piątek, 25 stycznia 2013

„Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie.” – (Ew.Mat.15:8)

Pan Jezus Chrystus powiedział:„Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy..” (Ew.Jana 14:15.23)
Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.” ( 1 list Jana 5:3 ).
Nasze usta śpiewają pieśni mówiące jak to uwielbiamy, wywyższamy, wychwalamy, wysławiamy oraz kochamy Boga, zapewniając Go jak to kochamy Pana Jezusa Chrystusa. Bóg wyraźnie mówi w swoim słowie:„Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.” ( 1 list Jana 3:18 ).
Przychodzimy na spotkania chrześcijańskie śpiewając różnego rodzaju pieśni hymny i refreny o treści chrześcijańskiej wywyższające osobę Pana Jezusa Chrystusa, ale w praktyce może być różnie.Nasze życie może może odbiegać od tej prawdy, które wyznają nasze usta. Ustami wypowiadamy Bogu „TAK” ale życie nasze i całe nasze postepowanie przeczy temu i tak naprawdę nasze życie  mówi Bogu „NIE”.
„Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się go,…” (List do Tytusa 1:16)
„..przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy;…”. (2 list do Tymoteusza 3:5a)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz