niedziela, 16 kwietnia 2017

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN – JEZUS CHRYSTUS ŻYJE!

Nasz Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał i On naprawdę żyje i ma moc zmienić nasze życie! Porzez Jego zmartwychwstanie życie zatriumfowało nad śmiercią, dobro nad złem, świętość nad grzechem, światłość nad ciemnością, uzdrowienie nad chorobą. Poprzez swoje wniebowstąpienie nasz Pan JEZUS CHRYSTUS kiedy zasiadł po prawicy Boga Ojca wprowadził nas do życia poza śmierć:
„… to jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć (Ps.48:15).
Polecam przeczytać cały 15 rozdział 1 listu do Koryntian mówiący o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa, a raczej o ważności i znaczeniu zmartwychwstania Chrystusa. W szczególności polecam przestudiować fragment Słowa Bożego zapisany w 1 liście do Koryntian 15:12-22.
Boży Aniołowie powiedzieli do niewiast:
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? (Ew.Łuk.24:5)
Pan Jezus Chrystus dzisiaj żyje, jest żywą i realną istniejącą Osobą i nie znajdziesz Go dzisiaj wiszącego na drzewie krzyża ani Jego zwłok leżących w grobie, ponieważ On zmartwychstał. Nie ma Pana Jezusa Chrystusa w miejscu śmierci bo On jest Życiem i źródłem życia. On JEZUS CHRYSTUS daje ludziom ŻYCIE. W niektórych miejscach tak zwanych sakralnych typu budynki kościelne widoczny jest krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Jezusa, ale to nie Jezus ponieważ On wstał zmartwych, Jego tam dzisiaj nie ma. On JEZUS CHRYSTUS ŻYJE!
Zauważ kiedy czytasz Biblię, szczególnie Ewangelie, że kiedy nasz Zbawiciel miał się narodzić, jakie były ku temu ogromne przeszkody by do tego nie dopuścić. Możemy o tym poczytać w Ewangelii Mateusza 2:13-18.
A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy, od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka, mówiącego: Słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma.”
Następnie przeszkody miały miejsce, kiedy miało nastąpić Jego zmartwychwstanie. Mamy to zapisane w Ewangelii Mateusza 27:62-66
Nazajutrz, czyli w dzień po święcie Przygotowania, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze, mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział: Po trzech dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż.”
Lecz nie mogli zatrzymać Pana Jezusa w grobie więc puścili plotkę:
Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc: Powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. A jeśliby o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy.” (Ew.Mat.28:12-15)
Nie wydaje Wam się to dziwne?
Ktoś bardzo nie chciał, aby nie narodził się Zbawiciel, a później nie chciał dopuścić do Jego zmartwychstania natomiast kiedy przyszła śmierć i umierał ku temu żadnych przeszkód nie było. Prawda jest taka, że szatan nie chciał dopuścić do narodzin Jezusa. Oczywiście nie udało mu się to. Kiedy umierał nasz Pan Jezus Chrystus, szatan myślał, że pokonał Jezusa naszego Pana, ale się bardzo pomylił i nie chciał dopuścić do Jego zmartwychwstania i kiedy nie mógł tego zrobić i puścił puścił fałszywą infromację - KŁAMSTWO(Ew.Mat.28:12-15).
Nasz Pan JEZUS CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
Szatan nie chciał, żeby się ktoś dowiedział, że JEZUS CHRYSTUS ŻYJE.
Dlaczego się tego tak szatan boi? Bo wiedział, ze informacja o tym, iż JEZUS CHRYSTUS ŻYJE zrewolucjonizuje życie i wiele serc ludzkich zmieniając totalnie ich życie. Pan Jezus Chrystus zmienia serca ludzkie z zatwardziałych na mięsiste, wrażliwe. On Jezus Chrystus dziś taki sam jak wtedy, kiedy był fizycznie w ciele na ziemi,tak jak jest to opisane w Ewangeliach, później kiedy był w Duchu Świętym w czasach Dziejów Apostolskich. W liście do Hebrajczyków 13:8 mamy tak napisane:
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.”
On dziś zbawia, uzdrawia chorych, uwalnia z niewoli zła. Zmienia nasze życie. Pan Jezus Chrystus jest w stanie dzisiaj teraz pomóc Tobie w każdej sytuacji. On jest w stanie rozwiązać każdy twój problem. On JEZUS CHRYSTUS naprawdę JEST, ŻYJE. On jest realny i możesz mieć z Nim relacje, relację miłości, społeczność z Panem Jezusem Chrystusem. Tak jak wtedy, kiedy był na ziemi może i chce Tobie pomóc. Możesz przyjść do Niego zawsze, wszędzie i wszędzie i w każdej chwili i On JEZUS CHRYSTUS Ci zawsze pomoże. JEZUS CHRYSTUS jest naprawdę istniejący, żywy Bóg.

Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga.
Zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć.
Zmartwychwstał Pan, otworzył drogę,

Więc życie me ma teraz sens, bo żyje Pan.
Wiem, żyje Pan, w Nim pewność jutra.
Wiem, żyje Pan, pokonał strach I wiem, że On zna moją przyszłość,
Więc warto żyć, bo pewność mam, że żyje Pan.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz