czwartek, 8 grudnia 2016

ZBAWIENIE – W PEŁNI DZIEŁEM BOGA

„I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego,…” (Obj.7:10a)
Zbawienie – ocalenie, ratunek, życie wieczne.
Nie trzeba budować drogi do nieba, schodów do Boga by znaleźć się w królestwie Boga. To Bóg dla nas zbudował i otworzył drogę do Swego królestwa przez którą tam trafimy: Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje,” (Hebr.10:19-20)
Tą drogą jest sam Pan JEZUS CHRYSTUS: – Ja jestem droga i prawda, i żywot,... (Ew.Jana 14:6)
I jedynymi drzwiami przez które dostajemy się do Boga, jako Ojca i Jego królestwa: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec.Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.” (Ew.Jana 10:7 i 9)
To dzięki przelanej Krwi Pana Jezusa Chrystusa mamy bezpośredni przystęp do Bożej obecności. Kiedy Pan Jezus Chrystus umarł to zasłona w świątyni rozdarła się od góry na dół. Sam Pan Jezus Chrystus w tym momencie otworzył nam drogę zbawienia do królestwa niebiańskiego. To Bóg wytyczył nam drogę naszego zbawienia, a jest nim sam Pan Jezus Chrystus, Jego dzieło miłości i poświęcenia się za nas. Jedynie CHRYSTUSI nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. (Dzieje Ap.4:12)
Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał o ludziach, którzy starali się zasłużyć na zbawienie poprzez dobre uczynki:Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną; bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. „ (Rzym.10:2-3)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz