sobota, 12 sierpnia 2017

MOC EWANGELII

Ta Dobra Nowina w Panu Jezusie Chrystusie ma wpływ na życie człowieka na jego myślenie i postępowanie. Ewangelia ma moc zmieniającą charakter człowieka i jego naturę. Ewangelia łaski to Ewangelia mocy miłości Bożej do człowieka, która właśnie zmienia wszystko i zamienia zło na dobro. Mocą tej Ewangelii człowiek jest zmieniony w człowieka o Bożym sercu.
Bóg mówi:Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. (Ezech.11:19-20)
I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.” (Ezech.36:26-27)
Ewangelia jest tylko jedna i jest to Ewangelia Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która mówi, że ratunek duszy człowieka jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie, jako niezasłużonej dobroci i miłości Boga do zgubionej duszy człowieka w grzechu. Ewangelia ta mówi, że człowiek nie jest w stanie się sam zbawić i potrzebuje pomocy, którą jest sam Pan Jezus Chrystus i to jest tylko dzięki łasce, dobroci i miłości Boga i nie ma tutaj w tym żadnej zasługi istoty ludzkiej, bowiem człowiek sam z siebie nic nie może uczynić dla swojego zbawienia, lecz tylko Bóg, który objawił nam się w ciele jako JEZUS CHRYSTUS nasz ZBAWICIEL.
Kontynuując dalej ten temat polecam:
Otwórz swoje serce na tę wspaniałą Ewangelię Chrystusa Jezusa zbawienia z łaski, która mocą swą zmienia życie człowieka na chwałę Boga.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz