poniedziałek, 22 marca 2010

CENTRUM EWANGELII

Co jest centrum Ewangelii ?
W głoszeniu apostoła Pawła centrum był Chrystus. Czytamy bowiem w 1 liście do Korynt. 1:17. centrum prawdziwego chrześcijaństwa jest Chrystus a nie chrzest. Takie niewłaściwe tłumaczenie słowa „chrześcijanin” od chrztu wzięło się z nieznajomości oryginalnego znaczenia słowa „chrześcijanin” christianois czyli Chrystusowy należący do Chrystusa. A słowo „chrzest” oznacza greckie słowo „baptizo” czyli zanurzenie. Pierwotnie w kościele chrzczono poprzez zanurzenie. Czym jest chrzest i jakie jest jego znaczenie można przeczytać w liście do Rzym.6:3-4. Kol.2:12. Natomiast chrzest nie jest tożsame z przyjęciem Chrystusa. Chrzest nie jest centrum ewangelii, ale Chrystus. Nasz Pan i Zbawiciel JEZUS CHRYSTUS jest centrum ewangelii. Dlatego też śmiem stwierdzić, że  w 966 r. Polska przyjęła chrzest, ale nie przyjęła Chrystusa i Polska potrzebuje dzisiaj przyjąć JEZUSA CHRYSTUSA jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela i uznać Jego królem i Panem Polski
(Ps.33:12) . (Ps.144:15)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz