć to co On nam oferuje.
Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
1 Kor. 2,9
Pan Jezus Chrystus przyszedł człowiekowi znajdującemu się w śmierci dać życie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz