wtorek, 27 października 2015

ZYSK KOSZTEM ZDROWIA

Obecnie żyjemy w okresie w którym rządzi pieniądz, każdy chce odnosić sukces zajmować możliwie najwyższą pozycję społeczną, być kimś i jak najwięcej posiadać nawet kosztem zdrowia i życia człowieka, a najbardziej tego drugiego człowieka nie zaś siebie samego, aby tylko odnieść sukces. Pan Bóg mówił o takim postępował mówił już wiele temu i potępił to, jako rzecz haniebną i niegodziwą. Możemy o tym poczytać w księdze proroka Ezechiela 22:26:
„… niszczą życie ludzkie, aby osiągnąć zysk.”
Jest to opis dzisiejszych czasów, aby ponad wszystko osiągnąć zysk kosztem zdrowia a nawet życia człowieka. Żywność, aby pięknie wyglądała nafaszerowana jest chemią. Mięso jest tak naszpikowane, że z 1 kilograma potrafią zrobić 2 kilogramy oczywiście metodą nienaturalną, sztucznie. Mięso sztucznie modyfikowane. Podobnie ma się rzecz z warzywami czy owocami. Na przykład jabłko. Wydaje nam się nam się na oko tak piękne to jabłko, aż nam się go chce tak smacznie wygląda. Szczególnie można takie spotkać w sklepach typu „hipermarkety” różnego rodzaju „Biedronkach” „Kauflandach” czy innych tego rodzaju sieciach handlowych. Jednakże nie wiemy, że tego rodzaju wygląd nadaje temu owocu chemia którą jest na szprycowane. I dziwimy się potem, źe tak wiele ludzi zapada na różnego rodzaju choroby nowotworowe i szpitale Onkologiczne są wypełnione pacjentami po po brzegi. Dziś nie patrzy zdrowie konsumenta tylko, aby dobrze zarobić, a żeby towar sprzedać musi dobrze wyglądać. Liczy się tylko zysk. Niestety używa się do tego środków szkodliwych dla zdrowia i życia człowieka. I co równie smutne tą drogą idzie również Unia Europejska wymagając aby na terenie krajów Unii Europejskiej dodawane różne tak zwane „konserwanty”.  Z jednej strony Unia Europejska chce ograniczyć, aby szkodliwe substancje ze spalin samochodów  oraz ograniczenie dwutlenku węgla z kominów szczególnie z mieszkań komunalnych oraz domów na wsi jako szkodliwe zanieczyszczające powietrze, którym oddychamy by nie dostawały się do atmosfery tłumacząc szkodliwością dla zdrowia, które powodują choroby nowotworowe a z drugiej strony serwuje taką żywność. To jest sprzeczność sama w sobie. Sprzedawcy papierosów nie patrzą na szkodliwość palenia tytoniu lecz, aby osiągnąć na tym zysk mimo, że jest ostrzeżenie na paczce papierosów o możliwości powodowania choroby nowotworowej płuc czy zawału serca. Liczy się kasa. Im więcej sprzedanych papierosów tym większy dochód dla sprzedawców. Im więcej palaczy tym większy zysk dla producentów tytoniu i nie ważne jest dla producenta, że ów klient choruje z tego powodu, liczy się zysk ze sprzedanego tytoniu, która wpada do kieszeni producenta. Tak samo jest ze sprzedażą alkoholu. Sprzedawca patrzy, aby jak najwięcej sprzedać  danego alkoholu , piwa, wina czy wódki. To nie ma znaczenia, byle z tego mieć dobry biznes i na tym się dorobić kasy kosztem zdrowia człowieka, który na skutek picia staje się uzależniony od alkoholu. Zostaje w tym momencie alkoholikiem, gdzie efektem tego są rozbite rodziny, cierpienie, gdzie towarzyszą łzy żon, mężów, matek, dzieci, rodziców. Alkoholizm niesie wiele bólu cierpienia i łez, choroby a nawet prowadzi do śmierci. Lecz ludzie, którzy zajmują się sprzedażą lub produkcją alkoholu na to nie zważają na to, byle tylko mieć z tego dobry interes. Budują swoje szczęście na nieszczęściu innych i bogacą się na krzywdzie drugiego człowieka. A Słowo Boże jasno i wyraźnie mówi:
„Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę.” (Kol.3:25)
Tak samo jest z tymi, którzy handlują narkotykami. Niszczą zdrowie i życie innych. Narkotyki prowadząc do różnych chorób często mówiąc po ludzku nieodwracalnych chorób, które prowadzą do śmierci danej osoby,która wpadła w szpony uzależnienia od narkotyków. Lecz dilerów ten problem nie interesuje byle się dorobić szybko i możliwie dużo pieniędzy. Taki jest system tego świata i zasada, która funkcjonuje w tym świecie opisana w księdze Przypowieści Salomona 30:15-16:
Pijawka ma dwie córki, którym na imię: Daj! Daj! Trzy są rzeczy nienasycone, owszem cztery, które nigdy nie powiedzą: Dosyć! Kraina umarłych, łono niepłodne, ziemia niesyta wody i ogień, który nigdy nie powie: Dosyć! „
Taki jest ten świat, który ciągle jest nienasycony, który tylko jest nastawiony na konsumpcje, aby tylko do siebie. Egoistyczny, samolubny szukający tylko korzyści dla siebie, a Słowo Boże zupełnie coś innego mówi:
„Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego.” (1 Korynt.10:24)
W liście do Filipian 2:4  Apostoł Paweł z natchnienia i inspiracji Ducha Bożego napisał:
„Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze.
A więc tego zasady tego świata inaczej funkcjonują niż zasady Królestwa Bożego. Dlaczego prawdziwie na nowo narodzony człowiek z Bożego Ducha, którego Panem jest Jezus Chrystus postępuje inaczej niż ten świat, którego system nie uznaje Boga i Jego władzy oraz autorytetu. Prawdziwy chrześcijan, który nie tylko jest nim z nazwy, ale prawdziwie nim jest, pozbawiony jest takich cech, egoistycznych dążeń do swoich osobistych  sukcesów odnoszenia kariery, bogacenia się kosztem innych, ludzi  i nie patrzy tylko na koniec swego nosa lecz dostrzega drugiego człowieka i priorytetem jest dobro tego drugiego człowieka, bliźniego. Prawdziwie zamieszkuje w nim Boża miłość, która absolutnie pozbawiona egoizmu, ale dba o bliźniego w potrzebie i o jego dobro tak jak opisane w powyższych fragmentach 1 listu do Koryntian 10:24 oraz w liście Apostoła Pawła do Filipian 2:4.  Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten świat jest taki? Dlatego, że bogiem tego świata konsumpcjonizm, chęć bogacenia się, aby stawać się bogatszy i bogatszy i jeszcze raz bogatszy, aby jak najwięcej posiadać dla siebie i zamiast Pana JEZUSA CHRYSTUSA pieniądz staje się bogiem i dlatego tak się dzieje ponieważ każdy jest zapatrzony w siebie. A Pan Bóg nas ostrzega:
„Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. (1 Tym.6:10).
Pan Bóg mówi dalej do człowieka wierzącego:
„Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność.”  (1Tym.6:11)
Oto do czego człowiek ma dążyć, lecz problem jest ten, że nie wszyscy są wierzący. Nie wszyscy wierzą Panu Jezusowi Chrystusowi i dlatego tak postępują. Nie wystarczy wierzyć tylko w istnienie Boga, lecz trzeba także uwierzyć Bogu. Nie wystarczy także wierzyć, że był lub jest ktoś taki jak Pan Jezus Chrystus trzeba także zawierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi, zaufać Mu i powierzyć w Jego ręce swoje życie, aby On nim kierował. Kiedy Pan Jezus Chrystus jest tym, który nami kieruje i nas prowadzi będziemy ludźmi stosującymi się do Jego Słowa jakim jest Pismo Święte w którym mówi co jest dobre, a co złe i będziemy wybierali tylko to co dobre, a zło odrzucali i będziemy żyli według Jego standardów i zasad Jego Bożego królestwa w którym rządzi Pan Jezus Chrystus. Wtedy też zmieni się nasze podejście do życia. Nasze wartości będą inne i nade wszystko drugi człowiek, nasz bliźni, jego dobro stanie się dla nas ważniejsze od naszego. 
Polecam również bardzo ważny artykuł pt.: ZEPSUCIE MORALNE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz