czwartek, 13 października 2016

PODSTAWA EWANGELII – MIŁOŚĆ

PODSTAWA EWANGELII
Podstawą Ewangelii jest miłość:
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. „ (Ew.Jana 3:16)
W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.” (1 Jana 4:9)
Podstawą Ewangelii jest miłość Boga do człowieka.
CEL EWANGELII
Celem Ewangelii jest zbawienie człowieka:
Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. „ (Ew.Jana 3:17)
Ewangelia to dobra nowina. Szerzej mowa jest o tym w artykule pt.: EWANGELIA – DOBRA NOWINA.
EWANGELIZACJA
To głoszenie dobrej nowiny zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie. Tak więc Ewangelia = MIŁOŚĆ.
Można powiedzieć, że głoszenie Ewangelii to głoszenie miłości Świętego, Sprawiedliwego Boga do grzesznego, bezbożnego człowieka i to ta miłość Boga sprawiła, że człowiek przyszedł do Chrystusa, a raczej Boża miłość przyprowadziła człowieka do Pana Jezusa Chrystusa. Nie można głosić Ewangelię miłości bez posiadania w sobie tej miłości. Jeżeli ktoś bierze się za głoszenie Ewangelii bez miłości do drugiego człowieka to tylko szkodę czyni. Apostoł Paweł pisząc w liście do Efezjan o Bożej zbroi, jedna z jej elementów są buty jako symbol gotowości do zwiastowania Ewangelii, którą nazywa Ewangelia pokoju:
„…obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, …” (Efez.6:15)
Tylko miłość wnosi pokój, a Pan Jezus Chrystus powiedział:
„Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.” (Ew.Mat.5:9)
W liście Jakuba 3:18 mamy napisane:
” A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. „
Osoba, która głosi Ewangelię bez miłości do bliźniego niech lepiej zweryfikuje swoje serce, albo niech przestanie. Z drugiej jednak strony człowiek, który doświadcza miłości Bożej nie może inaczej głosić Ewangelii jak tylko w miłości i z miłości do bliźniego chyba, że taka osoba nie doświadczyła Bożej miłości zbawienia w Chrystusie bo Ewangelia to MIŁOŚ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz