sobota, 5 sierpnia 2017

MAMY BEZPOŚREDNI PRZYSTĘP DO BOGA

Nie musisz przystępować do Boga poprzez kogoś lub za czyimś pośrednictwem. Możesz przyjść bezpośrednio przed samo oblicze Pana panów i Króla królów, Potężnego i Wszechmocnego Boga. Możemy swobodnie przystępować do Boga: -
„… w Chrystusie mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego. „ (Efez.3:12)
Możemy śmiało bezpośrednio przychodzić przed majestat Boski. Nie musimy się zapisywać się na listę i czekać na swoją kolejkę by stawić się na audiencję u Króla.
Boże Słowo mówi:
„Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni (Hebr.10:19)
Krew Pana Jezusa Chrystusa daje nam przystęp do Bożej obecności. Przez ofiarowanie ciała Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu zostaliśmy oddani Bogu na własność:
„…mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. (Hebr.10:10)
Pan Jezus Chrystus tego dokonał dla nas. On nam otworzył drzwi do nieba:
Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu,…” (Ew.Mat.27:50-51)
„…drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje,…” (Hebr.10:20)
Tą drogą przez którą trafiamy do nieba i drzwi przez które tam wchodzimy jest Pan Jezus Chrystus:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.” (Ew.Jana 10:7.9)
Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” (Ew.Jana 14:6)
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje.Ap.4:12) - TYLKO JEZUS CHRYSTUS.
Król Wszechświata, Pan i Wszechmogący Bóg wzywa Cię przed Swoje oblicze. Zapraszam Cię na Swoją audiencje. Bóg to nie jest srogi Przywódca, lecz kochający Ojciec.
Skorzystaj z Jego zaproszenia, które On dziś do Ciebie wysyła, pełen miłości Bóg, ponieważ On jest Miłością:
Bóg jest miłością. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.” ( 1 Jana 4:8.16)
Przyjdź do Niego, bo warto!
Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski,…” (Hebr.4:16)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz