czwartek, 29 października 2015

ŻNIWO WIELKIE

Pan Jezus Chrystus powiedział: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje.” (Ew.Łukasza 10:2)
W środę 28 października 2015 r.  o godz.15:30 mieliśmy koncert muzyki chrześcijańskiej o charakterze Ewangelizacyjnym w szpitalu śląskim w Cieszynie. Mimo, że były tylko 2 osoby do pomocy jako wolontariusze, które zajmowały się tym, że chodziły po oddziałach szpitala, (szpital w Cieszynie należy raczej do dużych)  zapraszając na spotkanie i mimo, że tylko dwie osoby poszły na sale szpitalne to Bóg łaskawy darował na spotkaniu 16 osób, pacjentów szpitala. Mimo, że owo przedsięwzięcie było oficjalnie ogłoszone na nabożeństwie jednego z większych Kościołów Ewangelicznie wierzących i pastor tego zboru zachęcał to jednak niewielu znalazło się chętnych do pomocy w zapraszaniu chorych oraz  doprowadzenia ich na miejsce w którym ten koncert miał się odbywać. A był to teren dużego, wielopiętrowego budynku szpitala.Niewątpliwie być wolontariuszem to zadanie niezwykle odpowiedzialne, gdzie trzeba zająć się pacjentem i na czas tego spotkania. Odpowiedzialność za danego pacjenta, którego przyprowadził spada na wolontariusza szczególnie jeżeli porusza się na wózku inwalidzkim i ów chory wyraził chęć wzięcia udziału trzeba także chorego spowrotem zawieźć na oddział a za to jest odpowiedzialny wolontariusz. Jednakże jest to piękna i bardzo ważna oraz szlachetna służba do której rąk ciągle brakuje a pole do działania bardzo duże.
Pan Jezus mówi: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.” (Ew.Łuk.10:2a)
Tutaj nie ma nadmiaru a raczej niedostatek i to bardzo duży niedostatek. Tutaj potrzeba ludzi, którzy są gotowi odpowiedzieć na Boże wezwanie Pana Jezusa Chrystusa do głoszenia Ewangelii:
„Idźcie! Oto posyłam was…”      (Ew.Łuk.10:3a)
Natomiast w Ewangelii Marka 16:15 Pan Jezus Chrystus mówi:
„Idąc na cały świat, głoście ewangelię…”
To jest jedyna dziedzina pracy czy służby w której nie grozi bezrobocie, albo jest nadmiar ludzi, których trzeba zwolnić z pracy. Nie! Jest wręcz odwrotnie. Pracy jest bardzo dużo, jest tak dużo, że brakuje rąk do pracy. Jest bardzo dużo  osób, ludzi idących na wieczne zatracenie do piekła i my, którzy doświadczyliśmy Bożej łaski zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie nie możemy być obojętni wobec miliardów ludzi na świecie, a milionów ludzi w Polsce idących na wieczne potępienie. Nie możemy być nie czuli, skoro Bóg dał nam się poznać w  osobie Pana Jezusie Chrystusa i dzięki czemu możemy być zbawieni. Jest wiele możliwości głoszenia Ewangelii Dobrej Nowiny zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie i wiele miejsc w których może rozgłaszać tę radosną wieść i ludzi, którym możemy głosić zbawienie   które jest tylko  i wyłącznie w Chrystusie i świadczyć o Nim jako o  jedynym Zbawicielu.
Pan Jezus nas posyła mówiąc: „Idźcie!”
I dalej mówi w jakim celu mamy iść:głoście ewangelię…”
Dalej też powiada: „…posyłam was jako jagnięta między wilki.”
Niejednokrotnie idąc z Ewangelią do ludzi wchodzimy na terytorium okupowane przez wroga, którym jest szatan i dlatego Pan Jezus Chrystus powiedział: „…posyłam was jako jagnięta między wilki.”   Lecz my nie jesteśmy z tych wilków lecz z jagniąt, które symbolizują łagodność, życzliwość, troskę, i miłość właśnie o zgubiony bez Chrystusa świat. Nie zatrzymujmy swego szczęścia tylko dla siebie, ale dzielmy się nim z innymi, aby i oni byli ludźmi szczęśliwymi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz