wtorek, 4 października 2016

BÓG – OJCIEC ŚWIĘTY

Pan Jezus Chrystus modląc się w tak zwanej arcykapłańskiej modlitwie kiedyś do Boga Ojca zwracał się między innymi takimi słowami:„Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. OJCZE ŚWIĘTY, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.” (Ew.Jana 17:11 Biblia Tysiąclecia)
Tylko Bogu należy się ten tytuł ponieważ tylko Bóg jest Ojcem Świętym. Pan Jezus Chrystus też powiedział takie słowa:
„Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie. „ (Ew.Mat.23:9)
Tutaj ten tekst nawiązuje do tego, aby nie przypisywał sobie człowiek tytułów i imion, które należą tylko i wyłącznie do Boga, bo to jest okradanie Boga z należnej tylko Jemu chwały.Tylko BÓG jest ŚWIĘTYM OJCEM i żaden człowiek nie ma prawa tak się nazywać, ani my nie powinniśmy w ten sposób się do człowieka zwracać jak tylko do Boga.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz