środa, 2 sierpnia 2017

KIEDY PRZEMINĄ DARY DUCHA ŚWIĘTEGO ?

Niektórzy sugerują, że dary Ducha Świętego przeminęły i Bóg już dziś nie czyni cudów tak jak za czasów, kiedy był na ziemi w ciele jako Jezus Chrystusa i posługują się m.in wersetem ósmym z 1 listu do Koryntian 13, gdzie tak on brzmi:
„Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.”
Spójrzmy dalej na szerszy kontekst te go fragmentu Pisma Świętego:
„Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie; lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie.” (1 Korynt.13:8-10)
W powyższym tekście jest wyraźnie napisane, kiedy dary ustaną i jest to zapisane w wersecie 10: „Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie; lecz gdy nastanie DOSKONAŁOŚĆ, to, co cząstkowe, przeminie.”
Kiedy ta doskonałość nastanie? Bo przecież tutaj na ziemi jej nie dostrzegamy póki co. W 1 liście Apostoła Jana 3:2 jest zapisane takie słowo:
„Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.”
Tutaj na ziemi nasze poznanie jest cząstkowe. Tam w górnej ojczyźnie już będzie wszystko jasne i będziemy wszystko nie będzie nam potrzeba żadnego objawienia. Również tam w niebie, jak to określamy nie potrzeba daru uzdrawiania bo tam chorób już nie będzie, ale obecnie na ziemi przeżywamy różne chwile i także doświadczamy chorób i potrzebujemy Bożego uzdrowienia. Tam nie będziemy już prosić bo wszystko będzie nam dane, bo pełnia szczęścia i radości będzie zawsze towarzyszyć. Kiedy już będziemy w pełni doświadczać Bożego królestwa miłości będąc już fizycznie u Boga Ojca nie będzie potrzebowali się modlić do Boga prosząc Go o cokolwiek bo tam będzie mieli pełnię wszystkiego, ale tutaj na ziemi czasami potrzebujemy o coś prosić Boga i wiele razy nie wiemy jak się modlić w jakie słowa ubrać to co chcemy od Boga i nie wiemy jak, i dlatego potrzebujemy wsparcia Ducha Świętego:
„Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. „ (Rzym.8:26)
Mamy takie chwile kiedy jesteśmy tak Bogu wdzięczni, że oprócz słowa „Dziękuję” nie umiemy nic więcej powiedzieć, ale czujemy, że nasz Pan Bóg zasługuje na daleko większą wdzięczność, cześć i chwałę naszych ust i serca naszego i tutaj bardzo dobry jest dar Ducha Świętego mówienia innymi językami, który nam w tym bardzo pomaga i mówiąc językami pięknie dziękujesz - 1 Korynt.14:17.
” A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. „ (Dzieje A.2:1-4)
Potrzebujemy by Duch Święty poddawał nam słowa modlitwy, które poruszają w tym znaczeniu pozytywny sercem Boga, nasze kochającego nas Ojca w niebie i w tym właśnie także służy dar mówienia innymi językami.
Także potrzebujemy objawienia od Ducha Świętego słowa proroczego od Boga, prowadzenia Bożego, wskazówek od Boga i Bóg mówi dzisiaj właśnie poprzez dary Ducha Świętego oraz odbiera sobie chwałę dla imienia Swego Boskiego Świętego. Wszelkie dary Ducha Świętego są nam potrzebne by lepiej służyć Bogu i ludziom.Dary Ducha Świętego nie ustały. Wszystkie dary Ducha Świętego dzisiaj działają, żadne z nich nie ustąpiły. Dary Ducha Świętego pomagają nam także w relacji z Bogiem. Bóg chce każdego swojego syna i córkę obdarowywać Swoimi darami. Boży Duch Święty chce działać w kościele Pana Jezusa Chrystusa bo to czyni kościół dla Boga bardziej efektywny. Żyjąc tutaj na ziemi, jako Boże dzieci, odkupieni Krwią Pana Jezusa Chrystusa potrzebujemy Ducha Świętego, Jego namaszczenia, mocy i Jego darów.
Dopiero kiedy znajdziemy się tam, po drugiej stronie życia, już nie będą nam potrzebne bo tam będzie DOSKONAŁOŚĆ BOŻA, którą zgotował dla nas Bóg, ale póki jesteśmy na tej ziemi potrzebujemy Jego pomocy oraz mocy i działania Bożego w tej ziemskiej pielgrzymce by dojść zwycięsko do mety w górze.

Polecam  w temacie artykuły pt.:

JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ I DZIŚ TEN SAM I NA WIEKI

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz