środa, 8 marca 2017

SAMOOSZUKIWANIE

Pan Jezus Chrystus powiedział:Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, NIE OSZUKUJ, czcij ojca swego i matkę.” (Ew.Marka 10:19)
Apostoł Paweł w jednym ze swoich listów użył zwrotu Nie łudźcie się! – (1 Korynt.6:9).
Wśród ludzi tego świata jest tak, że jeden drugiego oszukuje, ktoś oszukuje kogoś, albo ktoś został oszukany przez kogoś lub też sam siebie oszukuje nie będąc tego świadomym.
W Biblii mamy napisane takie słowa:A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu; bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.” (List Jakuba 1:22-25)
Możesz siebie oszukiwać myśląc, że wystarczy przychodzić na nabożeństwo przytakiwać kaznodziei, że wspaniałe Słowo wygłosił i brać udział we wszystkich akcjach w swoim lokalnym kościele i myśląc, że w ten sposób masz plusy u Boga i dzięki temu Pan Bóg pozwoli Ci wejść do królestwa Bożego. Niektórzy myślą, że wystarczy chodzić do kościoła, posłuchać kazania i to wszystko, lecz Pismo Święte wyraźnie mówi: A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.” (List Jakuba 1:22)
Pan Jezus Chrystus powiedział też: Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios;…” (Ew.Mat.7:21a)
Jest też grupa osób, która uważa, że jak się modlą i to dużo to Pan Bóg będzie miał dla nich szczególne względy, lecz Chrystus mówi:
A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.” (Ew.Mat.6:7-8)
Pan Jezus mówi: Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. „ (Ew.Mat.7:22)
Jakub w swoim liście z natchnienia Bożego napisał:Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna.” (List Jakuba 1:26)
Można siebie okłamywać, że jest się w porządku przed Bogiem tymczasem można być na bakier z prawem Bożym, czyli być nie w porządku przed Bogiem oszukując się, że jest dobrze a tak naprawdę jest przed Panem Bogiem. W liście apostoła Pawła do Galacjan zapisane są z inspiracji Bożej takie słowa:
Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje.” (Gal.6:3)
Kolejne błędne myślenie jest, że jestem dzieckiem Bożym bo jako niemowlę zostałem ochrzczony lub przystąpiłem do pierwszej komunii świętej i wtedy po raz pierwszy przyjąłem do swego serca Pana Jezusa, co jest kolejnym kłamstwem, któremu człowiek daje się zwieść. Czym jest tak naprawdę przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa do swego zapraszam do artykułu w temacie: CO TO JEST PRZYJĘCIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA CO ONO OZNACZA I CZYM JEST ?”  Kolejnym oszustwem, jest myślenie, że jestem dzieckiem Bożym, (synem lub córką Boga) bo przystąpiłem do bierzmowania lub byłem konfirmowany, jak to ma miejsce w niektórych kościołach protestanckich. Żadne sakramenty nie przywodzą nas do Boga, ani nie dają zbawienia. Przynależność kościelna również nas nie zbawia, ani pochodzenie chrześcijańskie typu, ze jestem z domu chrześcijańskiego, z rodziny wierzącej na zasadzie, że moi pradziadkowie, dziadkowie, rodzice byli chrześcijanami, to nie czyni Ciebie chrześcijaninem. Jesteś z kościoła o charakterze protestanckim być może nawet z społeczności ewangeliczno-biblijnej i twój pradziadek, dziadek, tata, czyli w twojej rodziny od pokoleń byli pastorami, lecz i to nie daje zbawienia. Żadne praktyki religijne nie dają nam zbawienia. Może uważasz się za dobrego człowieka i masz nadzieję, że Pan Bóg wpuści Cię do nieba, lecz prawda jest taka, że:
Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Wszyscy odstąpili, wspólnie się splugawili, Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego.” (Ps.53:2b.4)
Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. (Rzym.3:10-12.23)
Może myślisz, że na zbawienie trzeba sobie zasłużyć? To pragnę Cię poinformować, że zbawienie jest dla człowieka nieosiągalne. Uczniowie kiedyś zapytali się Pana Jezusa: Któż więc może być zbawiony? A Pan Jezus odpowiedział im: U ludzi to rzecz niemożliwa,…” (Ew.Marka 10:26-27)
Zbawienie jest darem łaski Bożej:Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;” (Efez.2:8)
Zbawienie jest tylko i wyłącznie dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jego dobroci względem nas i miłości do nas. To poprzez zasługi Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy tylko i wyłącznie zbawieni.
„(Jesteśmy) usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,…” (Rzym.3:24)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz