wtorek, 18 lipca 2017

CUDA BOŻE – Czy Przeminęły ?

Jeżeli cuda przeminęły to musiałby zmienić się Bóg. Natomiast w Piśmie Świętym Bożego Słowa mamy napisane:
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.” (Hebr.13:8)
” Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się,…” (Mal.3:6)
„Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich; one przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się, i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i przemienione zostaną; ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje.” (Hebr.1:10-12)
„Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.” (Jak.1:17)
Polecam również artykuł pod tytułem:JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ I DZIŚ TEN SAM I NA WIEKI
Nie ma dnia cudów jest Bóg cudów i tutaj zapraszam do artykuł pt.:BÓG CUDÓW
Jeżeli uważamy, że dziś już nie ma cudów to nie wierzymy w Boga Wszechmogącego, który czyni cuda, a jeżeli nie wierzymy w Boże cuda to według tego toku myślenia nie ma czegoś takiego jak „Nowe narodzenia” a Pan Jezus Chrystus mówi: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.” (Ew.Jana 3:3)
Bo przecież największym cudem jest „Nowe narodzenie”, jeżeli nie uznajemy cudów nie możemy również uznawać największego cudu, a prawdą jest to, że jeżeli nie doświadczymy tego cudu „Nowego narodzenia” nie możemy nawet marzyć, aby wejść do królestwa Bożego, zbawienie to mrzonka, marzenie ściętej głowy, czyli nierealne, a przecież Pan Jezus Chrystus wyraźnie mówi:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić (Ew.Jana 3:5.7)
Inaczej nie tylko nie wjedzie się do królestwa Bożego, ale nawet się go nie zobaczy. Natomiast osoba, która doświadczyła, przeżyła nowe narodzenie, czyli narodziła się na nowo z Boga, z Jego Świętego Ducha to automatycznie musi wierzyć w cuda, w to, że Bóg czyni cuda dzisiaj, bo największym cudem jest, kiedy człowiek rodzi się na nowo z Bożego Ducha w swoim duchu. Nowe narodzenie jest większym cudem niż uzdrowienie z choroby czy jakikolwiek inny cud, bowiem człowiek staje się w środku nową osobą o nowym charakterze, temperamencie, człowiekiem mającym nowe zainteresowania, pragnienia i dążenia następuje zmiana myślenia i życia.
Drogi czytelniku jeżeli temat „Nowego narodzenia” i chcesz zapoznać się głębiej poznając szerzej czym jest owo doświadczenia zapraszam do artykułu:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz