poniedziałek, 2 października 2017

CO MAM CZYNIĆ, ABYM BYŁ ZBAWIONY?

Nie tylko nie nic musisz, ale nic nie możesz zrobić, żeby być zbawiony, bowiem zbawienie jest niezasłużonym darem łaski Bożej dla nas okazanej nam w Chrystusie. Jedynie co „musisz” zrobić to uwierzyć, że Pan Jezus Chrystus zbawił Cię już umierając za Ciebie na krzyżu Golgoty.
Jego dzieło zbawienia dokonane. Bóg już wszystko uczynił w kwestii naszego zbawienia, z naszej strony pozostaje tylko wiara w to. Wiara jest przyjęciem tego faktu do naszego życia.
Pewnego razu strażnik więzienny przyszedł do Pawła i Sylasa z zapytaniem: „…co mam czynić, abym był zbawiony? Na to odpowiedzieli mu apostołowie między innymi:
Uwierz w PANA JEZUSA, a będziesz zbawiony,…” (Dzieje Ap.16:31)
Jak już wyżej napisałem, że wiara jest to przyjęcie tego jako Bożej prawdy do swojego życia. Określenie Pan w hebrajskim języku w jakim jest napisany Stary Testament brzmi Adonaj a w języku greckim w który został napisany Nowy Testament słowo to jest Kyrios to słowo w języku hebrajskim jak i grecki oznacza to samo, czyli posiadający najwyższą, autonomiczną władzę, najwyższy rangą Władca, rządzący. A więc słowo Pan nie jest tak jak my to zwykle rozumiemy jako zwrot grzecznościowy, ale określający pozycję, panujący, rządzący, jako najwyższy władca.
Z kolei imię „JEZUS” z hebrajskiego Jehoszua skrót Joshuaznaczy Pan Zbawia, Bóg Zbawiciel. Natomiast Chrystus znaczy namaszczony, pomazaniec Pański, czyli jako człowiek nosił w sobie pierwiastek boski.
Tak więc trzeba uwierzyć w Jezusa jako Boga, Pana i Zbawiciela. Tekst z Dziejów Apostolskich można tak przetłumaczyć:
„Przyjmij Jezusa do swojego serca uznając Go, jako swojego Zbawiciela, to znaczy, że uznajesz fakt w twoim życiu, że On JEZUS CHRYSTUS już Ciebie zbawił i Pana, czyli tego, który rządzi, kieruje i prowadzi Ciebie i całe Twoje życie.”
Mówiąc, a raczej pisząc krótko poza Jezusem Chrystusem nie ma innego Zbawiciela, Pana i Boga.
Uwierzyć w JEZUSA, to znaczy uznać Go osobiście za Zbawiciela w swoim życiu.
Uwierzyć w Niego jako PANA to przekazać Jemu kierownictwo nad swoim życiem i niech On jest za sterem twojego życia.
Uczyń ten krok wiary w Jego kierunku jako Twego Zbawiciela i Pana. Zwróć się do Niego tymi słowy:
Panie Jezu, potrzebuję Cię. Uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję jako swego ZBAWICIELA i PANA. Dziękuję Ci, ze przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim jakiego mnie pragniesz„. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz