sobota, 31 października 2015

EWANGELIZACJA MASOWA A INDYWIDUALNA

Poruszam ten temat ponieważ niektórzy wierzący chrześcijanie sa przeciwni temu mówiąc, że te masowe ewangelizacje są złe, nieefektywne i niebiblijne, przychylając się tylko na ewangelizację indywidualną. Teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: Po której stronie jest prawda? Zwróćmy się do źródła prawdy do fundamentu naszej wiary jakim jest Słowo Boże, czyli Pismo Święte, Biblia. W księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale 1 podczas zstąpienia Ducha Świętego na uczniów Pana Jezusa Chrystusa, gdy Piotr zabrał głos nawróciło się do Chrystusa około 3000 ludzi. Możemy to poczytać w księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale drugim.
Kolejna historia, kiedy Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy i był tam człowiek, który był chromy do urodzenia i sadzano go pod bramą świątyni, aby tam żebrał lecz Piotr wraz z Janem, gdy wstępowali do świątyni spotkali tam tego człowieka przed bramą świątyni i wezwali imienia Pańskiego i został ten chory człowiek uzdrowiony przez Pana Jezusa Chrystusa i ludzie widząc ten cud dziwili się i wtedy przemówił Piotr i na skutek tego nawróciło się około 5 tysięcy osób do Pana Jezusa Chrystusa i mamy to zapisane w księdze Dziejów Apostolskich 4:5 i słowo to tak brzmi:
„Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około pięciu tysięcy.”
A Dziejach Apostolskich w rozdziale 2 i wersecie 41 mamy napisane tak:
„Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. „
Jak widzimy podczas pierwszej Ewangelizacji nawróciło się 3000 a na drugiej Ewangelizacji nawróciło się 5000 ludzi do Chrystusa. Tak więc tutaj widzimy dwie duże, masowe Ewangelizacje. Ale też mamy przykład ewangelizacji indywidualnej, kiedy Pan Bóg przemówił do ewangelisty Filipa, aby ten udał się na drogę pustynną bo tamtędy miał przechodzić Eunuch, dostojnik etiopskiej królowej Kandaki i tę historię może poczytać w księdze Dziejów Apostolskich 8:26-40. I oto mamy tutaj przykład ewangelizacji indywidualnej. Dwie osoby, sam na sam w cztery oczy.
Tak więc jedna i druga forma ewangelizacji jest właściwa. Ewangelizacja masowa jak i indywidualna jest dobra.
Apostoł Paweł w liście do Filipian 1:18 napisał
Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany,..”
Artykuły warte zwrócenia uwagi:
ŻNIWO WIELKIE
DLACZEGO CHRZEŚCIJANIN GŁOSI EWANGELIĘ?”
KOŚCIOŁY DOMOWE A WIĘKSZE ZGROMADZENIA

Polecam bardzo dobrą książkę pastora Stanisława Cieślara pt.: „EWANGELIZACJA INDYWIDUALNA” Brak komentarzy:

Prześlij komentarz