poniedziałek, 22 kwietnia 2019

BÓG JEST DLA MNIE WSZYSTKIM = PEŁNE ODDANIE BOGUTo  powyższe zdanie zobowiązuje nas do czegoś, kiedy twierdzimy, że "BÓG JEST DLA MNIE WSZYSTKIM" to znaczy, że Jego słowa są dla nas świętością. Wszystko cokolwiek Bóg  do nas mówi jest Tak i Amen, niepodważalne, nienaruszalne. Każde słowo wychodzące z ust Bożych powinno być dla nas, jako wyznacznik naszej drogi podążania za Nim. Jeżeli naprawdę Bóg jest dla nas wszystkim to także wszystko cokolwiek Bóg mówi jest dla nas pewne, jako ŚWIĘTE SŁOWO BOGA, według którego mamy żyć, postępować. Jeżeli twierdzimy, że Bóg  jest dla nas wszystkim, ale jednoznacznie nie postępujemy zgodnie z tym, czego Bóg naucza to tak naprawdę Bóg nie jest dla nas wszystkim to tak naprawdę mówimy inaczej a postępujemy inaczej, czyli kłamiemy. W pierwszym liście Apostoła Jana w rozdziale drugim i wersecie czwartym mamy zapisane takie słowa:

"Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma."
 

Dalej autor ten kontynuuje  w słowach:


 "Lecz kto zachowuje Słowo ( BOGA) jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w (BOGU) nim jesteśmy." ( 1 Jana 2:5 )


W księdze proroka Izajasza Bóg mówi:

" Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało - mówi Pan. Lecz Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa."  ( Izaj.66:2)

Tutaj się nie rozchodzi o strach, trwogę, lęk, jakby się pozornie mogło wydawać, ale poważne traktowanie Boga co objawia się w szacunku do tego, co Bóg do nas mówi i respektowaniu Jego słowa przestrzegając i według Jego słów postępując, które  to słowa kieruje do nas BÓG.
Pamiętajmy i zważmy na to, co mówimy, piszemy  gdy powiadamy, że "Bóg jest dla nas wszystkim".
Bo jeżeli postępujemy inaczej niż od nas tego oczekuje Bóg to nie jest Bóg dla nas wszystkim, pozostaje tylko slogan, gdy nasze serce daleko jest od Boga.  
Pan Jezus Chrystus też powiedział:

"Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie."
 (Ew.Mat.15:8) . (Ew.Mar.7:6)


Pamiętajmy o tym i żyjmy w  posłuszeństwie Bogu.  
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza