sobota, 27 marca 2010

KRZYŻ


Krzyż kojarzy nam się z wizerunkiem, który gdzieś tam wisi na ścianie czy
znajduje się na wieży budynku kościelnego. Śpiewamy nawet pieśni mówiące
o krzyżu np. m.in  znajdują się tam takie słowa:
„W krzyżu tam moje jest zbawienie” albo „Klęknij przy krzyżu…” tutaj
wcale nie rozchodzi się, aby klękać przed wizerunkiem (Izaj.44:19).
Krzyż to poświęcenie się Pana Jezusa Chrystusa za nas, ta ofiara którą
Pan Jezus Chrystus złożył za nas na okup. Jego pełne oddanie się miłości
do nas (Izaj.53). Przyjść do krzyża, to przyjść po oczyszczenie się w
Krwi Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa z grzechów, to zakończyć
życie bez Boga a rozpocząć nowe życie z Bogiem, z  Panem Jezusem
Chrystusem (Rzym.6:6-10) . (Gal.2:20). Przez krzyż do zbawienia, przez
krzyż do życia wiecznego a więc przez Pana Jezusa Chrystusa Jego dzieło
miłości i poświęcenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz