sobota, 8 października 2016

SŁUŻBA BOGU

Większość chrześcijan służbę Bogu rozumie jako głoszenie Ewangelii, angażowanie się w jakąkolwiek inną działalność w swojej lokalnej wspólnocie kościoła czy udzielanie się charytatywnie. Zapewne jest to jakaś forma służby Bogu, ale ja nazwałbym to „Praca na niwie Pańskiej”. Pan Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów:
Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje.” (Ew.Łuk.10:2)
Apostoł pisze do wierzących w Koryncie:
A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.” (1 Korynt.15:58)
Słowo służyćznaczy wykonywać czyjeś polecenie, wykonywać wolę. A więc „Służyć Bogu” znaczy wykonywać wolę Bożą, okazywać posłuszeństwo Bogu, wykonywać polecenie Boże. Sługa Boży to człowiek, którego Panem jest Bóg. Apostoł Paweł do Rzymian napisał takie słowa:
Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości?
W słowach zapisanych przez Apostoła Pawła znajduje się taki zapis: „stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni „ mówiąc, a raczej pisząc to można ten tekst tak przetłumaczyć, że „Panem twoim jest ten, czyją lub kogo wolę wykonujesz” i to jest jak najbardziej zgodna z Pismem Świętym prawda. Jeżeli wykonujesz słowa Jezusa Chrystusa to Ty jesteś Jego sługą, a On twoim Panem. Służba Panu Jezusowi Chrystusowi jest służbą Bogu. Polecam również artykuł pt.: JEZUS JEST PANEM. Dla człowieka narodzonego z Bożego Ducha Świętego służba Bogu nie jest ciężarem, czy jarzmem, ale jest czymś miłych i przyjemnym a nawet wręcz czymś radosnym. Wszak sam Pan Jezus Chrystus mówi:
„…jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.” (Ew.Mat.11:30)
A król Dawid pisze w psalmie:
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu.” (Ps.40:9 BT). W Psalmie 100:3 mamy tak napisane:
Służcie Panu z radością,…”
Służba Bogu nie jest służba niewolniczą, jakiegoś pana, który stoi nad Tobą z biczem i gdy tylko coś nie wyjdzie, albo przez chwilkę zatrzymasz się w pracy z braku sił zaraz karzę chłostą. W tej służbie nie ma zmęczenia, ani też dyktatury pana, czy strachu przed panem jako niewolnik, lecz służenie takiemu Panu to nie tylko wolność, ale radość, bo ten Pan to MIŁOŚĆ, kochający Ojciec z nieba objawiony w imieniu JEZUS CHRYSTUS i jest to w pełni służba miłości przepełniona radością Bogu ku chwale, jako kochającemu nas Ojcu. W liście do Rzymian mamy tak napisane:
Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie wieczne. „ (Rzym.6:22 BT)
Efektem służenia Bogu jest święte życie, które podoba się Bogu co z kolei otwiera nam drzwi do wiekuistego królestwa Bożego. Zapraszam również do artykułu pt.: UŚWIĘCENIE„  
Warto służyć Bogu!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz