piątek, 4 sierpnia 2017

NIE MUSISZ GRZESZYĆ – WOLNOŚĆ W CHRYSTUSIE

NIE MUSISZ GRZESZYĆWOLNOŚĆ W CHRYSTUSIE OD GRZECHU

Może masz szczere, prawdziwe, autentyczne pragnienie podobania się Bogu i chcesz żyć dla Boga, lecz nie dajesz sobie rady bo pojawia się grzech lub pokusa do grzechu i ulegasz mimo, ze nie chcesz tego. Pragniesz żyć świętym życiem podobającym się Bogu. Mam dla Ciebie Dobrą Nowinę. Nie musisz się męczyć! Pan Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie twoje grzechy:
On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli;…” (1 List Piotra 2:24)
Tylko w Chrystusie jest prawdziwa wolność. Pan Jezus Chrystus powiedział:
„…poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.” (Ew.Jana 8:32)
A prawda ta jest w Panu Jezusie ChrystusieEfez.4:21.
I nawet sam Pan Jezus Chrystus jest tą prawdą. Powiedział bowiem sam Pan Jezus Chrystus: Ja jestem droga i prawda…” (Ew.Jana 14:6)
Kogo Pan Jezus Chrystus wyzwolił ten jest prawdziwie wolny:                               Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.” (Ew. Jana 8:36)
W Chrystusie Jezusie jest moc Ducha Świętego wyzwalająca z pod panowania, władzy i mocy grzechu człowieka przenosząca pod kierownictwo świętego Boga. W liście do Rzymian 8:1-2 mamy napisane:
Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci.
Pan Jezus Chrystus daje Ci wolność,żebyś mógł żyć z radością dla Boga. Psalmista Dawida napisał:
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.” (Ps.40:9) BT
Natomiast Apostoł Paweł w liście do Filipian zapisał takie słowa:                    Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie.” (Filip.2:13)
Prawdziwa wolność jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie. Weź tą wolność! Bóg, którym jest Jezus Chrystus jak uwolni to naprawdę jest się wolnym człowiekiem i jak uzdrowi to naprawdę jest się prawdziwie zdrowym:Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony,…” (Jer.17:14)
Przyjmij tę wolność z rąk Pana Jezusa Chrystusa.
Jesteś powołany do wolności by żyć dla Boga w radości.
Służcie Panu z radością,..” – (Psalm 100:2)

Polecam artykuły w temacie:

„UŚWIĘCENIE”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz