czwartek, 24 stycznia 2013

PRZYNALEŻNOŚĆ

Uważam że przynależność do kościoła nie zbawia,ale tylko i wyłącznie Pan Jezus Chrystus i przynależność do Pana Jezusa Chrystusa, najważniejsze jest by być wyłączną własnością Pana Jezusa Chrystusa i do Niego należeć. I to prawda. To jest tak i AMEN. Pan JEZUS CHRYSTUS sam powiedział: „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” (Ew.Jana 14:6) Jak wynika z powyższego tekstu jedyną drogą człowieka do Boga i Jego królestwa jest Pan panów i Król królów JEZUS CHRYSTUS i jedynymi drzwiami przez które człowiek może dostać się do Bożego królestwa jest Pan JEZUS CHRYSTUS. Pan JEZUS CHRYSTUS powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec.Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie…” (Ew.Jana 10:7.9a).W końcu tylko i wyłącznie zbawienie każdego człowieka jest w Panu JEZUSIE CHRYSTUSIE. Najważniejsze jest należeć do Pana Jezusa Chrystusa i być członkiem królestwa Bożego zapisanym w księdze żywota wiecznego Krwią Baranka Bożego, którym jest Pan JEZUS CHRYSTUS i którą przelał na krzyżu Golgoty. Tak się właśnie staje, kiedy przekazujemy ster naszego życia Panu JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, gdy Jemu powierzamy się i całe nasze życie pod Jego panowanie i kierownictwo.Pierwszorzędne i najważniejsze jest to, żeby być zapisany w górnej ojczyźnie, królestwie w którym rządzi sam BÓG, ale ważne jest też by mieć tutaj na ziemi lokalną grupę, społeczność, wspólnotę i być aktywnym biorąc udział w chrześcijańskich spotkaniach, nabożeństwach i mieć swoje miejsce, gdzie będąc członkiem lokalnej  wspólnoty, społeczności czy zboru wzrastać w Panu Jezusie Chrystusie wraz z Bożą rodziną, braćmi i siostrami w Panu Jezusie Chrystusie. Człowieka, który szczerym sercem powierzy się w ręce Chrystusa, Święty Boży Duch poprowadzi do takiej społeczności kościoła, wspólnoty czy zboru, gdzie uważa się za autorytatywne Pismo Święte, czyli uważa się Biblię za SŁOWO BOŻE przez którą przemawia sam BÓG i respektuje się jej nauki w życiu codziennym w sposób praktyczny, gdzie honoruje się Pana Jezusa Chrystusa i szanuje się osobę Ducha Świętego pozwalając Mu swobodnie działać. Boży Duch Święty nigdy nie zaprowadzi Cię do społeczności, gdzie Pismo Święte nie jest autorytatywne i jej nauki nie są w sposób praktyczne respektowane, ponieważ  Duch Święty musiałby sam sobie przeczyć, bowiem Duch Święty nigdy nie prowadzi od Biblii, a do Biblii jako SŁOWA BOŻEGO, którym jest właśnie PISMO ŚWIĘTE prowadząc do życia podporządkowanemu w posłuszeństwie Słowu Bożemu.

 A  Bóg Duch Święty jest Jego suwerennym autorem. Kontynuując ten temat „Przynależność” zapraszam do czytania: WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz