sobota, 27 marca 2010

KRZYŻ

Krzyż kojarzy nam się z wizerunkiem, który gdzieś tam wisi na ścianie czy znajduje się na wieży budynku kościelnego. Śpiewamy nawet pieśni mówiące o krzyżu np. m.in  znajdują się tam takie słowa: „W krzyżu tam moje jest zbawienie” albo „Klęknij przy krzyżu…” tutaj wcale nie rozchodzi się, aby klękać przed wizerunkiem (Izaj.44:19). Krzyż to poświęcenie się Pana Jezusa Chrystusa za nas, ta ofiara którą Pan Jezus Chrystus złożył za nas na okup. Jego pełne oddanie się miłości do nas (Izaj.53). Przyjść do krzyża, to przyjść po oczyszczenie się w Krwi Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa z grzechów, to zakończyć życie bez Boga a rozpocząć nowe życie z Bogiem, z  Panem Jezusem Chrystusem (Rzym.6:6-10) . (Gal.2:20). Przez krzyż do zbawienia, przez krzyż do życia wiecznego a więc przez Pana Jezusa Chrystusa Jego dzieło miłości i poświęcenia.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz