czwartek, 6 grudnia 2018

UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA BIBLII"A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł:

Czy rozumiesz to, co czytasz? "
( Dzieje Ap.8:30 )
CZYTANIE BIBLII ZE ZROZUMIENIEMProblemem wielu ludzi czytających Pismo Święte jest to, że czytają tę księgę bez zrozumienia, albo bez właściwego zrozumienia czytanego tekstu i dlatego tworzą się przeróżne teorie wręcz zakrawające na herezję.

Kolejnym problemem ludzi przy czytaniu Biblii jest to, że czytają cieleśnie, czyli starając się rozumieć umysłem, ludzkim rozumem, czyli po ludzku. Apostoł Paweł napisał:

"Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. " (1 Korynt.2:14)

Natomiast Juda w swoim liście napisał:

"To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający Ducha." (Judy 1:19)

Biblię nie czyta się tak jak zwykłą książkę, to jest zupełnie inna lektura, ją trzeba czytać Duchem i to Bożym Duchem nie ludzkim, aczkolwiek w duchu człowieka Boży Duch objawia znaczenie jej treści. 
Biblię nie czyta się jak zwykłą książkę tylko literalnie, ale duchowo, która ma głęboką myśl w treści, przesłanie od Boga. W Biblii są opisane przeróżne historie, miłe, dobre, jak i trudne, ciężkie do zrozumienia, ale przykład dla nas, byśmy tak nie postępowali a postępowali inaczej. Apostoł Paweł napisał:

"... Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię.(chodzi o naród izraelski wychodzący z Egiptu znajdujący się na pustyni, którzy grzeszyli wobec Boga) A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali.(...)A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków." (1 Korynt.10:6.11)

Biblia, Pismo Święte to spisane Boże Słowo przez które do nas przemawia Bóg na różne sposoby, ostrzega, napomina zachęcając do właściwego postępowania do podjęcia właściwej decyzji, koryguje, wskazuje. Najlepiej to pokazuje poniższy tekst:

" Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,..."  ( 2 Tym. 3:16 )

W jakim celu?

 Odpowiedź znajdujemy w dalszym fragmencie tego tekstu w wersecie 17, a brzmi on tak:

"...aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. "

Abyśmy  jako Boży ludzie we wszystkim postępowali w taki sposób by podobać się Bogu.

Kontynuując dalej ten temat zapraszam do artykułu klikając w poniższy tytuł:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz