sobota, 16 sierpnia 2008

POSŁUSZEŃSTWO BOGU

W 1 Księdze Mojżeszowej 2:16-17 czytamy:
I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu
możesz jeść,  ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść,… „
To nie drzewo czy owoc jest jest tutaj celem ani sednem sprawy a posłuszeństwo Bogu.

W 1 Księdze Samuela 15:22 pisze:

Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w
posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż
ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. „
Bóg oczekuje posłuszeństwa a nie składania ofiar.
W Księdze proroka Jeremiasza 7:22-23 Bóg mówi:

gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi
egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar
krwawych,lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a
Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie
całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! „

W 1 Księdze Mojżeszowej 2:16-17 czytamy:” I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść,  ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść,… „
To nie drzewo czy owoc jest jest tutaj celem ani sednem sprawy a posłuszeństwo Bogu.
W 1 Księdze Samuela 15:22 pisze:
” Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. „

Bóg oczekuje posłuszeństwa a nie składania ofiar.
W Księdze proroka Jeremiasza 7:22-23 Bóg mówi:
gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych,
lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! „

Problem tkwi nie w drzewie i w tym że dotknęli i zerwali owoc, ale w tym, że nie okazali posłuszeństwa Bogu a więc problemem tutaj jest nieposłuszeństwo Bogu i tak naprawdę kiedy zerwany został owoc z tego drzewa przez człowieka, to wówczas została zerwana relacja i społeczność z Bogiem na skutek nieposłuszeństwa.
Spójrzmy na ten filmik który pokazuje że dla Boga, nas jako Jego dzieci, najważniejsze jest nasze posłuszeństwo niż jakiekolwiek  przedsięwzięcie dla Niego  i inicjatywy i różne czynione w imię Boga, ponieważ niczym nie można zastąpić posłuszeństwa Bogu
4 Księdze Mojżeszowej 9:18-23 czytamy: „ Synowie izraelscy wyruszali na rozkaz Pana i na rozkaz Pana stawali obozem, i przez cały czas, gdy obłok pozostawał nad przybytkiem, również i oni stali obozem. Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas pozostawał nad przybytkiem, synowie izraelscy przestrzegali wskazań Pana i nie wyruszali. Zdarzało się czasem, że obłok tylko kilka dni pozostawał nad przybytkiem, oni jednak i wtedy na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali. Zdarzało się także czasem, że obłok pozostawał tylko od wieczora do rana, a rano obłok się wznosił, wtedy zaraz wyruszali, albo obłok pozostawał dzień i noc i potem się wznosił, wtedy i oni wyruszali. Albo jeżeli przez dwa dni albo przez miesiąc, albo przez długi czas obłok pozostawał nad przybytkiem i stał nad nim, to synowie izraelscy także stali obozem i nie wyruszali; skoro zaś się wzniósł, wyruszali. Na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali; przestrzegali wskazań Pana zgodnie z rozkazem Pana przekazanym przez Mojżesza. „ Widzimy w powyższym tekście jak naród izraelski był posłuszny bez względu na okoliczności i sytuacje okazywali posłuszeństwo Bogu. Spójrzmy jeszcze raz do fragmentu z 4 Mojż.9: 19-20: ” Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas pozostawał nad przybytkiem, synowie izraelscy przestrzegali wskazań Pana i nie wyruszali. Zdarzało się czasem, że obłok tylko kilka dni pozostawał nad przybytkiem, oni jednak i wtedy na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali. ” Wszystko czynili na rozkaz Pana Boga i gdy Bóg nic im nie nakazywał oni też nic nie czynili, czekali bowiem na słowo od Boga. Nic nie chcieli robić wbrew woli Boga. Kierowali się Słowem Bożym i wskazówkami Boga, które są zawarte w Słowie wszechmogącego Boga.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza