sobota, 12 sierpnia 2017

ZBAWIENIE PRZEZ WIARĘ W JEZUSA CHRYSTUSA

Papież Franciszek powiedział: „Wiara w Boga nie jest konieczna do zbawienia wystarczy ze będziesz dobrym człowiekiem”
Kiedyś pewien człowiek powiedział do mnie: „Nie ważne czy wierzysz w Boga czy w diabła, ale byś był dobrym człowiekiem”.
Nic bardziej mylnego i zwodniczego. To jest KŁAMSTWO!
PRAWDA jest taka: „Kto wierzy w JEZUSA CHRYSTUSA, nie będzie sądzony(..).Kto wierzy w JEZUSA CHRYSTUSA, ma żywot wieczny,…”   (Ew.Jana 3:18.36)
„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. „ (Efez.2:8-9)
„…wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.” (Gal.2:16)
Zakon, inaczej prawo to zbiór przepisów,nakazów i zakazów. Polecam artykuł pt.:  ZBAWCZA WIARA
Tak naprawdę to tylko Bóg jest dobry. Sam Pan Jezus Chrystus powiedział: Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.” (Ew.Marka 10:19)
Król Izraela modlił się do Boga: Tyś Panem moim, Nie ma dla mnie dobra poza tobą.” (Ps.16:2)
Natomiast my ludzie zgrzeszyliśmy na własną drogę z Bożej drogi zeszliśmy:
Wszyscy odstąpili, wspólnie się splugawili, Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego.” (Ps.53:4)
Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga;wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego(…) wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,…” (Rzym.3:1-2.23)
Potrzebujemy Zbawiciela. I tym właśnie Zbawicielem, który nas z tego stanu uratował jest Zbawiciel Pan Jezus Chrystus.
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje Ap.4:12)TYLKO JEZUS CHRYSTUS.
Chrystus wziąwszy naszą niesprawiedliwość własną sprawiedliwością nas usprawiedliwił.
Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga;…” (1 list Piotra 3:18)
To On JEZUS CHRYSTUS wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i sąd. Sąd kojarzy nam się z reguły z wymierzeniem kary winnemu i to właśnie Pan Jezus Chrystus wziął na siebie wszelki grzech i wynikające z niego konsekwencje. Wszelki twój grzech, wszelki nasz grzech i wszelką karę wynikającą z tego grzechu wziął na siebie Pan Jezus Chrystus.
Dlatego napisano: Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony;Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.” (Ew.Jana 3:18.5:24)
Związku z tym polecam artykuł pt.:CZY BOŻE DZIECKO PODLEGA ŚMIERCI I SĄDOWI ? do którego też zostało dołączone rozważanie biblijne, którego można tam posłuchać.
W Chrystusie możesz być wolny od potępienia i śmierci:
„…nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.” (Ew.Jana 5:24)
Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. „ (Rzym.8:1)
W Panu Jezusie Chrystusie jest zbawienie człowieka. Na Chrystusa spadło wszelkie potępienie i grzech, abyśmy mogli być wolni od grzechu i jego działania w naszym życiu oraz być zbawieni.
Osoba zbawiona nie umiera tylko przechodzi do innej formy życia. Maria, matka Jezusa nazwała Boga swoim Zbawicielem:
„…i rozradował się duch mój w Bogu, ZBAWICIELU moim,…” (Ew.Luk.1:47)
Maria również potrzebowała Zbawiciela. Każdy z nas, Ty i ja potrzebujemy Zbawiciela.
” A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić.I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.” (Ew.Mat.1:19-21)
Pan Jezus Chrystus Ciebie zbawił. On już tego dokonał. Uwierz w to!
Zapraszam do zapoznania się z tematem:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz