piątek, 16 listopada 2012

ZABOBONY

Zabobony, przesądy, które związują ludzi takie jak przebiegający czarny kot przez drogę, pechowa 13-tka co jest totalną bzdurą i wiem to z własnego doświadczenia, kiedy właśnie kończyłem szkołę, miało to miejsce 13-tego w piątek i o godz,13-tej, Działo się to w 1996 r. i egzamin zdałem z wynikiem bardzo dobrym.Nie wierzcie w te bzdury!!! To szatan chce oszukiwać ludzi wmawiając im takie kłamstwa, chce nałożyć sidła na człowieka i zniewolić go i prowadzić niczym psa na smyczy, by człowiek był pod jego panowaniem poprzez takie różnego rodzaju przesądy .zabobony, którymi wiąże człowieka.Czy nie lepiej żyć w wolności? Celem szatana jest zniewolić człowieka, doprowadzić do strachu i w efekcie zniszczyć – Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać.” (Ew.Jana 10:10a) i takim jest szatan. Kolejną oszukańczą taktyką diabła jest wmówienie człowiekowi, że szczęście człowieka zależne jest od okoliczności, sytuacji życiowych, od rzeczy typu talizmany, czy roślinki jak czterolistna koniczyna albo podkowa, czy jeszcze jakieś inne rzeczy od których rzekomo zależnie jest szczęście i powodzenie a taką taktykę używa diabeł by odwieść od prawdziwego źródła szczęścia: „Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, Aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich.
(Psalm 73:28). Ta bliskość Boga to coś więcej niż bycie obok, ale to przenikanie się, to bycie w Bogu, a Bóg w nas „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.” (Galacjan 2:20). „Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.” (Kolosan 1:27)
„Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. (Rzym.8:1). „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”
Pan Jezus Chrystus jest szczęściem człowieka i On przyszedł abyśmy mieli życie obfitujące w Boże błogosławieństwo i to życie wieczne w królestwie Ojca Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.” (Ew.Jana 10:10).

 Polecam książkę Emila Kremera pt. „SŁOWO BOŻE OTWIERA NASZE OCZY”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz