środa, 8 maja 2013

NALEŻEĆ DO BOGA

NALEŻEĆ DO PANA JEZUSA CHRYSTUSA

Apostoł Paweł pisząc list do Rzymian w ostatnim rozdziale tego listu w osobistych imiennie pozdrowieniach zapisał takie słowa: „Pozdrówcie Herodiona, rodaka mego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, a należą do Pana.” (List do Rzymian16:11). A  w liście do Galacjan 5:24 Ap.Paweł napisał: ” A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami.” Pan Jezus Chrystus tez wypowiedział takie słowa w Ewangelii Marka 9:41-” Albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.”
Należeć – to być własnością. Prawo do własności. Jeżeli coś należy do mnie to mam pełne prawo tym zarządzania do woli jak chcę i mogę sobie według własnej woli tym dysponować.
W Piśmie Świętym jest mowa o pieczęci jako symbolu własności. Na przykład w księdze proroka Jeremiasza 32:8-10:” I według słowa Pana Chanamel, syn mojego stryja, przyszedł do mnie na podwórze wartowni i rzekł do mnie: Kup moje pole w Anatot, w ziemi Beniamina, bo ty masz prawo dziedzicznej własności i tobie przysługuje odkup, kup je sobie! Wtedy poznałem, że było to słowo Pana.I kupiłem pole od Chanamela, syna mojego stryja, w Anatot, i odważyłem mu siedemnaście sykli w srebrze. I spisałem akt kupna, i zapieczętowałem go, i potwierdziłem przez świadków, i odważyłem srebro na wadze.”  W księdze Estery w rozdziale 8 i wersecie 8 jest napisane: „Napiszcie więc wy w sprawie Żydów, co uznacie za dobre, w imieniu króla i opieczętujcie to sygnetem królewskim, gdyż to, co się pisze w imieniu króla i co sygnetem królewskim jest opieczętowane, nie może być cofnięte.”   W liście do Efezjan 4:30 Słowo Boże powiada: „A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.”  Pan Bóg w 1 liście do Koryntian 6:19-20 mówi: ” Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. ”
Wiele osób mówi „Należę do Pana Jezusa Chrystusa” czy „Należę do Boga” albo „nawróciłem się”  albo „nawrócił się” bo podniósł rękę, albo wyszedł do przodu na wezwanie do modlitwy o przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela lub wypowiedzenie słynnej „modlitwy grzesznika”. Ja nie krytykuję tego typu praktyk, ale bazowanie na zewnętrznych formach może być mylące. Wiele osób myśli, że należą do Pana Boga bo wyszli gdzieś do przodu lub podnieśli rękę, albo modlili się modlitwą grzesznika, ale dopiero kiedy uświadomimy sobie co to znaczy należeć do Pana według wyżej wymienionej definicji to zrozumiemy co to jest należeć do Pana i czy w ogóle do Niego należymy. Jeżeli naprawdę należysz do Pana i Boga Jezusa Chrystusa to dajesz Mu  pełne prawo własności do siebie oraz prawo zarządzania sobą do woli Panu Bogu jak On chce i według Jego woli  dysponowania sobą.Wiele osób wychodzi na wezwanie do przodu na modlitwę o przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, albo podnoszą rękę czy modlą się tzw. „modlitwę grzesznika” ale ich życie nadal nie jest przemienione i złożone pod panowanie Jezusa Chrystusa i żyją według swojej a nie Bożej woli i po swojemu a nie po Bożemu. Tak naprawdę nie można też mówić „sam jestem panem swojego życia” to człowiekowi, który tak twierdzi wydaje się, że jest panem swojego życia. W Przypowieściach Salomona 14:12 i 16:25 jest napisane: Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci.” 
Człowiek który uważa, że jest panem samego siebie to tak naprawdę diabeł rządzi jego życiem. Nie ma próżni:Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi: Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym.Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem duchów innych gorszych niż on, i wszedłszy mieszkają tam; i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny.” ((Ew.Mat.12:43-45). Albo należy do Chrystusa Jezusa, albo do szatana i nie ma trzeciej opcji. Tak czytamy wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa, że są tylko dwie drogi i jedna wiedzie do życia wiecznego a druga na wieczne potępienie i tutaj również nie ma trzeciej drogi, albo jesteś z Bogiem albo z diabłem. Każdy do kogoś należy i jest Pan Jezus Chrystus lub przeciwnik Boży zwany diabłem, i szatanem. albo jesteś z Panem Jezusem Chrystusem, albo przeciwko Niemu. W Ewangelii Mateusza 12:30 sam Pan Jezus Chrystus mówi:
Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie,…” 
Decyzja należy do Ciebie -Dzisiaj oświadczyłeś Panu, że będzie twoim Bogiem i że będziesz chodził jego drogą, i przestrzegał jego ustaw, przykazań i praw, i słuchał jego głosu. „ (5Mojż.26:17).Kiedyś pewna starsza kobieta już w bardzo podeszłym wieku chciała wejść do sklepu, ale nie wiedziała jak bowiem nie widziała przy drzwiach klamek i zauważył to pewien mężczyzna tamtędy przechodzący i zwrócił się do kobiety jaki ma problem? A ona mówi, że chciała by wejść ale nie widzi klamki i na to ten mężczyzna mówi do tej kobiety: „niech pani zrobi jeszcze jeden krok” i kiedy to uczyniła drzwi do sklepu się otworzyły przed nią były bowiem na fotokomórkę. I tak jak w tej historii Ty musisz uczynić ten jeden krok wiary w kierunku Boga i jeżeli uczynisz ten krok wiary to Bóg uczyni coś i w twoim kierunku: – Pan zaś oświadczył dzisiaj co do ciebie, że jako lud będziesz wyłączną jego własnością,…” (5Mojż.26:18). Wezwanie Pana Jezusa Chrystusa jest „Pójdź”- Ew.Mat.11:28. „Pójdź za mną” – Ew.Mar.1:16-20. Co do kontynuacji tematu „Pójdź za mną” to zapraszam do wysłuchania usługi Słowem Bożym na ten temat tutaj:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz