wtorek, 8 kwietnia 2008

ZEPSUCIE MORALNE

Moralność której dziś w naszym kraju praktycznie nie ma, albo jest jej coraz mniej.
Dzisiaj homoseksualizm jest tolerowany jako coś normalnego, często o takich osobach mówi się „kochający inaczej” i nie uważa się to za coś złego za grzech, a raczej nawet usprawiedliwia że ich  stworzył takimi Bóg, co jest totalnym bluźnierstwem i urąga Bogu gdyż jest to sprzeczne z Bożą Wolą, gdyż Bóg stworzył człowieka mężczyznę i kobietę i powiedział że ci dwoje puszczą ojca i matkę i złączą się razem i ci dwoje będą jednym ciałem.
W Ewangelii Marka 10:6-8 pisze: ” Ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą.  Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją.  I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. „
Bóg nie stworzył dwóch mężczyzn albo dwie kobiety i powiedział im by byli jedno, ale powiedział że stworzył stworzył mężczyznę i kobietę i powiedział też do nich  rozradzajcie się i rozmnażajcie.
Bóg wyraźnie wypowiada się o tym jako o grzechu, gdyż jest sprzeczny z naturą Bożego stworzenia
w liście do Rzymian 1:26a-27 czytamy:
„  kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze,  podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę.  „
mowa jest o tym już w Starym Testamencie
„  Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością.  „ ( 3 Mojż18:22 )
„  Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich „
( 3 Mojż. 20:13 )
A przecież w 1 liście do Koryntian 6:9  pisze:
„  Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, „
Kolejną modną rzeczą  jest dzisiaj życie ze sobą bez ślubu a to również Słowo Boże nazywa grzechem
 ” Jeżeli ktoś uwiedzie dziewicę nie zaręczoną i śpi z nią, da za nią opłatę ślubną i pojmie ją za żonę. „      ( 2 Mojż. 22:16 )
„  Jeżeli mężczyzna napotka dziewczynę, dziewicę nie zaręczoną, pochwyci ją i złączy się z nią, i tak się ich zastanie, to mężczyzna, który się z nią złączył, da ojcu dziewczyny pięćdziesiąt srebrników, a ona zostanie jego żoną. Za to, że ją znieważył, nie będzie mógł jej oddalić przez całe swoje życie.  „         ( 5 Mojż. 22: 28-29 )
Ewangelia  Jana 4:16-18  Pan Jezus Chrystus demaskuje grzech Samarytanki   Mówi jej:  Idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj!  Odpowiedziała niewiasta, mówiąc:  Nie mam męża. Jezus rzekł do niej: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża.  Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem; prawdę powiedziałaś.   „
Dzisiaj nie patrzy się na Biblię, Pismo Święte, co w danej sprawie mówi Bóg.
Żyjemy w takich czasach gdzie dzieci rodzą dzieci i gdzie jest aprobowany seks poza  i przed małżeński i nie dostrzega się w tym nic złego i to niestety jest tragiczne bo seks zarezerwowany jest tylko w małżeństwie.
Następną rzeczą jest tzw. „kłamstwo dla dobra sprawy”  tymczasem Słowo Boże mówi: Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. ( Ew.Jana 8:44 )
Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców,i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. „ 
( Obj. 21:7 )
” Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i  bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. „
 ( Obj.21:15 )

Bóg chce abyśmy mówili sobie wzajemnie prawdę 
Mówcie prawdę jeden drugiemu …”  ( Zach. 8:16 )
” nie okłamujcie się nawzajem, …”( Kol.3:9 )

” …
odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, … „
     ( Efez. 4:25 )
Nie ma czegoś takiego jak „kłamstwo dla dobra sprawy”  , gdyż jest to wchodzenie pod wpływ mocy ciemności, diabelskich, demonicznych, każdy  grzech jest rzeczą diabelską, złą. Zamiast Boga człowiek uczynił swoim schronieniem i ucieczką kłamstwo co jest bardzo złe.W księdze proroka Izajasza 28:15 jest tak napisane: „…kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem.”
Bóg chce abyśmy wzajmnie wobec siebie byli uczciwi ale niestety jest brak uczciwości.   Kwitnie korupcja, łapówki.   Dziś jeśli się coś chce załatwić pozytywnie to z reguły trzeba dać w przysłowiową „łapę” inaczej nie można niczego załatwić, jest to smutna rzeczywistość.
W Biblii czytamy :
Nie przyjmuj łapówek, gdyż łapówki zaślepiają nawet naocznych świadków i fałszują słuszną sprawę. „  ( 2 Mojż. 23: 8 )
Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność. „   ( 5 Mojż. 16 : 9 )
Bo rzesza niegodziwych jest bezpłodna, a ogień trawi namioty postawione za łapówki. „   ( Job 15 : 34 )
Burzy swój dom ten, kto jest przekupny; lecz kto nienawidzi łapówek, będzie żył. „          ( Przyp. Salomona 15 : 27 )

” Bezbożny przyjmuje łapówki ukradkiem, aby wykrzywiać ścieżki prawa. „                            (  Przyp. Salomona 17:23 )
Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki,kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, „                                (  Izajasza 33 : 15  )
U ciebie przyjmują łapówki za przelew krwi.Bierzesz odsetki i dopłatę, i krzywdzisz gwałtem swojego bliźniego, a mnie zapomniałoś – mówi Wszechmocny Pan. „     ( Ezech. 22 :12 )
Bo wiem, że liczne są wasze zbrodnie i wielkie wasze grzechy. Gnębicie niewinnego, bierzecie łapówki, a prawo ubogich obalacie w bramie.  „                                                      ( Amos 5:12 )
Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za łapówki, „  ( Mich. 3: 11 )
„  Twoi przewodnicy są buntownikami i wspólnikami złodziei, wszyscy lubią łapówki i gonią za darami, nie wymierzają sprawiedliwości sierocie, a sprawa wdów nie dochodzi przed nich. „               (  Izajasza 1:23 )
Biada tym, którzy uniewinniają winowajcę za łapówkę, a niewinnym odmawiają sprawiedliwości. „         (  Izajasza 5:23 )
”   Nie bierz od niego odsetek ani lichwy, a bój się swojego Boga, aby twój brat mógł żyć obok ciebie.  „              (  3 Mojż. 25:36 )
Łapówki zniekształcają  prawdę a odsetki są rabunkiem.
Wiele jest w świecie różnego rodzaju nieuczciwości dzisiaj, wiele jest przekrętów, różnego rodzaju machlojków a w Słowie Bożym czytamy w księdze Jeremiasza 22: 13-14 :
„  Biada temu, który buduje swój dom na niesprawiedliwości, a górne komnaty na bezprawiu, swojemu bliźniemu każe za darmo pracować i nie daje mu jego zapłaty. Który mówi: Zbuduję sobie dom przestronny i górne komnaty obszerne, i wybija sobie otwór okienny, wykłada go drzewem cedrowym i zabarwia cynobrem. „
W księdze Habakuka 2: ( 9-13 ) pisze :
Biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk dla swojego domu, aby sobie wybudować wysoko gniazdo, by uniknąć nieszczęścia. Umyśliłeś coś, co przyniesie hańbę twojemu domowi: Zniszczyłeś wiele ludów, straciłeś prawo do życia. Gdyż kamień krzyczy ze ściany, a z belkowania odpowiada mu krokiew. Biada temu, kto miasto buduje na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu!  Czyż nie pochodzi to od Pana Zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień, a narody trudzą się nad tym, co nie ma wartości ? „
Również pracodawcy którzy zatrzymują należne swoim pracownikom, odpowiedzą za to przed Bogiem
Oto zapłata, zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżęli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana Zastępów. „   ( list Jakuba 5:4 )
bo Ja, Pan, który miłuję prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa, dam im słuszną nagrodę i zawrę z nimi wieczne przymierze. „   (  Izajasza 61:8 )
Brak jakichkolwiek Autorytetów np. uczni w stosunku do nauczycieli czy dzieci w stosunku do rodziców, zupełny brak szacunku i czci  wszak Pismo Święte powiada :
Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. „    ( 2 Mojż. 20:12 )
To jest  pierwsze przykazanie z obietnicą możemy o tym również poczytać w liście o Efezjan 6:1-3 :
” Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą: Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. „
czy też w liście do Kolosan 3:20:
Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodobanie. „
Kolejna sprawą jest gdy  rodzice wyjeżdżając za granice na zarobek zostawiają w kraju dzieci bez opieki i takie dzieci niejednokrotnie poniewierają się i  są głodne i nie umieją sobie poradzić w różnych trudnych sytuacjach będąc pozbawieni opieki dorosłej osoby. Albo rodzice którzy pozostawiają swoje dzieci czy matki które zaraz po urodzeniu pozbywają się dzieci jako rzeczy zbędnych a nawet porzucają na śmietnik a co gorsza nawet lub własne dzieci zakatowują ich na śmierć czy tak biją ich i czynią swoje własne dzieci kalekami i inwalidami totalnie ludzie pozbawieni serca zdeprawowani popełniający straszną zbrodnie takie postępowanie niesie za sobą konsekwencje gdyż tacy ludzie znajdują się śmierci i są zabójcami własnych dzieci co jest grzechem i objawiem człowieka pozbawionego serca wrażliwości i jakichkolwiek uczuć , ludzkiego instynktu.
Następującą sprawą  jest uczeń sumienny który pilnie się uczy i nie opuszcza zajęć lekcyjnych w szkole dokucza się takiemu i jest prześladowany przez swoich rówieśników, kolegów i koleżanki w szkole uważa się takiego że się podlizuje nauczycielowi i dochodzi do tego że ochroniarze pojawiają się  w szkołach, jakiż to smutny obraz.
Kolejnym problemem który kwitnie jest alkoholizm, pijaństwo
Wina i mocnego napoju nie pijcie ani ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie wchodzić do Namiotu Zgromadzenia,abyście nie pomarli. Jest to przepis wieczny dla waszych pokoleń, abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nie święte, między tym, co czyste, a tym, co nieczyste, „        ( 3 Mojż. 10:9-11 )
” Gdyż z winorośli Sodomy jest winorośl ich I z niw uprawnych Gomory; Winogrona ich to winogrona jadowite, Gorzkie są ich jagody. Smoczym jadem jest wino ich, Okrutną trucizną żmij. „   ( 5 Mojż. 32:32 – 33  )
Wino – to szyderca, mocny trunek – to wrzaskliwa kłótnia; i nie jest mądry, kto się od niego zatacza. „     ( Przyp. Salomona 20:1 )
gdyż pijak i żarłok ubożeją, a ospali chodzą w łachmanach. Kto mówi: Biada! Kto mówi: Ach! U kogo jest kłótnia? U kogo skarga? Kto ma rany bez powodu? Kto ma zaczerwienione oczy? Ci, którzy do późna przesiadują przy winie, którzy chodzą kosztować winnej mieszaniny. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła. Bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa, i wyda ci się, że śpisz na pełnym morzu i że jesteś jak śpiący przy sterze okrętu. Bili mnie, a wcale nie bolało, tłukli mnie, a nic nie czułem. Jak tylko wytrzeźwieję, znów do niego wrócę.  „   (  Przyp.Salomona 23:29-35 )
Biada tym, którzy od wczesnego rana gonią za trunkiem, których do późnego wieczora rozpala wino, „    ( Izajasza 5:11 )
” Wino i moszcz odbiera rozum „      ( Ozeasza 4:11 )

” W owym czasie będę przeszukiwał Jeruzalem w świetle pochodni i będę karał mężów, którzy siedzą zdrętwieli nad mętnymi resztkami wina i mówią w swoim sercu: Nie uczyni Pan nicdobrego ani też nic złego. „
( Sofoniasza 1:12 )
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. „                                                                                             ( 1 Koryntian 6: 9-10 )
zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. „    
( Galacjan 5:21 )
Kolejna rzecz która wyniszcza ludzi i prowadzi w niewolę diabelską, zniewala człowieka prowadząc go do śmierci fizycznej i duchowej wiecznego potępienia to narkotyki. Narkotyki wchodzą już do szkół podstawowych  i już dzieci z podstawówki zaczynają po nie sięgać.
Dealerzy nie wachają się nawet dawać tego śmiercionośnego i niszczącego życia narkotyku dzieciom. Wiele osób niczego nieświadomi wyniszczają swój organizm, wyniszczając i rujnując tym swoje życie i zasmucają tym dawcę życia czyli Boga.
Człowiek dziś ma generalnie znieczulicę czyli ma zamknięte serce na potrzeby innych i ich biedę w jakiej się znajdują
Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. „
                                                                                          ( 1 list Jana 3:17-18 )
W liście Jakuba 2:15-16  pisze:
„  Jeśli na przykład jakiś brat lub siostra nie mają w co się ubrać lub co jeść, a wy im powiecie: Idźcie sobie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie [gdzie indziej ] do syta � lecz sami nie dacie im nic z tego, co konieczne do życia � to na cóż wszystkie wasze słowa?  „ ( Biblia Waszawsko-Praska )
W Słowie Życia ( Parafraza Nowego Testamentu )  jest to tak ujęte:

” Jeśli twemu przyjacielowi zabraknie odzieży i jedzenia, a ty mu powiesz: „No cóż, idź z Bogiem, nie marznij i nie głoduj”, nie dając mu przy tym tego, czego potrzebuje, jakiż będzie miał z tego pożytek ?
Przechodząc mimo wobec człowieka tak jak w tej historii w Ewangelii Łukasza 10:25-37 :
” oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiającego na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego?  On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz?   A ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana,Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego.  Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył.  On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A kto jest bliźnim moim?  A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego.  Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo.  Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo.  Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim.  I podszedłszy opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim.  A nazajutrz dobył dwa denary, dał je gospodarzowi rzekł: Opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci.  Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców?  A on rzekł: Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź, i ty czyń podobnie.  „
I nie tylko to ale wręcz człowiek jest zdolny zabić drugiego człowieka  za papierosa , za 20 groszy a nawet za nic.  Nikt nie ma prawa odbierać drugiemu człowiekowi życia, takie prawo ma tylko Bóg a nie człowiek.  Słowo Boże wręcz jeszcze bardziej pogłębia lub rozszerza ten temat sam Pan Jezus Chrystus mówi w Ewangelii Mateusza 5:21-22 :
Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd.  A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny. „
Już  ten kto się gniewa na brata, na bliźniego swego,  jest winien śmierci jego a w 1 liście Jana 3:15 czytamy że kto ma nienawiść do drugiego człowieka jest zabójcą  i w ten sposób w swoim sercu i w swoich myślach                                                                           Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego.       Jeżeli jakiś człowiek twierdzi że kocha Boga a swojego bliźniego ma w nienawiści kłamcą  jest gdyż nie może miłować Boga którego nie widzi jeśli nie miłuje swojego bliźniego którego widzi
„  jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi,nie może miłować Boga,którego nie widzi. „
Taki człowiek nie ma w sobie żywota wiecznego i znajduje się w śmierci. Słowo Boże mówi :
zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. „        ( Galacjan 5:21 )
” Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców,i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. „   ( Obj.21:8 )


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz