środa, 2 sierpnia 2017

CZYTANIE PISMA ŚWIETEGO Z BOGIEM

Biblia, czyli Pismo Święte jest to jedyna „książka”, którą można czytać w obecności jej Autora.
Napisałem „książka” w cudzysłowie dlatego, ze tak naprawdę to nie jest zwyczajna książka, lecz księga przez którą przemawia Bóg.
Jest na tym świecie wiele różnych książek napisanych przez różnych autorów, ale nie zawsze jest możliwe skontaktowanie się z jej autorem bo na przykład już nie żyje lub znajduje się gdzieś daleko i kontakt z autorem danej książki obecnie, w danym momencie jest niemożliwy. Natomiast Autor Pisma Świętego zawsze jest w zasięgu ręki i możemy czytając Biblię pytać się Boga, aby nam wyjaśnił dał zrozumienie czytanego tekstu Pisma Świętego. Dobrze jest czytać Biblię z modlitwą w sercu i na ustach prosząc Ducha Świętego o właściwe zrozumienie, bo kiedy Bóg Duch Święty daje zrozumienie ono jest wtedy zawsze właściwe. Pan Bóg zawsze daje zrozumienie Swojego Słowa, jeśli nie dziś to jutro Bóg da nam objawienie danego tekstu, które czytamy. W spisanym Słowie Boga mamy napisane, że to Pan Jezus Chrystus otworzył umysły apostołów, swoim uczniom by mogli zrozumieć właściwie przekaz Boży, czyli to co naprawdę na myśli miał Bóg. W Ewangelii Łukasza mamy zapisany tekst:
Wtedy (Pan Jezus Chrystus) otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma.” (Ew.Łuk.24:45)
Niebezpieczną rzeczą jest ludzka interpretacji Bożego Słowa bo można opacznie zrozumieć słowa Pisma i stworzyć przez to fałszywa doktrynę przez którą można być zwiedzionym.
Nie można na podstawie cielesnego umysłu człowieka zrozumieć rzeczy Bożych, duchowych.W Piśmie Świętym mamy napisane, że:
„…człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.” (1 Korynt.2:14)
Dzisiaj Pan Jezus Chrystus jest na ziemi w Duchu Świętym i to On jest najlepszy Nauczycielem, Wykładowcą i to On daje nam Boże objawienie i wyjaśnia nam Słowo Boga. Pan Jezus Chrystus powiedział:
„…Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.” (Ew.Jana 14:26.16:13-14)
Nie można ludzkim umysłem interpretować tego, co Boże, trzeba prosić Ducha Świętego o zrozumienie zgodne z Bożą wolą. Ważne jest, abyśmy właściwie rozumieli Pismo Święte i czynili to, co właściwe i czego oczekuje od nas Bóg.
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. „ (2 Tym.3:16-17)
Całe, każde słowo Biblii, Pisma Świętego jest natchnione i inspirowane przez Boga i Bóg chce przez Swoje Słowo nas zmieniać, dlatego, dobrze jest nim zaczniemy czytać Pismo Święte prosić Boga o jego właściwe zrozumienie i o pomoc w zastosowaniu prawd Bożych w swoim życiu, a Bóg na pewno to uczyni bo to Jest Jego wolą, żebyśmy postępowali według Jego  Słowa i byli Mu we wszystkim posłuszni.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz