środa, 14 listopada 2012

POZNANIE

„A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.” (Ew.Jana 17:3)
POZNANIE- greckie słowo „epignosis„  jest nie tylko wiedzą rozumową co duchowy poznaniem serca. Odnosi się do objawienia Boga poznawanego doświadczalnie i obejmuje osobistą więź z Bogiem. A nie tylko zapoznanie się z faktami dotyczącymi Boga.
Można wiedzieć o kimś dużo, znać z telewizji, z internetu, z prasy i różnego rodzaju innych gazet, można „w jednym palcu” jego biografię a jednocześnie nigdy nie spotkać się z tą osobą osobiście. Właściwa wiedza o Bogu nie wystarcza, znajomość Boga z opisów Biblii, z nabożeństw, z nauki religii, czy tak zwanych szkółek niedzielnych, szkół biblijnych oraz seminariów. Job powiedział takie słowa:Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. ((” (Joba 42:5). Boga trzeba osobiście i doznać, doświadczyć Jego obecności w swoim życiu. Ap. Paweł napisał: „żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego” (Filip.3:10a) tego osobiste doświadczenie obecności Boga w swoim życiu, zmienia daną osobę, jej tożsamość, sposób myślenia i funkcjonowania w tym świecie. Apostoła Jana napisał w swoim pierwszym liście w 2 rozdziale wersecie 3:A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.” Jeżeli ktoś deklaruje iż zna Boga, ale życie danej osoby nie jest poddane pod posłuszeństwo Panu Jezusowi Chrystusowi i nie żyje według nauk Chrystusa i życie Boga nie jest życiem każdego dnia danej osoby, to taka osoba posiada ewentualną wiedzę o Bogu, lecz nie posiada Boga: Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.” (1 list Jana 2:4)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz