środa, 11 lipca 2012

WIARA ZBAWCZAW Biblii jest napisane: Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.”  (Jakuba 2:19)
To właściwa wiara a może inaczej właściwie ukierunkowana wiara bo sam Pan Jezus Chrystus powiedział, że Bóg jest jeden:
Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.(Ew.Marka 12:29) Bóg jest jeden i to prawda, ale zobaczmy demony też wierzą w to , że Bóg jest jeden i wierzą w tego jednego i jedynie prawdziwego Boga a jednak demonami pozostają i nie zmieniają się w prawe anioły światłości. Wiara, że Bóg jest jeden jest prawdziwa biblijnie, ale widzimy, że i z tą wiarą możemy skończyć w wiecznym potępieniu, ale jest wiara zbawcza i ona jest zapisana w Ewangelii Jana 3:16: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” oraz z 1 listu Jana 4:9 W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.”   i to jest ta  jedyna i jedynie ZBAWCZA WIARA.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz