poniedziałek, 10 kwietnia 2017

CZY BOŻE DZIECKO PODLEGA ŚMIERCI I SĄDOWI ?

Słowo śmierć nie tyczy się osób, które narodziły się z Bożego Chrystusowego
Świętego Ducha powierzając swoje życie Jezusowi Chrystusowi jako swemu
Zbawcy i Panu. Śmierć jest to niewłaściwe określenie w stosunku do
Bożego dziecka, czyli człowieka, którego Ojcem jest Bóg. A jak się stać
Bożym dzieckiem? Odpowiedź jest prosta i brzmi ona: poprzez przyjęcie
Jezusa Chrystusa do swojego serca jako swego Zbawiciela i Pana. A jak
stać się Bożym dzieckiem i jak to uczynić zapraszam do artykułu pt.
: „CO TO JEST PRZYJĘCIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA CO ONO OZNACZA I CZYM JEST?”


Śmierć nie dotyczy zbawionego
człowieka, bowiem taki człowiek nie umiera lecz przechodzi do lepszego
życia. On już tutaj za życia na ziemi przeszedł ze śmierci do życia
wiecznego.


Pan Jezus Chrystus mówi: Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie
posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota
.”
(Ew.Jana 5:24)


Taki człowiek nie umiera, lecz przeszedł do lepszego życia.

Z kolei śmierć jest zapłatą za grzech: Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (List do Rzymian 6:23)

Tak jak widzimy w powyższym tekście Pisma Świętego śmierć nie jest udziałem dziecka Bożego, ale życie wieczne.

Pan Jezus Chrystus powiedział: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki.” (Ew.Jana 11:25-26)

Kolejną rzeczą jest, która nie jest udziałem Bożego dziecka należącego do Pana Jezusa Chrystusa jest sąd.

W Świętym Słowie Boga są zapisane takie słowa:Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem,…” (Ew.Jana 5:24)Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony;” (Ew.Jana 3:18)

Sąd kojarzy nam się z wymierzeniem
kary winnemu, lecz Pan Jezus Chrystus wziął na siebie każdy nasz grzech
i każdą naszą winę oraz konsekwencję ich.


W Piśmie Świętym mamy tak napisane: On (Bóg) tego (Jezusa), który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w (Jezusie) stali się sprawiedliwością Bożą. „ (2 Korynt.5:21)

Pan Jezus Chrystus wziął na siebie wszelki grzech i winę jakiej wobec Boga my dopuściliśmy się. On JEZUS CHRYSTUS
poniósł śmierć za nas, abyśmy mieli życie i to wieczne w królestwie
Boga, Ojca Miłości. Przyjął na siebie wszelki wymiar kary na siebie za
grzech, które On się nie dopuścił a należał się nam, a który poniósł On
sam, żebyśmy mogli być wolni od wszelkiej winy i nie ponosili żadnej
konsekwencji i mogli wejść od razu, zaraz bezpośrednio do królestwa
Bożego. Biblia mówi:


Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.” ( 1 list Jana 5:12-13)

Tak więc jesteś zbawiony, masz życie wieczne, jeżeli należysz do Pana Jezusa Chrystusa śmierć nie twoim udziałem.

Sąd również nie jest twoim
działem, bowiem winę twoją poniósł Chrystus i jego konsekwencje i już
nigdy nie usłyszysz pod twoim adresem zarzutów ze strony Boga.


Prawdą jest, że każdy z nas stanie przed Bogiem, jedni staną przed Bogiem jako Ojcem by usłyszeć słowa: „Mój synu, moja córko wejdź do radości swego Ojca”.

Inni z kolei staną przed Bogiem
jako Sędzią, ale to nie jest zależne od Boga bo Bóg w kwestii naszego
zbawienia uczynił już wszystko, decyzja należy do nas.


Ci, którzy staną przed Bogiem
jako Ojcem to ci, którzy uwierzyli osobiście w swoim sercu w zbawcze
dzieło Chrystusa dokonane dla nich przez Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu
Golgoty.


Natomiast przed Bogiem jako
Sędzią staną ci, którzy nie przyjęli Jego łaski zbawienia darowane dla
nich w Panu Jezusie Chrystusie.


Jeżeli więc uwierzyłeś w swoim
sercu w zbawcze dzieło Chrystusa dokona dla ciebie osobiście przez Pana
Jezusa Chrystusa i przyjąłeś lub przyjęłaś je jako fakt dokonany przez
Boga w twoim życiu to nie umrzesz, lecz już przeszedłeś ze śmierci do
życia – Ew.Jana 5:24.


Nie staniesz również na sądzie,
bowiem Chrystus wziął na siebie winy i jesteś obmyty w Krwi Bożego
Baranka – Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela i Pana:


„...krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” (1 list Jana 1:7)

I Bóg jest twoim Ojcem, a ty Jego dzieckiem (synem, córką)

Twoim udziałem zbawienie – życie wieczne

To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.” (1 list Jana 5:13)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza