środa, 15 marca 2017

PRZYJDŹ DO JEZUSA, A ON ZMIENI CIĘ

Może myślisz, że najpierw musisz się zmienić, stać lepszym, naprawić siebie samego a potem przyjść do Jezusa i oddać Mu życie. Usłyszałem, kiedyś wypowiedź „Nie mogę przyjść narazie do Jezusa bo jestem grzeszną osobą. Najpierw muszę przestać grzeszyć, a potem przyjść do Boga i nawrócić się do Niego”.
Drogi Czytelniku jeśli taki jest tok twego myślenia to nigdy nie przyjdziesz do Chrystusa i nie przestaniesz grzeszyć. W księdze proroka Jeremiasza mamy zapisane słowa:
Czy Murzyn może odmienić swoją skórę a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić? (Jerem.13:23)
A Co za tym idzie oddziela Cię ten stan od Boga. Nie tylko nie jesteś w stanie sam z siebie nie grzeszyć, ale także nie jesteś w stanie sam z siebie żyć dla Boga tak jak On przykazał. Pan Jezus Chrystus powiedział:
„…beze mnie nic uczynić nie możecie.” (Ew.Jana 15:5b)
Bóg stworzył człowieka świętym, perfekcyjnie idealnie doskonałym, lecz człowieka z własnej nie przymuszonej woli odstąpił od Boga i stał się grzesznikiem żyjąc po swojemu niezależnie od Boga. Kaznodzieja Salomon napisał:
Wszelako zważ to: Odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawym, lecz oni (ludzie) uganiają się za wielu wymysłami.”
Nie próbuj sam siebie zmieniać bo nie jesteś sam siebie o własnej mocy i sile się zmienić. Przyjdź do Pana Jezusa Chrystusa takim jakim jesteś, a On Cię zmieni. Pozwól Panu Jezusowi Chrystusowi zmienić twoje życie. Bóg mówi i zarazem zaprasza:
Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.” (Izaj.1:18)
W Piśmie Świętym mamy czytamy, że:
„…krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.”
Przyjdź ze swoim problemem do Pana Jezusa, z tym co Ciebie wiąże i zniewala. Przynieś Panu Jezusowi twój grzech lub grzechy. Pozwól Panu Jezusowi Chrystusowi się tym zająć. Przyjdź do Niego ze wszystkim, z całym swoim życiem i On JEZUS CHRYSTUS się nim zajmie i sprawi, że wszelki grzech odpadnie od Ciebie. W Biblii mamy tak napisane o Synu Bożym Jezusie Chrystusie:
Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.” (Ew.Jana 8:36)
On nasz Pan Jezus Chrystus daje wolność od grzechu by móc żyć dla Boga i służyć Mu w wolności z radością. W Psalmie 40:9 mamy napisane takie słowa Dawida króla izraelskiego:
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.” (Tłumaczenie Biblii Tysiąclecia)
To Jego Święty Boży Duch Chrystusowy sprawia w nas chcenie i wykonywanie Jego woli:
Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie.” (Filip.2:12)
Tylko On, JEZUS CHRYSTUS, kiedy pozwalamy Mu kierować i panować w naszym życiu powoduje pragnienie woli Bożej:
Pragnę czynić wolę twoją, Boże mój, A zakon twój jest we wnętrzu moim.” (Ps.40:9) (Tłumaczenie Biblii Warszawskiej)
Pan Jezus Chrystus powoduje też radość z tego, że czyni się to, co podoba się Bogu. Człowiek taki służy Bogu z radością, zgodnie ze słowami Psalmu 100:2:
Służcie Panu z radością,…”
W pierwszym liście Jana 5:3 mamy napisane takie słowa:
Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.”
To nie jest ciężar to jest radość. Z miłości do osoby, którą kochamy jesteśmy w stanie uczynić wszystko i wcale to nie jest jakimś wyrzeczeniem, ciężarem dla naszej duszy, ale jest to coś miłego. Jeżeli naprawdę miłujemy Boga to wykonywanie woli Bożej jest dla nas radością. Pan Jezus Chrystus powiedział:
Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.” (Ew.Mat.11:30)
To „jarzmo” to tak naprawdę nie jest ciężar lecz radość wynikająca z zamieszkującego w nas Chrystusa jako Zbawiciela i Pana.
Przyjdź do Pana Jezusa Chrystusa taki, jakim jesteś, a On JEZUS CHRYSTUS Ciebie zmieni i całe twoje życie nabierze sensu i celu, którym stanie się Pan Jezus Chrystus.
Zachęcam Cię do wysłuchania pieśni pt.TAK JAKIM JEST…”
 Oto słowa tej pieśni:
1. Tak, jakim jest – nic nie mam, nic Prócz tego,
że mnie głos Twój zwie, że krew Twa lała się za mnie;
— Baranku Boży, idę już!
2. Tak, jaki jestem, pełen wad, Obdarty
z niewinności szat, By w serce promyk łaski wpadł,
Tak idę już, Baranku mój!
3. Tak, jaki jestem, pełen skruch, Odwaga ma
rozwiana w puch; W Twej łasce tylko ufa duch,
Więc idę już, Baranku mój!
4. Tak, jakim jest — Tyś łaskaw mi, Przebaczasz
i omywasz z win, Dla Twych obietnic wierzę Ci —
Baranku Boży, idę już!
5. Tak, jaki jestem, Panie mój, Miłością Swoją
serce zgój. Bym wiecznie już pozostał Twój,
Baranku Boży, idę już

 Polecam również wspaniałą pieśń  o równie wartej uwagi treści pt.: PRZYJDŹ DO JEZUSAktórą można posłuchać tutaj:Słowa tej pieśni poniżej:
Przyjdź do Jezusa oddaj Mu dziś życie swe
Przyjdź do Jezusa, On poprowadzi cię
Nie myśl już jak ogromny jest grzech,
Który przytłacza cię.
Do Pana przyjdź, On przebaczy ci,
I powie ci jak żyć.
Przyjdź do Jezusa
Już nie zwlekaj dłużej nie,
To jest właściwy dzień,
Skorzystaj więc z szansy tej,
Bo możesz spóźnić się.
Przyjdź do Jezusa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz