czwartek, 10 sierpnia 2017

DZIEŁO BOŻE DOKONANE

Ludzie pytali się Pana Jezusa Chrystusa: „Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Natomiast Pan Jezus im odpowiedział: To jest dzieło Boże: wierzyć w tego, którego On posłał.” (Ew.Jana 6:28-29)
 Wiara to działanie. Pan Jezus Chrystus na pytanie co mają czynić odpowiada im WIERZYĆ. W języku oryginalnym Nowego Testamentu, którym jest język grecki gdzie tutaj w w powyższym tekście mamy użyte słowo wykonywać εργαζωμεθα  „ znaczy wypracowaliśmy”   lubtrudzilibyśmy się”. Religia ludziom nakazuje coś czynić, aby zostać zbawionym, zasługiwać, zapracowywać i pytają się Pana Jezusa co mają robić, lecz Pan Jezus im odpowiada, że mają WIERZYĆ, wierzyć w Jezusa Chrystusa, jako jedyną drogę zbawienia, jedyną drogę do Boga, jako Ojca, jedyną drogę do Bożego Królestwa przez które tam trafiamy oraz jedyne drzwi przez które tam wchodzimy. Dzieło Boże naszego zbawienia jest dokonane i to trzeba uznać. Wiara to wykonywanie woli Bożej. Tutaj nie chodzi o wiarę w istnienie Boga, ale o zaufanie Bogu. Wiara w Jego zbawcze dzieło dokonane dla nas na krzyżu Golgoty. Bóg dla naszego zbawienia już dokonał wszystkiego i z naszej strony jest to tylko przyjąć przez wiarę.
„...(jesteśmy) usprawiedliwieni darmo, z łaski Bożej, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę,…” (Rzym.3:24-25)
Pan Jezus Chrystus raz na zawsze dokonał naszego zbawienia. Dzieło Bożej miłości naszego zbawienia jest w pełni dokonane. Trzeba tylko uznać to osobiście, że to dla mnie indywidualnie Pan Jezus Chrystus poniósł śmierć i za mnie, i dla mnie zmartwychwstał, aby mógł mieć dzisiaj relację z Nim, relację w miłości z Nim, jako żywą i realnie istniejącą Osobą, która jest Bogiem i mieć pewność życia wiecznego z Bogiem, który jest Miłością. Pan Jezus Chrystus już nas zbawił, Jego dzieło jest dokonane. WYKONAŁO SIĘ!
Kontynuując ten temat zapraszam do artykułów pt.:

DOSKONAŁA OFIARA


Zapraszam do wysłuchania rozważania biblijnego:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz